call
(044) 459-70-17, (067) 549-70-17
place
м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5
Дивитись на мапi

Пацiєнту

Напрямки лiкування i дiагностики, послуги, лiкарi, записатися на консультацiю

Лiкарю

Клiнiчнi пiдроздiли, спецiалiсти, порядок направлення

Науковцю

Наукове спiвробiтництво, клiнiчнi дослiдження, спецiалiзована рада
Коментар директора Центру акад. В.М.Коваленко щодо фінансування медичної науки в Україні
Медична наука на межі вижинання


Скорочення та недофінансованість установ Академії медичних наук України і, зокрема, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології їм. академіка М.Д Стражеска» поставили на межу виживання один з провідних національних медичних центрів України.

Інститут кардіології ім. академіка М.Д.Стражеска с провідною установою держави щодо вивчення проблеми гострого інфаркту міокарда, який вперше в світі 100 років тому описав засновник Інституту Микола Дмитрович Стражеска.

Інститут перший в Україні втілив систему етапної допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда, впровадив інтервенційні технології лікування хворих з цією патологією, що дозволило знизити смертність від інфаркту міокарду в 4-5 разів до рівня 3-4 %. Цей показник аналогічний до показника смертності в провідних клініках Європи та Америки. В середньому по Україні цей показник складає 15-18%.

Забезпечення лікування хворих з гострим інфарктом міокарда, в тому числі й з використанням високотехнологічних засобів, в значній мірі залежить від наявності медикаментів та розхідних матеріалів, таких як стенти, балони, катетери, антикоагулянти та тромболітики тощо. При наявності в інституті сучасного медичного обладнання та висококваліфікованих фахівців, відсутність медикаментозного та технологічного забезпечення, пов'язане з недостатнім фінансуванням, призведе до різкого зростання летальності від гострого інфаркту міокарда. Тому сьогодні забезпечення достатнього фінансування є надзвичайно важливим для вирішення проблеми зниження смертності від серцево-судинних захворювань в Україні.

Щороку в ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології їм. академіка М.Д. Стражеска» лікується близько 1000 хворих на гострий інфаркт міокарда. Своєчасне та ефективне надання медичної допомоги сприятиме не лише зниженню смертності у зв’язку з серцево-судинними хворобами, а й зменшенню інвалідизації та сприятиме збільшенню тривалості життя цієї категорії хворих. Крім того, Інститут кардіології ім. академіка М.Д.Стражеска забезпечує науковий супровід, зокрема, розробку та втілення нових методів лікування гострого інфаркту міокарда, упередження його розвитку та ефективної реабілітації.

Фінансування високотехнологічного лікування інфаркту міокарда, в тому числі оплату праці наукових співробітників та лікарів у 2017 році зменшено на 50 %. Відповідно до бюджетного кодексу України Інститут неспроможний не тільки забезпечити ефективне лікування навіть половини пацієнтів з гострим інфарктом міокарда згідно виділеного фінансування, але й змушений скоротити майже 50 % співробітників або перевести їх на неповний робочий день чи надати неоплачувані відпустки. Ці фактори унеможливлюють забезпечення належної медичної допомоги і ставлять на межу виживання системи надання кардіологічної допомоги хворим на гострий інфаркт міокарда і на інші тяжкі хвороби системи кровообігу, що збільшить показник смертності від хвороб кровообігу, яка досягає 70% у загальній структурі смертності в Україні і є одним з найбільших у світі.

Директор ДУ « ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України,
Академік НАМН України Володимир Миколайович Коваленко