call
(044) 459-70-17, (067) 549-70-17
place
м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5
Дивитись на мапi

Пацiєнту

Напрямки лiкування i дiагностики, послуги, лiкарi, записатися на консультацiю

Лiкарю

Клiнiчнi пiдроздiли, спецiалiсти, порядок направлення

Науковцю

Наукове спiвробiтництво, клiнiчнi дослiдження, спецiалiзована рада
Інформація для лікарів
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЛІКАРІВ
Пацієнти, які мають захворювання або стани, що визначені в переліку послуг (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1161-17/paran4?info=1) та потребують високоспеціалізованої допомоги за кошти держбюджету в рамках пілотного проекту, скеровуються на госпіталізацію чи консультацію до Державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України лікуючим лікарем.
Планова госпіталізація у рамках пілотного проекту передбачає подання пацієнтом:
-документа, що посвідчує особу;
-направлення на госпіталізацію (консультацію) встановленого зразка(файл для завантаження );
-форми первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0682-12/paran3#n3)
-медичної документації, що підтверджує результати попередніх медичних досліджень (за наявності)

Госпіталізація до ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України в ургентному порядку для надання екстреної медичної допомоги здійснюється без направлення відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу».

З метою запобігання непорозумінь при госпіталізації пацієнтів просимо контактувати з адміністрацією інституту або завідуючими підрозділів.