call
(044) 459-70-17, (067) 549-70-17
place
м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5
Дивитись на мапi

Пацiєнту

Напрямки лiкування i дiагностики, послуги, лiкарi, записатися на консультацiю

Лiкарю

Клiнiчнi пiдроздiли, спецiалiсти, порядок направлення

Науковцю

Наукове спiвробiтництво, клiнiчнi дослiдження, спецiалiзована рада
Организационно-методический отдел
Організаційно-методичний відділ
Науковий керівник — кандидат біологічних наук Л.Л.Вавілова.
Організаційно-методичний відділ створено у 1959 р. У різні роки його керівниками були К.М. Шерстньов (1959-1969),М.М. Ширяєв (1969-1972), д.м.н. Є.М. Вовченко (1972-2000), д.м.н. Г.С.Воронков (2000-2016).
3 2016 року відділ очолює к.б.н. Л.Л.Вавілова.
Основні напрямки і форми роботи відділу постійно вдосконалювалися і реформувалися у зв'язку зі зміною відомчої підпорядкованості та профільної спрямованості інституту.
За активною участю співробітників відділу у свій час створено розвинену мережу кардіологічних відділень і диспансерів, в усіх ооласних центрах та великих містах України.
На сьогодні основні напрямки наукової та організаційної роботи відділу:
підготовка, організація та проведення міжнародних і республіканських наукових форумів (конгресів, науково-практичних конференцій, пленумів тощ о), в тому числі, найбільшого медичного форуму України — Національного конгресу кардіологів., підготовка до видання необхідних матеріалів (програм, збірників тез,статей);
підготовка кадрів у докторантурі, аспірантурі, ординатурі, курси інформації та стажування на робочих місцях;
проведення щорічного аналізу науково-видавничої діяльності всіх підрозділів інституту;
активна участь у підготовці щорічних звітів інституту перед Національною академією медичних наук та Міністерством охорони здоров'я України;
підготовка і видання методичних документів та розсипка їх по областях України;
постійна робота з фармацевтичними фірмами з метою впровадження в медичну практику нових кардіологічних та ревматологічних препаратів;
організація науково-практичних, клініко-патологоанатомічних і патентних конференцій на рівні інституту.
Відділ займається також: патентно-ліцензійною роботою.