call
(044) 459-70-17, (067) 549-70-17
place
м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5
Дивитись на мапi

Пацiєнту

Напрямки лiкування i дiагностики, послуги, лiкарi, записатися на консультацiю

Лiкарю

Клiнiчнi пiдроздiли, спецiалiсти, порядок направлення

Науковцю

Наукове спiвробiтництво, клiнiчнi дослiдження, спецiалiзована рада
Відділ інфаркту міокарда та відновлювального лікування
Відділ інфаркту міокарда та відновлювального лікування

Науковий керівник — професор B.O. Шумаков


Після постанови Уряду про організацію інфарктної служби в Україні паралельно зі створенням реанімаційних відділень для госпіталізації хворих на гострий інфаркт міокарда, в 1968 р. в інституті створено відділення реабілітації з метою наукової та практичної розробки термінів і рівня фізичного, психологічного та соціального відновлення. Основний напрямок наукових досліджень відділу - вивчення характеру перебігу постінфарктного періоду з урахуванням сучасних підходів лікування гострого коронарного синдрому та інфаркту міокарда при тривалому спостереженні (протягом трьох роківпісля його розвитку) у зіставленні з показниками, що характеризують прогресування атеросклеротичного процесу та інтенсивність ураження коронарних судин, а також розробка кардіореабілітаційних підходів у цієї категорії пацієнтів. Використовуються методи навантажувального тестування, ехокардіографія, холтерівське ЕКГ-моніторуваннята моніторинг артеріального тиску, коронароангіографія, мультиспіральна комп’ютерна томографія (МСКТ) із контрастуванням коронарних судин, визначення ступеня атерогенної модифікації ліпопротеїдів та активності запального процесу.У відділі вперше в Україні проведено розробку проблеми етапної реабілітації хворих із гострими порушеннями коронарного кровообігу, перш за все пацієнтів з інфарктом міокарда. Завдяки роботі фахівців внаслідок прискорення активізації хворих значно зменшилися терміни тимчасової непрацездатності та знизилася інвалідизація. За наукову розробку проблеми інфаркту міокарда та впровадження цих досягнень у практику співробітники відділу одержали Державну премію УРСР у 1980 р. При довготривалому спостереженні доведено позитивний вплив операції аортокоронарного шунтування на виживаність хворих із постінфарктним кардіосклерозом, відновлення працездатності,покращення якості життя та зменшення повторних коронарних подій. У відділі з дня заснування майже 50 років працювала одна із визначних українських кардіологів, засновник кардіореабілітаційної служби у хворих на гострий інфаркт міокарда в Україні,доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України професор І.К. Следзевська. За розробку та впровадження системи протиінфарктної служби та етапної реабілітації хворих на інфаркт міокарда доктор медичних наук, професор І.К. Следзевська стала лауреатом Державної премії УРСР.

Науковий потенціал відділу : доктор медичних наук, професор І.Е. Малиновська, доктор медичних наук, професор Л.М.Бабій, 5 кандидатів наук на чоліі з Заслуженим лікарем України, професором В.О. Шумаковим,продовжують розробку індивідуалізованих кардіореабілітаційних заходів в умовах сучасного лікування гострого інфаркту міокарда. Наукова розробка системи етапної реабілітації зумовила скорочення стійкої непрацездатності (інвалідності) та зменшення терміну тимчасової непрацездатності з 5–6 до 2–3 міс, що відповідає світовим статистичним даним. Проведені в останні роки дослідження щодо вивчення рівня фізичного відновлення хворих із постінфарктним кардіосклерозом, яким проведена операція аорто коронарного шунтування, стали підставою для подальшого скорочення стійкої втрати працездатності з 20 до 10 %. За останні 10 років опубліковано 430 наукових

праць, в тому числі 20 -за кордоном, видано 5 монографій та 7 методичних рекомендацій, отримано 22 патенти.Керівник відділу: Шумаков Валентин Олександрович

Спеціальність: кардіологія
Категорія: вища,Заслужений лікар України
Науковий ступінь: доктор медичних наук
Наукове звання: професор
Посада: керівник відділу інфаркту міокарда та відновлювального лікування
Науковий стаж:43 роки
Клінічний стаж: 45 років
Післядипломна освіта, стажування, курси та інше:
ПАЦ з кардіології та тематичні курси удосконалення (НМАПО ім. П.Л.Шупика)

Міжнародні та вітчизняні форуми: Національні конгреси кардіологів України, науково-практичні конференції, конгреси Європейського товариства кардіологів.

Основні напрямки роботи: діагностика, лікування та реабілітація пацієнтів, які перенесли гострий коронарний синдром з елевацією та без елевації сегменту ST (інфаркт міокарда та нестабільна стенокардія), після аорто-коронарного шунтування.

Нагороди, премії та інше: медаль ім. акад. М.Д.Стражеска “За заслуги в охороні здоров’я”, почесні грамоти центру.

Додаткова інформація. Член спеціалізованої ради з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук у ДУ “ННЦ “Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска” НАМН України та у НМУ ім. О.О.Богомольця, головний редактор“Українського кардіологічного журналу”, Президент благодійного фонду ім. М.Д.Стражеска, лектор кардіологічних шкіл
Малиновська Ірина Едмундівна

Спеціальність: кардіологія
Категорія: вища
Науковий ступінь: доктор медичних наук
Наукове звання: професор
Посада: провідний науковий співробітник
Науковий стаж:34 роки
Клінічний стаж: 38 років
Післядипломна освіта, стажування, курси та інше:
ПАЦ з кардіології та тематичні курси удосконалення (НМАПО ім. П.Л.Шупика)

Міжнародні та вітчизняні форуми: Національні конгреси кардіологів України, науково-практичні конференції, конгреси Європейського товариства кардіологів.

Основні напрямки роботи: діагностика, лікування та реабілітація пацієнтів, які перенесли гострий коронарний синдром з елевацією та без елевації сегменту ST (інфаркт міокарда та нестабільна стенокардія), після аорто-коронарного шунтування.

Нагороди, премії та інше: медаль ім. акад. М.Д.Стражеска “За заслуги в охороні здоров’я”, почесні грамоти центру.

Додаткова інформація. Член апробаційної ради з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук у ДУ “ННЦ “Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска” НАМН України та у НМАПО ім. П.Л. Шупика
Бабій Ліана Миколаївна.

Спеціальність : кардіологія
Категорія: вища, спеціальність «кардіологія»
Науковий ступінь : доктор медичних наук
Наукове звання : професор
Посада : провідний науковий співробітник
Науковий стаж : 27 років
Клінічний стаж : 34 роки
Післядипломна освіта, стажування, курси та інше : клінічна ординатура з кардіології, ПАЦ з кардіології (НМАПО ім.П.Л.Шупика, ТУ та інше.

Міжнародні та вітчизняні форуми та інш. : Національні конгреси кардіологів України, конгреси Європейського товариства кардіологів, конгрес превентивної кардіології та реабілітації.

Основні напрями роботи : лікування та реабілітація пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, нестабільною стенокардією, після хірургічних втручань на серці та коронарних судинах

Нагороди, премії та інше : медаль ім.акад.М.Д.Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я», подяка голови постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту, почесні грамоти центру.

Додаткова інформація : голова профспілкового комітету центру, член апробаційної ради з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук у ДУ “ННЦ “Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска” НАМН України.Завідувач відділенням - Щербак Ярослав Юрійович

Спеціальність: Кардіологія
Категорія: вища
Науковий ступінь: кандидат медичних наук
Посада: завідуючий відділенням інфаркту міокарда та відновлювального лікування
Науковий стаж: 33 роки
Клінічний стаж: 38 років
Післядіпломна освіта, стажування, курси та інше: ТУ, ПАЦ з кардіології та інше.

Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Національний конгрес кардіологів України, конгреси Європейського товариства кардіологів, Американської асоціації серця.

Основні напрямки роботи: основні напрямки клінічної та наукової роботи пов’язані з діагностикою та лікуванням пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, нестабільною стенокардією, хронічними формами ІХС, реабілітацією пацієнтів з гострим інфарктом міокарда та після перенесених оперативних втручань на серці, володіє методикою проведення навантажувальних тестів на ВЕМ. • Хоменко Юлія Олегівна
 • ·Спеціальність: кардіологія
 • ·Категорія: вища, спеціальність «кардіологія»
 • ·Науковий ступінь: кандидат медичних наук
 • ·Наукове звання: науковий співробітник
 • ·Посада: науковий співробітник відділу інфаркту міокарда та відновлювального лікування
 • ·Науковий стаж: 27 років
 • ·Клінічний стаж: 29 років
 • ·Післядипломна освіта, стажування , курси та інше: ПАЦ з кардіології (НМАПО ім. П. Л. Шупика, 2015 р.),ТУ «Захворювання серцево-судинної системи у вагітних» (НМАПО ім. П. Л. Шупика, 2016 р.),ТУ “Функціональна діагностика в кадіології в практиці лікаря’’ (НМАПО ім.
 • П. Л. Шупика, 2018 р.).
 • ·Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Національний конгрес кардіологів України (2015-2018р., конгрес превентивної кардіології та реабілітації.
 • ·Основні напрямки роботи: основні напрямки наукової та клінічної роботи пов’язані з лікуванням та реабілітацією пацієнтів, які перенесли гострий ІМ, після оперативних втручань на серці та коронарних судинах та іншими формами ІХС, у тому числі ускладненіартеріальною гіпертензією, аритміями та серцевою недостатністю. Володіє методиками добового моніторування ЕКГ та АТ, навантажувального тестування на ВЕМ.
 • Додаткова інформація: медаль ім. акад. М.Д. Стражеска “За заслуги в
 • охороні здоров’я”.Кісілєвич Лілія Францівна

Спеціальність: Кардіологія
Категорія: вища
Науковий ступінь: кандидат медичних наук
Посада: лікар-кардіолог
Науковий стаж: 36 років
Клінічний стаж: 32 роки
Післядіпломна освіта, стажування, курси та інше: навчання в аспірантурі, ТУ, ПАЦ з кардіології та інше

Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Національний конгрес кардіологів України, конгреси Європейського товариства кардіологів

Основні напрямки роботи: основні напрямки клінічної та наукової роботи пов’язані з діагностикою (ЕКГ, ЕХОКГ, навантажувальні тести та ін.)та лікуванням пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, нестабільною стенокардією, хронічними формами ІХС, реабілітацією пацієнтів з гострим інфарктом міокарда та після перенесених оперативних втручань на серці, володіє методикоюпроведення ЕХОКГ з доплерографією, навантажувальних тестів (ВЕМ та інші).

Нагороди, премії та інше: нагороджена почесними грамотами президії Національної Академії медичних наук за значний внесок у розвиток медичної науки і практику охорони здоров’я в 2016р.та 2018р.
Погурельська Олена Павлівна

·Спеціальність: кардіологія
·Категорія: перша, спеціальність «кардіологія»
·Науковий ступінь: кандидат медичних наук
·Наукове звання: науковий співробітник
·Посада: науковий співробітник відділу інфаркту міокарда та відновлювального лікування
·Науковий стаж:14 років
·Клінічний стаж: 15 років

·Післядипломна освіта, стажування , курси та інше: навчання в аспірантурі у відділі інфаркту міокарда та відновлювального лікування ННЦ«Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска», ТУ «Актуальні питання клінічної аритмології в кардіології» (НМАПО ім. П. Л. Шупика), ТУ «Сучасні технології в інтервенційній кардіології» (НМАПО ім. П. Л. Шупика) та інше

·Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Національний конгрес кардіологів України (2015-2018р., конгрес превентивної кардіології та реабілітації

·Основні напрямки роботи: основні напрямки наукової та клінічної роботи пов’язані з лікуванням та реабілітацією пацієнтів, які перенесли гострий ІМ, після оперативних втручань на серці та коронарних судинах та іншими формами ІХС, у тому числі ускладненіартеріальною гіпертензією, аритміями та серцевою недостатністю. Володіє методиками добового моніторування ЕКГ та АТ, навантажувального тестування на ВЕМ.

·Додаткова інформація: секретар профспілкового комітету центру, консультант в поліклінічному підрозділі ННЦ«Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска».
Терещенко Наталія Михайлівна

Спеціальність: Кардіологія

Категорія:
Науковий ступінь:
Наукове звання: молодший науковий співробітник
Посада: молодший науковий співробітник
Науковий стаж: 5 років
Клінічний стаж: 21 рік
Післядіпломна освіта: ТУ з кардіології , ехокардіографії, інтервенційної кардіології.

ЧленУкраїнського товариства кардіологів, Європейського товариства кардіологів (ESCARDIO), Американської Асоціації Серця (AHA).

Основні напрямки роботи: основні напрямки клінічної та наукової роботи пов’язані з діагностикою та лікуваннямгострого інфаркту міокарда, нестабільної стенокардії, хронічної ІХС, комплексною реабілітацією пацієнтів після перенесеного ІМ та операцій на серці (АКШ, стентування коронарних судин та ін.)
Волошина Оксана Вікторівна

Спеціальність: Кардіологія
Категорія: перша
Науковий ступінь: кандидат медичних наук
Наукове звання: науковий співробітник
Посада: науковий співробітник, лікар-кардіолог
Науковий стаж: 8 років
Клінічний стаж: 15 років
Післядіпломна освіта, стажування, курси та інше: ТУ, ПАЦ з кардіології та інше (НМАПО ім. Шупика)

Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Національний конгрес кардіологів України, конгреси Європейського товариства кардіологів.

Основні напрямки роботи: основні напрямки клінічної та наукової роботи пов’язані з діагностикою та лікуваннямпацієнтів з гострим інфарктом міокарду,нестабільною стенокардією,хронічними формами ІХС, з супутньою патологією та ускладненнями (гіпертонічна хвороба,аритмії, СН, цукровий діабет та ін.), комплексною реабілітацією пацієнтів після перенесеного ІМ та операцій на серці (АКШ, пластики аневризми, стентування та ін.), володіє методикою проведення навантажувальних тестів (ВЕМ, дозована ходьба та інші).