call
(044) 459-70-17, (067) 549-70-17
place
м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5
Дивитись на мапi

Пацiєнту

Напрямки лiкування i дiагностики, послуги, лiкарi, записатися на консультацiю

Лiкарю

Клiнiчнi пiдроздiли, спецiалiсти, порядок направлення

Науковцю

Наукове спiвробiтництво, клiнiчнi дослiдження, спецiалiзована рада
Інформація для молодих кардіологів від Української асоціації фахівців з серцевої недостатності
Інформація для молодих кардіологів від Української асоціації фахівців з серцевої недостатності

1.Що таке HFA? Асоціація із серцевої недостатності (HFA) Європейського кардіологічного товариства – це об’єднання професіоналів, що працюють разом над втіленням місії «Поліпшити якість та тривалість життя пацієнтів, діагностування та лікування серцевої недостатності (СН), освіту та наукові дослідження у відповідній галузі».
Нараховуючи у своєму складі на жовтень 2014 року понад 8 тис. членів з більше ніж 50 країн, Асоціація включає секції базисних досліджень, клінічну та медсестринську секції з окремими науковими комітетами та робочими групами, які охоплюють усі аспекти СН (детальніше – www.escardio.org/HFA). HFA є пан’європейською організацією із розгалуженою «сіткою» національних товариств з СН. Всеохоплююча освіта та тренінг є пріоритетами HFA. Крім цього, HFA декларує необхідність формування глобального підходу до покращення обізнаності з проблеми СН та розуміння її важливості з боку міжнародних європейських посадовців, посадовців з різних країн, а також працівників сфери охорони здоров’я, широкої громадськості, пацієнтів.

2. Які форми членства існують у HFA?
а) базисне;
б) онлайн (платне);
в) повне («full-member», платне).

3. Що дає членство у HFA?
а) постійне навчання за онлайновими освітніми програмами;
б) доступ до інформаційних ресурсів, зокрема онлайн версії EuropeanJournalofHeartFailure, презентацій та абстрактів з Європейського конгресу з СН та інших заходів;
в) можливість особистого професійного зростання через участь у комітетах та робочих групах HFA, які регулярно збираються з метою розробки освітніх програм та заходів, підготовки консенсусних документів;
г) преференції стосовно вартості передплати на друковану версію European Journal of Heart Failure тавартостідоступудоосвітніхпрограм HFA.
Більш детально – www.escardio.org/HFA.

4. Програма HOT – Heart Failure Specialist of Tomorrow (спеціалістзСНмайбутнього). Програмаспрямована на підвищення професійного рівня молодих європейських кардіологів та їх залучення до спеціалізації у галузі СН.

Якщо Вам менше 40 років, Ви володієте англійською, хочете більше дізнатися про Європейську ініціативу HOT і, за бажанням приєднатися до неї – наберіть та “клікніть”http://www.escardio.org/communities/HFA/committees/Pages/Heart_failure_specialists_Of_Tomorrow.aspx
Представник проекту НОТ в Україні Мазур Ірина Дмитрівна(ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска»» НАМН України) zx2006ster@gmail.com