call
(044) 249-70-17
з 9.00 до 16.30 (реестратура)
place
м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5
Дивитись на мапi

Пацiенту

Напрямки лiкування i дiагностики, послуги, лiкарi, записатися на консультацiю

Лiкарю

Клiнiчнi пiдроздiли, спецiалiсти, порядок направлення

Науковцю

Наукове спiвробiтництво, клiнiчнi дослiдження, спецiалiзована рада
Відділ некоронарогенних хвороб серця та клінічної ревматології
Відділ організовано у 1998 р., на базі відділення клінічної ревматології (заснованого в 1991 р.). Керівник відділу - академік НАМН України, доктор медичних наук, професор В.М. Коваленко, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, почесний член Європейського товариства кардіологів, почесний член Американської колегії кардіологів, Європейської та Всесвітньої антиревматичної ліги.

Основні напрямки науково-практичної роботи:
 • •  Розробка і вдосконалення діагностики і програм лікування пацієнтів із некоронарогенними хворобами серця на основі використання сучасних інструментальних, в тому числі ультразвукових, методів, біохімічних та імунологічних тестів.
 • •  Обґрунтування і втілення нових методичних підходів до вивчення клапанного апарату серця і його функціонального стану, діагностики серцевої недостатності у пацієнтів з некоронарогенними захворюваннями серця на основі моделей шлуночків серця і моніторингу їх ремоделювання залежно від порушень гемодинаміки. 
 • •  Вивчення перебігу і вдосконалення діагностики ревматичних захворювань з аутоімунними та імунокомплексними механізмами розвитку, розробка і впровадження нових технологій лікування, у тому числі біологічних агентів.

У відділі проводиться обстеження і стаціонарне лікування кардіологічних хворих на:
 • •  міокардит (гострі, підгострі, хронічні);
 • •  перикардити (гострий, підгострий, хронічний);
 • •  кардіоміопатії (гіпертрофічна, дилатаційна, рестриктивна, токсичні, метаболічні і т.і.);
 • •  набуті вади серця;
 • •  хронічну ревматичну хворобу серця;
 • •  рідкі та маловивчені захворювання серця.
Детальніше

У відділі проводиться обстеження і стаціонарне лікування ревматологічних хворих на:
 • •  остеоартроз;
 • •  остеопороз;
 • •  ревматоїдний артрит;
 • •  системний червоний вовчак;
 • •  системну склеродермію;
 • •  системні васкуліти;
 • •  інші ревматологічні захворювання
Детальніше