call
(044) 459-70-17, (067) 549-70-17
place
м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5
Дивитись на мапi

Пацiєнту

Напрямки лiкування i дiагностики, послуги, лiкарi, записатися на консультацiю

Лiкарю

Клiнiчнi пiдроздiли, спецiалiсти, порядок направлення

Науковцю

Наукове спiвробiтництво, клiнiчнi дослiдження, спецiалiзована рада
Лабораторія генетичних та молекулярних досліджень
З метою формуванняв Інституті належної наукової бази для проведення фундаментальних досліджень на молекулярно-генетичному рівні з використанням найновітніших технологій, що відповідають світовим стандартам, у 2013 році на базі ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» було створено лабораторію генетичних та молекулярних досліджень.
У 2014 році Лабораторія отримала свідоцтво про атестацію на право проведення вимірювань показників об’єктів згідно із галуззю атестації (свідоцтво про атестацію № ПТ – 174/14 від 21.05.2014 р.).
На сьогоднішній день Лабораторія має всі необхідні та спеціально підготовлені приміщення відповідно до міжнародних стандартів. Гордістю та серцем Лабораторії є її обладнання – сучасне високоякісне від провідних світових виробників (Applied Biosystems®, Thermo Scientific™, BioSan), що дозволяє проводити дослідження високої точності; все обладнання сертифіковане і проходить регулярну перевірку та калібровку. В штаті Лабораторії працюють висококваліфіковані спеціалісти з вищою медичною чи біологічною освітою, багато з них мають наукові ступені. Обов’язковим є проведення внутрішнього та зовнішнього (міжлабораторного) контролів якості лабораторних досліджень.
Основними напрямами роботи Лабораторії є:
-пошук нових інформативних молекулярно-генетичних маркерів серцево-судинної патології;
-дослідження міжгенних та ген-середовищних взаємодій, розробка на цій основі комплексу профілактичних та лікувальних заходів;
-вивчення впливу генетичного поліморфізму на індивідуальну ефективність медикаментів і побічні реакції;
-розробка та впровадження в клінічну практику фармакогенетичного підходу дозування антикоагулянтів, антитромбоцитарних, ліпідознижуючих та антигіпертензивних препаратів.

Запрошуємо до співпраці всіх бажаючих!

Контакти:
Україна, м. Київ, вул. Народного ополчення 5, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України, лабораторія генетичних та молекулярних досліджень.
Тел. (044) 501-30-17
E-mail: [email protected]