call
(044) 459-70-17, (067) 549-70-17
place
м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5
Дивитись на мапi

Пацiєнту

Напрямки лiкування i дiагностики, послуги, лiкарi, записатися на консультацiю

Лiкарю

Клiнiчнi пiдроздiли, спецiалiсти, порядок направлення

Науковцю

Наукове спiвробiтництво, клiнiчнi дослiдження, спецiалiзована рада
Нормативна база
НОРМАТИВНА БАЗА

•Постанова Кабінету Міністрів України № 425 від 14 червня 2017 р. "Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук"

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/425-2017-п

•Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Національної академії медичних наук України № 967/58 від 28 серпня 2017 р. "Про затвердження нормативно-правових актів МОЗ України та НАМН України щодо реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 року № 425 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1160-17

•"Перелік послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги учасниками пілотного проекту", затвердженний наказом Міністерства охорони здоров'я України, Національної академії медичних наук України № 967/58 від 28 серпня 2017 р.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1161-17/paran...

•Порядок направлення пацієнтів відповідно до медичних показань в заклади охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту, та надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у таких закладах

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1160-17#n17

•Направлення на госпіталізацію (консультацію) (файл для завантаження )
•Договір про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та учасником пілотного проекту (файл для завантаження )