call
(044) 459-70-17, (067) 549-70-17
place
м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5
Дивитись на мапi

Пацiєнту

Напрямки лiкування i дiагностики, послуги, лiкарi, записатися на консультацiю

Лiкарю

Клiнiчнi пiдроздiли, спецiалiсти, порядок направлення

Науковцю

Наукове спiвробiтництво, клiнiчнi дослiдження, спецiалiзована рада
Відділ реанімації та інтенсивної терапії
Відділ реанімації та інтенсивної терапії

Науковий керівник – член-кор. НАМН України, д.м.н., проф. Пархоменко О.М.

На базі відділу реанімації та інтенсивної терапії функціонує клінічне відділення на 18 ліжок.

Відділ організовано у 1970 р. Основні напрямки наукової роботи:

 • дослідження поліморфізму генів, які беруть участь у патогенезі гострого коронарного синдрому, гострої серцевої недостатності, і розроблення індивідуалізованого фармакогенетичного підходу до лікування;
 • визначення діагностичного та прогностичного значення активації імунного та системного запального процесу, дисфункції ендотелію при гострих формах ішемічної хвороби серця, гострій серцевій недостатності;
 • розроблення та впровадження у практику комплексу інвазивних та неінвазивних електрофізіологічних, гемодинамічних, нейрогуморальних критеріїв після перенесеного гострого коронарного синдрому з високим ризиком розвитком (або рецидиву), загрозливих для життя порушень серцевого ритму та раптової смерті;
 • дослідження геометрії скорочення шлуночків серця (технологія «стрейн») з метою розроблення методів ранньої діагностики та прогнозування дилатації порожнин серця;
 • обґрунтування нових підходів до органопротекції у пацієнтів із гострим коронарним синдромом, із гострою серцевою недостатністю;
 • підвищення ефективності тромболітичної та інтервенційної терапії у хворих на гострий інфаркт міокарда шляхом захисту міокарда від ішемічного та реперфузійного пошкодження;
 • вивчення та впровадження у практику методів оптимізації антитромботичної терапії пацієнтів із гострим коронарним синдромом, фібриляцією передсердь;
 • вивчення особливостей перебігу гострого інфаркту міокарда у різних вікових групах.
У відділі реанімації та інтенсивної терапії функціонує 18 ліжок, працюють 11 лікарів та 7 наукових співробітників. На базі відділу створено консультативно-експертний центр з невідкладної кардіології. Протягом року у відділ надають кваліфіковану допомогу понад 800 пацієнтам із гострим коронарним синдромом (50%), порушеннями ритму серця (30%), гострою серцевою недостатність (10%), гіпертензивними кризами, тромбоемболією легеневої артерії, гострими порушеннями мозкового кровообігу. За минулі 10 років летальність по відділу знизилась з 3,6 до 1,6%, а летальність при гострому інфаркті міокарда становила 4,0%.

Відділ є базою Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України» і проводить апробацію нових лікарських засобів для лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями.

У відділі застосовують сучасні діагностичні та лікувальні технології: моніторування основних показників гемодинаміки, ультразвукове дослідження серця та судин, стрес-навантаження (тредміл, проба з добутаміном), неінвазивні електрофізіологічні дослідження (ЕКГ високого підсилення, варіабельність ритму серця, дисперсія реполяризації), внутрішньосерцева і чрезстравохідна електрокардіостимуляція, системний тромболізис, катетеризація та манометрія центральних вен, правих відділів серця, легеневої артерії, експрес-біохімічні методи дослідження, електроімпульсна терапія, реанімаційні заходи. Співробітники беруть участь у підготовці та проведенні міжнародних симпозіумів і конференцій в Україні та за кордоном, розробці міжнародних і вітчизняних рекомендацій і стандартів із діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи, є експертами та членами редакційних рад вітчизняних і закордонних журналів, членами правлінь Асоціації з невідкладної кардіології, Асоціації кардіологів України, почесними членами Європейського товариства кардіологів, Міжнародного коледжу ангіологів (США). За активну співпрацю та внесок у розвиток європейської кардіології у 2004 р. отримано Срібну медаль Європейського товариства кардіології.

За останні 10 років захищено 11 кандидатських і 2 докторські дисертації, опубліковано понад 450 наукових праць, у тому числі 186 монографій у співавторстві, отримано 20 патентів на винаходи Співробітники відділу відзначені Державною премією України у галузі науки і техніки (2007) та Премією імені академіка М.Д. Стражеска НАН України (2009), Нагородою міжнародного товариства …та Національної академії наук України «За видатні заслуги у науці» (2016).

Контакти: тел.:+38044-275-65-44 факс:+38044-275-16-33

Працівники відділу:

Пархоменко Олександр Миколайович

 • Спеціальність: кардіологія, клінічна фармакологія
 • Категорія: вища, спеціальність «кардіологія»
 • Науковий ступінь: доктор медичних наук
 • Наукове звання: професор
 • Посада: завідувач відділу реанімації та інтенсивної терапії
 • Науково-педагогічний стаж: 33 роки (з 1983 року)
 • Клінічний стаж: 35 років (з 1983 року)
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та інше: клінічна ординатура з кардіології, візити та стажування в клініках університетів (Каунас, Литва; Святого Георгія та Імператорський коледж, Лондон, Велика Британія; Мілан, Італія; Варшава, Краков, Польща та ін..), курси з кардіології та інше.
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Конференція асоціації з невідкладної кардіології, Національний конгрес кардіологів України; конгреси Європейського товариства кардіологів, Американського коледжу кардіологів, Американської асоціації серця.
 • Основні напрямки роботи: гострий коронарний синдром, артеріальні та венозні тромбози і емболії, гостра серцева недостатність, фармакогенетика, загрозливі для життя порушення ритму серця та інші невідкладні стани в кардіології.
 • Нагороди, премії та інше: Срібна медаль Європейського товариства кардіологів (2004), Державна премія України у галузі науки і техніки (2007), Премія імені академіка М.Д. Стражеска НАН України (2009), Нагорода міжнародного агентства Reuters (USA) та Національної академії наук України «За видатні заслуги у науці» (2016).
 • Додаткова інформація: членство в професійних асоціаціях: Асоціація кардіологів України (віце-президент), Асоціація з невідкладної кардіології (президент), Європейське товариство кардіологів (почесний член), Товариство кардіологів Франції, Американський коледж кардіологів, Американська асоціація серця, Міжнародний коледж ангіологів (почесний член), Європейська Асоціація з серцевої недостатності, Європейська асоціація з невідкладної серцево-судинної допомоги.


Іркін Олег Ігорович

 • Спеціальність: кардіологія
 • Категорія: Вища, спеціальність «кардіологія»
 • Науковий ступінь: доктор медичних наук
 • Наукове звання: старший науковий співробітник
 • Посада: провідний науковий співробітник відділу реанімації та інтенсивної терапії
 • Науковий стаж: 26 р. (з 1992р.)
 • Клінічний стаж: 31 р. (з 1987р.)
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та інше: ТУ, ПАЦ з кардіології та інше.
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Конференція асоціації з невідкладної кардіології, Національний конгрес кардіологів України; конгреси Європейського товариства кардіологів, Американського коледжу кардіологів, Американської асоціації серця, EHRA та інші.
 • Основні напрямки роботи: гострий коронарний синдром, тромбоемболія легеневої артерії, гостра серцева недостатність та інші невідкладні стани в кардіології.
 • Нагороди, премії та інше: медаль ім. акад. М.Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров'я».
 • Додаткова інформація: член правління асоціації з невідкладної кардіології
Лутай Ярослав Михайлович

 • Спеціальність: кардіологія
 • Категорія: Вища, спеціальність «кардіологія»
 • Науковий ступінь: кандидат медичних наук
 • Наукове звання: старший науковий співробітник
 • Посада: старший науковий співробітник відділу реанімації та інтенсивної терапії
 • Науковий стаж: 17 р. (з 2001р.)
 • Клінічний стаж: 20 р. (з 1998р.)
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та інше: ТУ, ПАЦ з кардіології та функціональної діагностикита інше.
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Конференція асоціації з невідкладної кардіології, Національний конгрес кардіологів України; конгреси Європейського товариства кардіологів, Американського коледжу кардіологів, Американської асоціації серця
 • Основні напрямки роботи: гострий коронарний синдром, тромбоемболія легеневої артерії, гостра серцева недостатність та інші невідкладні стани в кардіології.
 • Нагороди, премії та інше: медаль ім. акад. М.Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров'я».
 • Додаткова інформація: генеральний секретар правління асоціації з невідкладної кардіології


Козловський Віктор Іванович

 • Спеціальність: кардіологія
 • Категорія: вища, спеціальність «кардіологія»
 • Науковий ступінь: старшийкандидат медичних наук
 • Наукове звання: старший науковий співробітник
 • Посада: науковий співробітник відділу реанімації та інтенсивної терапії
 • Науковий стаж: 35 р. (з 1983р.)
 • Клінічний стаж: 44 р. (з 1974р.)
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та інше: ТУ, ПАЦ з кардіології та функціональної діагностики
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Конференція асоціації з невідкладної кардіології, Національний конгрес кардіологів України, міжнародні конгреси, форуми, конференції
 • Основні напрямки роботи: гострий коронарний синдром, тромбоемболія легеневої артерії, гостра серцева недостатність та інші невідкладні стани в кардіології.
 • Нагороди, премії та інше: Державна премія України в галузі науки і техніки
 • Додаткова інформація: дійсний член міжнародного товариства електро-кардіологів (Шотландія, Глазго), член Всеросійського наукового товариства спеціалістів з клінічної електрофізіології, аритмології та кардіостимуляції (Росія, Москва), член Українського товариства кардіологів, член асоціації з невідкладної кардіології
Скаржевський Олександр Анатолійович

 • Спеціальність: кардіологія
 • Категорія: Вища, спеціальність «кардіологія»
 • Науковий ступінь: кандидат медичних наук
 • Наукове звання: науковий співробітник
 • Посада: науковий співробітник відділу реанімації та інтенсивної терапії
 • Науковий стаж: 14 р. (з 2004р.)
 • Клінічний стаж: 22 р. (з 1996р.)
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та інше: ТУ, ПАЦ з кардіології та інше.
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Конференція асоціації з невідкладної кардіології, Національний конгрес кардіологів України
 • Основні напрямки роботи: гострий коронарний синдром, тромбоемболія легеневої артерії, гостра серцева недостатність та інші невідкладні стани в кардіології.
 • Нагороди, премії та інше: відсутні
 • Додаткова інформація: член асоціації з невідкладної кардіології


Шумаков Олександр Валентинович

 • Спеціальність: кардіологія
 • Категорія: перша, спеціальність «кардіологія»
 • Науковий ступінь: кандидат медичних наук
 • Наукове звання: науковий співробітник
 • Посада: науковий співробітник відділу реанімації та інтенсивної терапії
 • Науковий стаж: 19 р. (з 1999р.)
 • Клінічний стаж: 21 р. (з 1997р.)
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та інше: ТУ, ПАЦ з кардіології та функціональної діагностики
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Конференція асоціації з невідкладної кардіології, Національний конгрес кардіологів України
 • Основні напрямки роботи: гострий коронарний синдром, тромбоемболія легеневої артерії, гостра серцева недостатність та інші невідкладні стани в кардіології.
 • Нагороди, премії та інше: відсутні
 • Додаткова інформація: член асоціації з невідкладної кардіології
Кушнір Сергій Петрович

 • Спеціальність: кардіологія
 • Категорія: вища, спеціальність «кардіологія»
 • Науковий ступінь: кандидат медичних наук
 • Наукове звання:
 • Посада: завідуючий відділенням реанімації та інтенсивної терапії
 • Науковий стаж:
 • Клінічний стаж: 39 р. (з 1979р.)
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та інше: ТУ, ПАЦ з кардіології та функціональної діагностики
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Конференція асоціації з невідкладної кардіології, Національний конгрес кардіологів України, конгреси Європейського товариства кардіологів
 • Основні напрямки роботи: гострий коронарний синдром, тромбоемболія легеневої артерії, гостра серцева недостатність та інші невідкладні стани в кардіології.
 • Нагороди, премії та інше: заслужений лікар України
 • Додаткова інформація: член асоціації з невідкладної кардіології
Пагава Давид Зурабович

 • Спеціальність: кардіологія
 • Категорія: вища, спеціальність «кардіологія»
 • Науковий ступінь:
 • Наукове звання:
 • Посада: лікар-кардіолог реанімації та інтенсивної терапії
 • Науковий стаж:
 • Клінічний стаж: 33 р. (з 1985р.)
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та інше: ТУ, ПАЦ з кардіології КМАПО
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Національний конгрес кардіологів України, конгреси Європейського товариства кардіологів
 • Основні напрямки роботи: гострий коронарний синдром, тромбоемболія легеневої артерії, гостра серцева недостатність та інші невідкладні стани в кардіології.
 • Нагороди, премії та інше:
 • Додаткова інформація:
Вовченко Вячеслав Євгенович

 • Спеціальність: кардіологія
 • Категорія: вища, спеціальність «кардіологія»
 • Науковий ступінь:
 • Наукове звання:
 • Посада: лікар-кардіолог реанімації та інтенсивної терапії
 • Науковий стаж:
 • Клінічний стаж: 24 р. (з 1994р.)
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та інше: ТУ, ПАЦ з кардіології
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Національний конгрес кардіологів України, Конференція асоціації з невідкладної кардіології
 • Основні напрямки роботи: гострий коронарний синдром, тромбоемболія легеневої артерії, гостра серцева недостатність та інші невідкладні стани в кардіології.
 • Нагороди, премії та інше:
 • Додаткова інформація:
Корнацький Юрій Васильович

 • Спеціальність: кардіологія
 • Категорія: вища, спеціальність «кардіологія»
 • Науковий ступінь: кандидат медичних наук
 • Наукове звання:
 • Посада: лікар-кардіолог реанімації та інтенсивної терапії
 • Науковий стаж:
 • Клінічний стаж: 16 р. (з 2002р.)
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та інше: ТУ, ПАЦ з кардіології.
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Національний конгрес кардіологів України, Конференція асоціації з невідкладної кардіології, конгреси Європейського товариства кардіологів.
 • Основні напрямки роботи: гострий коронарний синдром, тромбоемболія легеневої артерії, гостра серцева недостатність та інші невідкладні стани в кардіології.
 • Нагороди, премії та інше: диплом І ст на конкурсі молодих вчених
 • Додаткова інформація:
Локтєв Денис Валерійович

 • Спеціальність: кардіологія
 • Категорія: вища, спеціальність «кардіологія»
 • Науковий ступінь:
 • Наукове звання:
 • Посада: лікар-кардіолог реанімації та інтенсивної терапії
 • Науковий стаж:
 • Клінічний стаж: 14 р. (з 2004р.)
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та інше: ТУ, ПАЦ з кардіології.
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Національний конгрес кардіологів України, Конференція асоціації з невідкладної кардіології, конгреси Європейського товариства кардіологів.
 • Основні напрямки роботи: гострий коронарний синдром, тромбоемболія легеневої артерії, гостра серцева недостатність та інші невідкладні стани в кардіології.
 • Нагороди, премії та інше: диплом ІІ ст та ІІІ ст на конкурсі молодих вчених
 • Додаткова інформація:
Довгань Наталія Володимирівна

 • Спеціальність: кардіологія
 • Категорія: вища, спеціальність «кардіологія»
 • Науковий ступінь:
 • Наукове звання:
 • Посада: лікар-кардіолог реанімації та інтенсивної терапії
 • Науковий стаж:
 • Клінічний стаж: 17 р. (з 2001р.)
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та інше: ПАЦ з кардіології.
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Національний конгрес кардіологів України, Конференція асоціації з невідкладної кардіології,
 • Основні напрямки роботи: гострий коронарний синдром, тромбоемболія легеневої артерії, гостра серцева недостатність та інші невідкладні стани в кардіології.
 • Нагороди, премії та інше:
 • Додаткова інформація:
Степура Антон Олександрович

 • Спеціальність: кардіологія
 • Категорія: друга, спеціальність «кардіологія»
 • Науковий ступінь:
 • Наукове звання:
 • Посада: лікар-кардіолог реанімації та інтенсивної терапії
 • Науковий стаж:
 • Клінічний стаж: 12 р. (з 2006р.)
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та інше: ПАЦ з кардіології. ТУ «Сучасні технології в інтервенційній кардіології», ТУ «Сучасні методи ЕхоКГ діагностики»
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Національний конгрес кардіологів України, Конференція асоціації з невідкладної кардіології, конгреси Європейського товариства кардіологів.
 • Основні напрямки роботи: гострий коронарний синдром, тромбоемболія легеневої артерії, гостра серцева недостатність та інші невідкладні стани в кардіології.
 • Нагороди, премії та інше: диплом І ст та ІІ ст на конкурсі молодих вчених
 • Додаткова інформація:
Білий Дмитро Олександрович

 • Спеціальність: кардіологія
 • Категорія: друга, спеціальність «кардіологія»
 • Науковий ступінь:
 • Наукове звання:
 • Посада: лікар-кардіолог реанімації та інтенсивної терапії
 • Науковий стаж:
 • Клінічний стаж: 10 р. (з 2008р.)
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та інше: ПАЦ з кардіології. ТУ «Сучасні технології в інтервенційній кардіології», ТУ «Сучасні методи ЕхоКГ діагностики», ТУ «Сучасні методи УЗД діагностики екстра- та інтракраніальних судин»,
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Національний конгрес кардіологів України, Конференція асоціації з невідкладної кардіології, конгреси Європейського товариства кардіологів.
 • Основні напрямки роботи: гострий коронарний синдром, тромбоемболія легеневої артерії, гостра серцева недостатність та інші невідкладні стани в кардіології.
 • Нагороди, премії та інше: диплом І ст та ІІ ст на конкурсі молодих вчених
 • Додаткова інформація:
Ганіч Лідія Петрівна

 • Спеціальність: кардіологія
 • Категорія: вища, спеціальність «кардіологія»
 • Науковий ступінь:
 • Наукове звання:
 • Посада: лікар-кардіолог реанімації та інтенсивної терапії
 • Науковий стаж:
 • Клінічний стаж: 40 р. (з 1978р.)
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та інше: ПАЦ з кардіології
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Національний конгрес кардіологів України, Конференція асоціації з невідкладної кардіології
 • Основні напрямки роботи: гострий коронарний синдром, тромбоемболія легеневої артерії, гостра серцева недостатність та інші невідкладні стани в кардіології.
 • Нагороди, премії та інше:
 • Додаткова інформація:
Гур’єва Ольга Семенівна

 • Спеціальність: кардіологія
 • Категорія: вища, спеціальність «кардіологія»
 • Науковий ступінь: кандидат медичних наук
 • Наукове звання:
 • Посада: лікар-кардіолог реанімації та інтенсивної терапії
 • Науковий стаж:
 • Клінічний стаж: 16 р. (з 2002р.)
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та інше: ПАЦ з кардіології
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Національний конгрес кардіологів України, Конференція асоціації з невідкладної кардіології
 • Основні напрямки роботи: гострий коронарний синдром, тромбоемболія легеневої артерії, гостра серцева недостатність та інші невідкладні стани в кардіології.
 • Нагороди, премії та інше:
 • Додаткова інформація: