call
(044) 459-70-17, (067) 549-70-17
place
м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5
Дивитись на мапi

Пацiєнту

Напрямки лiкування i дiагностики, послуги, лiкарi, записатися на консультацiю

Лiкарю

Клiнiчнi пiдроздiли, спецiалiсти, порядок направлення

Науковцю

Наукове спiвробiтництво, клiнiчнi дослiдження, спецiалiзована рада
Відділ гіпертонічної хвороби
Відділ організовано у 1962 році.

Основні напрямки наукової роботи: вивчення патогенезу, вдосконалення діагностики та оптимізація підходів до лікування хворих із артеріальною гіпертензією за даними оцінки індивідуальних особливостей перебігу захворювання.

Проблема артеріальної гіпертензії досліджувалась співробітниками Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска (до 1977 року - Інституту клінічної медицини) майже з початку роботи Інституту, хоча відділ гіпертонічної хвороби було організовано лише у 1962 році. Перший керівник відділу професор Микола Степанович Заноздра займався вивченням аретріальної гіпертензії з 40-х років ХХ сторіччя. Тривалий час (з 1992 по 2017 рік) відділ очолювала професор Євгенія Петрівна Свіщенко. Співробітниками відділу розроблялись питання патогенезу, удосконалення діагностики та лікування артеріальної гіпертензії. Сьогодні робота відділу спрямована на розробку індивідуалізованих підходів до лікування пацієнтів з резистентним, ускладненим та злоякісним перебігом артеріальної гіпертензії.

У відділі проводиться дослідження нейрогуморальних факторів регуляції АТ, показників активності системного запалення та ліпідного, вуглеводного й пуринового метаболізму та їх ролі у прогресуванні захворювання і формуванні резистентності до терапії. Вивчається взаємозв’язок нейрогуморальних та прозапальних субстанцій з порушеннями добового ритму артеріального тиску та ураженням органів-мішеней – серця, нирок, брахіоцефальних артерій та головного мозку. Досліджуються чинники та механізми розвитку резистентної артеріальної гіпертензії і розробляються заходи щодо поліпшення контролю артеріального тиску та запобігання серцево-судинних ускладнень у цієї категорії хворих.

У відділі застосовуються сучасні інструментальні та біохімічні методи дослідження (доплер-ехокардіографія, дуплексне сканування екстра- та інтракраніальних артерій, добове моніторування артеріального тиску, холтерівське моніторування електрокардіограм , визначення концентрації гормонів та вазоактивних речовин у крові тощо).

У відділі працюють 2 доктори та 9 кандидатів медичних наук.

Всі лікарі-кардіологи мають вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю кардіологія.

Відділ є клінічною базою Державного фармакологічного центру МОЗ України.

За останні 10 років співробітниками відділу було опубліковано 317 наукових праць, у тому числі 98 – за кордоном, видано 3 монографії та 17 методичних рекомендацій, отримано 7 патентів України на винаходи.

Основні напрямки клінічної роботи: відділ має в своєму складі потужну клінічну базу з незмінними традиціями надання висококваліфікованої консультативної та стаціонарної допомоги хворим на ускладнену, резистентну, злоякісну артеріальну гіпертензію. На базі відділу працює експертний консультативно-діагностичний та лікувальний центр злоякісної та резистентної артеріальної гіпертензії.

Основні напрямки діяльності центру:

 • це єдиний в Україні діагностично-лікувальний центр, що спеціалізується на допомозі хворим з найтяжчими проявами артеріальної гіпертензії (злоякісній та резистентній перебіг захворювання, тяжкі ускладнення та супутні стани, діагностика та лікування яких потребують високотехнологічної та високоспеціалізованої допомоги).
 • співробітники центру мають спеціальну підготовку в галузі артеріальної гіпертензії, проходили навчання та стажування закордоном та широкий клінічний досвіду галузі діагностики та лікування хворих з ускладненим, резистентним перебігом артеріальної гіпертензії.
Покази для направлення пацієнтів до центру:

 • злоякісна артеріальна гіпертензія
 • резистентна артеріальна гіпертензія
 • тяжка артеріальна гіпертензія (АТ≥180/100 мм рт.ст.)
 • артеріальна гіпертензія неясного генезу (потребує спеціального обстеження для визначення причини)
 • неконтрольована артеріальна гіпертензія у хворих на цукровий діабет, захворювання нирок, периферичних артерій, після перенесених цереброваскулярних подій, ускладнена серцевою недостатністю
 • рецидивуючі гіпертензивні кризи

Міщенко Лариса Анатоліївна

 • Спеціальність: лікувальна справа; спеціалізація - кардіологія
 • Категорія: вища, за фахом «кардіологія»
 • Науковий ступінь: доктор медичних наук
 • Наукове звання: старший науковий співробітник
 • Посада: керівник
 • Науково-педагогічний стаж: 22 роки
 • Клінічний стаж: 25 років
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та ін.: курси підвищення кваліфікації в Україні (ТУ, ПАЦ з кардіології та ін.), навчання в рамках “Erasmus Summer Programme” (Rotterdam, the Netherlands, 2003), Excellence Center Programme “Clinical Hypertension in Practice” (Barcelona, Spain, 2013)
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше:. Постійний учасник конгресу кардіологів України (з 1998 р), конференції Європейського товариства з гіпертензії (з 2000 р.), конгресу Європейського товариства кардіологів (з 2007 р.), інші конгреси та форуми в Україні та закордоном.
 • Основні напрямки роботи: : клінічна кардіологія (зокрема, артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, серцева недостатність та ін.)
 • Нагороди, премії та інше: медаль ім. академіка Стражеска М.Д. «За заслуги в охороні здоров'я»
 • Додаткова інформація: член Української асоціації кардіологів, Європейського товариства кардіологів.
Купчинская Олена Георгіївна
 • Спеціальність: лікувальна справа; спеціалізація - кардіологія
 • Категорія: вища, за фахом «кардіологія»
 • Науковий ступінь: доктор медичних наук
 • Наукове звання: старший науковий співробітник
 • Посада: провідний науковий співробітник відділу гіпертонічної хвороби
 • Науково-педагогічний стаж: 41 рiк
 • Клінічний стаж: 46 років
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та ін.: ТУ, ПАЦ з кардіології та інше
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Національні Конгреси кардіологів України, Конгреси Європейського товариства кардіологів,з гіпертензій та превентивної кардіології,інші конгреси та форуми України та міжнародні з кардіології, терапії
 • Основні напрямки роботи: клінічна кардіологія (зокрема, артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, серцева недостатність та ін.)
 • Нагороди, премії та інше: медаль ім. академіка Стражеска М.Д. «За заслуги в охороні здоров'я»
 • Додаткова інформація: член Української асоціації кардіологів
Безродна Лариса Володимирівна
 • Спеціальність: лікувальна справа; спеціалізація - кардіологія
 • Категорія: вища, за фахом «кардіологія»
 • Науковий ступінь: кандидат медичних наук
 • Наукове звання: старший науковий співробітник
 • Посада: старший науковий співробітник відділу гіпертонічної хвороби
 • Науково-педагогічний стаж: 22 роки
 • Клінічний стаж: 20 років
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та ін.: ТУ, ПАЦ з кардіології та ін.
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Національні Конгреси кардіологів України, Конгреси Європейського товариства кардіологів, з гіпертензій та превентивної кардіології, інші конгреси та форуми України та міжнародні з кардіології, терапії
 • Основні напрямки роботи: клінічна кардіологія (зокрема, артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, серцева недостатність та ін.)
 • Нагороди, премії та інше: медаль ім. академіка Стражеска М.Д. «За заслуги в охороні здоров'я»
 • Додаткова інформація: член Української асоціації кардіологів
Радченко Володимир Володимирович
 • Спеціальність: лікувальна справа; спеціалізація – кардіологія, ультразвукова діагностика
 • Категорія: вища за фахом «кардіологія»
 • Науковий ступінь: кандидат медичних наук
 • Наукове звання:
 • Посада: науковий співробітник відділу гіпертонічної хвороби
 • Науково-педагогічний стаж: 30рік
 • Клінічний стаж: 35 роки
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та ін.: ТУ, ПАЦ з кардіології, функціональної діагностики та ін.
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Національні Конгреси кардіологів України, Конгреси Європейського товариства з гіпертензій та превентивної кардіології, інші конгреси та форуми України та міжнародні з кардіології, терапії
 • Основні напрямки роботи: клінічна кардіологія (зокрема, артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, серцева недостатність та ультразвукове дослідження серця, нирок, наднирників та органів черева)
Матова Олена Олександрівна
 • Спеціальність: педіатрія; спеціалізація - кардіологія
 • Категорія: вища, за фахом «кардіологія»
 • Науковий ступінь: кандидат медичних наук
 • Посада: науковий співробітник відділу гіпертонічної хвороби
 • Науково-педагогічний стаж:21 рік
 • Клінічний стаж: 31
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та ін.: Європейська школа з гіпертензії, ТУ, ПАЦ з кардіології, та ін.
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Національні Конгреси кардіологів України, Конгреси Європейського товариства кардіологів, з гіпертензій та превентивної кардіології, з атеросклерозу, форуми України та міжнародні з кардіології.
 • Основні напрямки роботи: клінічна кардіологія (зокрема, артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, серцева недостатність та ін.). Вивчення особливостей перебігу резистентної артеріальної гіпертензії та розробка індивідуальних схем лікування на підставі патогенетичних чинників захворювання.
 • Нагороди, премії та інше:
 • Додаткова інформація: член Української асоціації кардіологів, 2017 р. - запланована докторська дисертація.
Гулкевич Оксана Володимирівна
 • Спеціальність: лікувальна справа, спеціалізація - неврологія
 • Категорія: вища, спеціальність «неврологія»
 • Науковий ступінь: кандидат медичних наук
 • Посада: науковий співробітник відділу гіпертонічної хвороби
 • Науковий стаж: 21 рік, загальний стаж: 29 років
 • Клінічний стаж: 23 рік
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та ін.: ТУ, ПАЦ з неврології, Школа з артеріальної гіпертензії Європейського товариства гіпертензії в Італії (2004 р., 2008 р.), Швейцарії (2013 р.), Школа неврологів Європейської федерації неврологічних товариств (2012 р.), Школа Європейського товариства інсульту (2017 р.)
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Національні Конгреси кардіологів України, Конгреси Європейського товариства кардіологів, з гіпертензій та превентивної кардіології, інші конгреси та форуми України та міжнародні з кардіології, терапії та неврології
 • Основні напрямки роботи: клінічна кардіологія, клінічна неврологія (зокрема, артеріальна гіпертензія, ураження судин головного мозку, залишкові явища порушень мозкового кровообігу, когнітивні порушення, інші неврологічні захворювання та ін.). Володіє методами добового моніторування АТ, дуплексного сканування магістральних екстра- та інтракраніальних судин, дослідження когнітивних функцій
 • Нагороди, премії та інше: Лауреат премії Президента України для молодих вчених (2006 р.)
Моспан Марина Павлівна • Спеціальність: лікувальна справа; Спеціалізація - кардіологія
 • Категорія: вища, за фахом «кардіологія»
 • Науковий ступінь: кандидат медичних наук
 • Посада: завідувач відділення гіпертонічної хвороби
 • Клінічний стаж: 38 р.
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та ін.: ТУ, ПАЦ з кардіології та ін.
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Національні Конгреси кардіологів України, Конгреси Європейського товариства кардіологів, з гіпертензій та превентивної кардіології, інші конгреси та форуми України та міжнародні з кардіології, терапії
 • Основні напрямки роботи: клінічна кардіологія (зокрема, артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, серцева недостатність та ін.)
Овдієнко Тетяна Миколаївна
 • Спеціальність: лікувальна справа; Спеціалізація - кардіологія
 • Категорія: вища, за фахом «кардіологія»
 • Науковий ступінь: кандидат медичних наук
 • Посада: лікар-кардіолог відділення гіпертонічної хвороби
 • Клінічний стаж: 20 років, загальний медичний стаж 27 років.
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та ін.: ТУ, ПАЦ з кардіології та ін. З 2012 по 2017 рік закінчилакурси підвищення кваліфікації Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Щупиказа темою «Невідкладна кардіологія та актуальні питання клінічної аритмології», «Захворювання серцево-судинної системи у вагітних», «Амбулаторне моніторування ЕКГ». В 2012 році була на школі з артеріальної гіпертензії в Дубліні.
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Результати наукової роботи доповідались на інститутських, національних та міжнародних конференціях та з’їздах (а саме на конгресах з артеріальної гіпертензії в країнах Європи, Японії, США)
 • Основні напрямки роботи: клінічна кардіологія (зокрема, артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, серцева недостатність та ін.) з урахуванням коморбідних станів та сучасних рекомендацій по обстеженню, лікуванню; науковий аналіз результатів варіабельності серцевого ритму у хворих з гіпертонічною хворобою та з резистентним її перебігом.
 • Додаткова інформація: У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості впливу бета-адреноблокаторів на добові коливання артеріального тиску та його реакцію на фізичне та психоемоційненавантаження у хворих на гіпертонічну хворобу» зі спеціальності кардіологія.
Логвиненко Алла Олексіївна
 • Спеціальність: лікувальна справа; Спеціалізація - кардіологія
 • Категорія: вища, за фахом «кардіологія»
 • Науковий ступінь: кандидат медичних наук
 • Наукове звання:науковий співробітник
 • Посада: науковий співробітник відділу гіпертонічної хвороби
 • Науковий стаж:21рік; Загальний стаж – 29 років
 • Клінічний стаж:21 рік
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та ін.: ТУ, ПАЦ з кардіології та ін.: ПАЦ з кардіології (НМАПО ім. П.Л. Шупика, 2016р); ТУ «Захворювання серцево-судинної системи у вагітних» (НМАПО ім. П.Л. Шупика, 2016р); ТУ «Еходоплерографія серця і судин, добовий моніторинг ЕКГ і АТ»(НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Національний конгрес кардіологів України, Європейський конгрес кардіологів та інші конгреси та форуми України та міжнародні з кардіології,з гіпертензій та превентивної кардіології,терапії
 • Основні напрямки роботи: клінічна кардіологія (зокрема, артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, серцева недостатність та ін.). Визначення особливостей ВСР та порушень серцевого ритмуу пацієнтів з резистентної гіпертонічною хворобою з урахуванням загально клінічних методів (гендерних особливостей, віку, антропометричних даних: визначення ІМТ);біохімічних методів: показників системного запалення, змін пуринового, ліпідного та вуглеводного обмінів; з урахуванням типу добового моніторування артеріального тиску (АТ) та наявності ре моделювання лівого шлуночка (ЛШ), функціонального стану нирок і тиреоїдного стану. Володіє методами добового моніторування АТ і ЕКГ за Холтером, інтерпретації ЕхоКГ та дозованого фізичного навантажувального (ДФН) тестування.
Безродний Володимир Борисович
 • Спеціальність: лікувальна справа; Спеціалізація - кардіологія
 • Категорія:за фахом «кардіологія»
 • Науковий ступінь: кандидат медичних наук
 • Наукове звання: кандидат медичних наук
 • Посада: науковий співробітник відділу гіпертонічної хвороби
 • Науково-педагогічний стаж:
 • Клінічний стаж:
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та ін.: ТУ, ПАЦ з кардіології, функціональної діагностики та ін.
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Національні Конгреси кардіологів України, Конгреси Європейського товариства кардіологів, з гіпертензій та превентивної кардіології, інші конгреси та форуми України та міжнародні з кардіології, терапії
 • Основні напрямки роботи: клінічна кардіологія (зокрема, артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, серцева недостатність та ін.)
Боженко Галина Митрофанівна
 • Спеціальність: лікувальна справа; Спеціалізація - кардіологія
 • Категорія:за фахом «кардіологія»
 • Науковий ступінь: немає
 • Наукове звання: немає
 • Посада: молодший науковий співробітник відділу гіпертонічної хвороби
 • Науково-педагогічний стаж:
 • Клінічний стаж: 19 років. Науковий стаж:5 років
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та ін.: ТУ, ПАЦ з кардіології та ін.
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше:
 • Основні напрямки роботи: клінічна кардіологія (зокрема, артеріальна гіпертензія,ішемічна хвороба серця, серцева недостатність та ін. Володіє методами добового моніторування АТ та методом ультразвукового дуплексного сканування судин шиї та транскраніальним допплером;)
 • Додаткова інформація: у 2015 році запланувана кандидатська дисертація.