Коментар директора Центру акад. В.М.Коваленко щодо фінансування медичної науки в Україні

Медична наука на межі вижинання


Скорочення та недофінансованість установ Академії медичних наук України і, зокрема, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології їм. академіка М.Д Стражеска» поставили на межу виживання один з провідних національних медичних центрів України.

Інститут кардіології ім. академіка М.Д.Стражеска с провідною установою держави щодо вивчення проблеми гострого інфаркту міокарда, який вперше в світі 100 років тому описав засновник Інституту Микола Дмитрович Стражеска.

Інститут перший в Україні втілив систему етапної допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда, впровадив інтервенційні технології лікування хворих з цією патологією, що дозволило знизити смертність від інфаркту міокарду в 4-5 разів до рівня 3-4 %. Цей показник аналогічний до показника смертності в провідних клініках Європи та Америки. В середньому по Україні цей показник складає 15-18%.

Забезпечення лікування хворих з гострим інфарктом міокарда, в тому числі й з використанням високотехнологічних засобів, в значній мірі залежить від наявності медикаментів та розхідних матеріалів, таких як стенти, балони, катетери, антикоагулянти та тромболітики тощо. При наявності в інституті сучасного медичного обладнання та висококваліфікованих фахівців, відсутність медикаментозного та технологічного забезпечення, пов'язане з недостатнім фінансуванням, призведе до різкого зростання летальності від гострого інфаркту міокарда. Тому сьогодні забезпечення достатнього фінансування є надзвичайно важливим для вирішення проблеми зниження смертності від серцево-судинних захворювань в Україні.

Щороку в ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології їм. академіка М.Д. Стражеска» лікується близько 1000 хворих на гострий інфаркт міокарда. Своєчасне та ефективне надання медичної допомоги сприятиме не лише зниженню смертності у зв’язку з серцево-судинними хворобами, а й зменшенню інвалідизації та сприятиме збільшенню тривалості життя цієї категорії хворих. Крім того, Інститут кардіології ім. академіка М.Д.Стражеска забезпечує науковий супровід, зокрема, розробку та втілення нових методів лікування гострого інфаркту міокарда, упередження його розвитку та ефективної реабілітації.

Фінансування високотехнологічного лікування інфаркту міокарда, в тому числі оплату праці наукових співробітників та лікарів у 2017 році зменшено на 50 %. Відповідно до бюджетного кодексу України Інститут неспроможний не тільки забезпечити ефективне лікування навіть половини пацієнтів з гострим інфарктом міокарда згідно виділеного фінансування, але й змушений скоротити майже 50 % співробітників або перевести їх на неповний робочий день чи надати неоплачувані відпустки. Ці фактори унеможливлюють забезпечення належної медичної допомоги і ставлять на межу виживання системи надання кардіологічної допомоги хворим на гострий інфаркт міокарда і на інші тяжкі хвороби системи кровообігу, що збільшить показник смертності від хвороб кровообігу, яка досягає 70% у загальній структурі смертності в Україні і є одним з найбільших у світі.

Директор ДУ « ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України,
Академік НАМН України Володимир Миколайович Коваленко
Науковий та освітній партнер компанія Servier
Засідання Київського кардіологічного товариства
20 лютого 2018 р. о 14.00, Готель «Експрес» ( м. Київ, бул. Шевченко 38/40, м. «Університет»)

Стражесківські читання «Актуальні питання сучасної кардіології»
1–2 березня 2018 р., м.Київ

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України
22-23 березня 2018р., м. Київ, Готель «Русь»

VIII конференція Української Асоціації фахівців з серцевої недостатності
19 квітня 2018 року, м.Київ, Конференц-хол «Депо»

VIII науково-практична конференція Асоціації аритмологів України
17–18 травня 2018 р., м.Київ, Готель «Русь»

Спільне засідання Київського кардіологічного товариства та Української Асоціації сімейної медицини
23 січня 2018 р. о 13.00, Готель «Експрес» ( м. Київ, бул. Шевченко 38/40, м. «Університет»)

Новорічне засідання Київського кардіологічного товариства
19 грудня 2017 р. о 14.00

Конкурс наукових робіт молодих вчених від компанії Sanofi

XI засідання Українського товариства з атеросклерозу «Новітні досягнення в діагностиці, профілактиці та лікуванні атеросклерозу та ІХС»
22 листопада 2017р, м. Київ, Конференц-хол “ДЕПО”

Засідання Київського кардіологічного товариства
21 листопада 2017 р. о 15.00

86 Конгрес Європейського товариства з атеросклерозу
5-8 травня 2018 року, м. Лісабон , Португалія

Науково-практична школа «Сучасне фармакологічне лікування серцевої недостатності»
7 листопада 2017 року, м. Запоріжжя

Конгрес Європейського товариства кардіологів 2017

VII Національний конгрес ревматологів України
18–20 жовтня 2017 р., м. Київ

XVIII Національний конгрес кардіологів України
20-22 вересня 2017р., м.Київ

Науково-практична конференція Асоціації з невідкладної кардіології «Міжнародні стандарти невідкладної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання: практичні аспекти впровадження в Україні»
8–9 червня 2017 року, м.Київ, Конгрес-готель «Пуща»

VII науково-практична конференція ВГО «Проти гіпертензії»: «Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні»
24–26 травня 2017р., м. Київ, готель «Ramada Encore Kiev»

VII науково-практична конференція Асоціації аритмологів України
18–19 травня 2017 р., м.Київ, готель «Русь»

VII конференція Української Асоціації фахівців з серцевої недостатності
18 – 19 квітня 2017 року, м.Київ, Готель «Русь»

XVI Київський курс коронарних реваскуляризацій
19-21 квітня 2017 року, м.Київ

Українська кадіологічна школа імені М.Д.Стражеска (в рамках Міжнародного медичного Форуму)
25 квітня 2017р., м.Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза»

Засідання Київського кардіологічного товариства
21 березня 2017 р. о 15.00

20й воркшоп по катетерным абляциям 2-4 апреля 2017 года
Прага

Конференція Асоціації ревматологів України «Ревматичні хвороби: Межи повноважень популяційних та персоніфікованих методів лікування»
16-17 березня 2017р ., м. Київ

Стражесківські читання «Актуальні питання сучасної кардіології»
2–3 березня 2017 р., м.Київ

Коментар директора Центру акад. В.М.Коваленко щодо фінансування медичної науки в Україні

Засідання Київського кардіологічного товариства
24 січня 2017 р. о 15.00

Новорічне засідання Київського кардіологічного товариства
20 грудня 2016 р. о 15.00

Пішов з життя академік Дзяк Георгій Вікторович

X засідання Українського товариства з атеросклерозу «Багатофакторна профілактика атеросклерозу та його ускладнень»
23 листопада 2016р, м. Київ, Конгрес-центр готелю «Космополітъ»

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Прогнозування і упередження ускладнень перебігу та фармакотерапії ревматичних хвороб»

Всесвітній день серця

Українська кадіологічна школа імені М.Д.Стражеска
29-30 вересня 2016р., м. Львів, Готель «Львів»

XVII Національний конгрес кардіологів України

Пішов з життя доктор медичних наук Воронков Генріх Сергійович

Обговорення проекту Уніфікованого клінічного протоколу первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги "Артеріальна гіпертензія"

Всеукраїнський реєстр пацієнтів з життєвозагрозливими захворюваннями серця

VI науково-практична конференція Всеукраїнського громадського об’єднання проти гіпертензії «Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні»
25–27 травня 2016р., м. Дніпро

VI науково-практична конференція Асоціації аритмологів України
19–20 травня 2016 р., м.Київ, готель «Русь»

Українська кадіологічна школа імені М.Д.Стражеска (в рамках Міжнародного медичного Форуму)
19 квітня 2016р., м.Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза»

VI науково-практична конференція Української Асоціації фахівців з серцевої недостатності «Хронічна серцева недостатність в Україні: пріоритетні шляхи вирішення»
21 – 22 квітня 2016 року , м.Київ, готель «Космополітъ»

XV Київський курс коронарних реваскуляризацій
20-22 квітня 2016 року, м.Київ

Засідання Київського кардіологічного товариства
22 березня 2016 р. о 15.00

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Обґрунтування та напрямки інноваційної терапії в ревматології»
24-25 березня 2016р., м. Київ, готель "Русь"

Науково - практична конференція «Микола Дмитрович Стражеско - цінність ідей та клінічних поглядів”
3-4 березня 2016 р., м.Київ

Засідання Київського кардіологічного товариства
19 січня 2015 р. о 15.00

Оголошення про конкурс молодих вчених

Майстер-клас “Тактика ведення хворого з миготливою аритмією”
м.Запоріжжя, 17 грудня 2015р.

Новорічне засідання Київського кардіологічного товариства
22 грудня 2015 р. о 15.00

IX засідання Українського товариства з атеросклерозу «Сучасні підходи до діагностики та лікування атеросклерозу»
26 листопада 2015 р., готель "Русь"

Пішов з життя Герой України Геннадій Васильович Книшов

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Стандартизовані підходи до діагностики та лікування ревматичних хвороб»
22-23 жовтня 2015р., м. Київ, «Президент Готель»

Facebook сторінка ДУ ННЦ "Інститут кардіології ім акад МД Стражеска" НАМН України

XVI Національний конгрес кардіологів України
23–25 вересня 2015 року

Експертні консультативно-діагностичні та лікувальні центри

Звіт про проведення V конференції Української Асоціації фахівців з серцевої недостатності

V науково-практична конференція Всеукраїнського громадського об’єднання проти гіпертензії «Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні»
27–29 травня 2015р., м. Львів

V науково-практична конференція Асоціації аритмологів України
19-20 травня 2015р

Інформація для молодих кардіологів від Української асоціації фахівців з серцевої недостатності

Звернення Асоціації кардіологів України щодо публічного обговорення проекту Закону «Про заклади охорони здоров’я та медичне обслуговування»

Науково-практична конференція «Стрес та серцево-судинні захворювання: національна стратегія в сучасних умовах України”, присвячена пам'яті акад. М.Д.Стражеска
4-5 березня 2015 р.