Отдел популяционных исследований

Лабораторія популяційних досліджень
Відділ організовано у 1976 р. Його засновником і керівником до 2005 р. була професор І.П.Смірнова. З 2005 р. по 2015 рр. відділ очолювала професор І.М.Горбась. У 2016 р. відділ було реорганізовано у лабораторію популяційних досліджень.
Основні напрямки наукової роботи:
розробка епідеміологічних підходів до вивчення етіології та патогенезу основних серцево-судинних захворювань;
вивчення поширення факторів ризику основних хронічних неінфекційних захворювань у широкому віковому і статевому діапазон і серед міського та сільського населення і закономірностей формування основних епідеміологічних показників;
оцінка багаторічних трендів профілю ризику населення в широкому віковому та статевому діапазоні;
розробка науково обґрунтованих принципів організації програм профілактики серцево-судинних захворювань.
На цій основі створено статистичні моделі залежності ймовірності розвитку ішемічної хвороби серця за наявності, вираженості, частоти і тривалості впливу основних факторів ризику.
Проводяться проспективні спостереження раніше обстежених пацієнтів із визначенням ролі виявлених факторів ризику, розроб ленням стратегії профілактики серцевосудинних захворювань і створенням прогностичної моделі ризику розвитку передчасної смерті від цієї патології. Розробляються і удосконалюються стратегія і принципи організації профілактичних заходів на популяційному, сімейному та індивідуальному рівнях, здійснюється медикосоц іальна оцінка ефективності профілактичних заходів, що впроваджуються.
На підставі власних досліджень і світового досвіду розробляються методичні рекомендації та створюється інформаційна система з питань профілактичної кардіології.
Проводиться навчання медичних працівників шляхом орган ізації лекцій і семінарів із сучасних питань профілактичної кардіології. Надається допомога медичним закладам України при проведенні епідеміологічних та профілактичних досліджень у межах науково-дослідної діяльності й повсякденної профілактичної роботи.
Відділ є базовим щодо виконання в Україні міжнародної програми ВООЗ «Інтегральна профілактика основ них хронічних неінфекційних захворювань (CINDI)». Стандартизовані дослідження дають можливість порівнювати отримані результати з даними аналогічних досліджень, проведених в інших країнах.

Науковий та освітній партнер компанія Servier
XIX Національний конгрес кардіологів України

VIII науково-практична конференція Асоціації аритмологів України
17–18 травня 2018 р., м.Київ, Готель «Русь»

VIII конференція Української Асоціації фахівців з серцевої недостатності
19 квітня 2018 року, м.Київ, Конференц-хол «Депо»

Науково-практична конференція "Актуальні питання невідкладної кардіології"
11-12 квітня 2018 р., м.Київ, готель Русь

Науково-практична школа «Сучасне фармакологічне лікування серцевої недостатності»
м. Кривий Ріг, 3 квітня 2018 року

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України
22-23 березня 2018р ., м. Київ, готель "Русь"

Одеський кардіоваскулярний курс
23 березня 2018р ., м. Одеса, готель "Лондонська"

Засідання Київського кардіологічного товариства
20 березня 2018 р. о 14.00, конференц-центр «ADMIRAL HALL» (м. Київ, вул Хрещатик, 7/11, метро «Майдан Незалежності»)

Стражесківські читання «Актуальні питання сучасної кардіології»
1–2 березня 2018 р., м.Київ

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України
22-23 березня 2018р., м. Київ, Готель «Русь»

Спільне засідання Київського кардіологічного товариства та Української Асоціації сімейної медицини
23 січня 2018 р. о 13.00, Готель «Експрес» ( м. Київ, бул. Шевченко 38/40, м. «Університет»)

Засідання Київського кардіологічного товариства
20 лютого 2018 р. о 14.00, Готель «Експрес» ( м. Київ, бул. Шевченко 38/40, м. «Університет»)