call
(044) 459-70-17, (067) 549-70-17
place
м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5
Дивитись на мапi

Пацiєнту

Напрямки лiкування i дiагностики, послуги, лiкарi, записатися на консультацiю

Лiкарю

Клiнiчнi пiдроздiли, спецiалiсти, порядок направлення

Науковцю

Наукове спiвробiтництво, клiнiчнi дослiдження, спецiалiзована рада
Відділ серцевої недостатності
Відділ серцевої недостатності

Відділ заснований у 1984 році, його першим керівником (1984-1992) був заслужений лікар України, професор Г.В. Яновський. З 1992 р. його очолює професор Л.Г. Воронков – заслужений діяч науки та техніки України, президент ГО «Українська Асоціація фахівців з серцевої недостатності».
Генеральними напрямами роботи відділу були й лишаються з’ясування патогенетичних механізмів розвитку й прогресування хронічної серцевої недостатності (ХСН), прогнозування її клінічного перебігу, механізмів дії та ефективності різних видів її фармакологічного лікування та впровадження відповідних розробок у практику охорони здоров’я. Наразі наукова тематика відділу є багатоплановою і включає наступні поточні та перспективні напрямки:
1. Визначення клінічних та патофізіологічних чинників прогресування ХСН, розробка та впровадження нових підходів до покращення виживання та попередження епізодів декомпенсації кровообігу у зазначеної категорії пацієнтів. 2. Вивчення клініко-прогностичного значення та з’ясування пре- дикторів та підходів до оцінки залізодефіцитного стану у пацієнтів з ХСН. 3. Дослідження чинників та з’ясування клінічного значення когнітивної дисфункції у пацієнтів з ХСН та розробка патогенетичних підходів до її корекції в зазначеної категорії хворих. 4. Вивчення клініко-прогностичної ролі та з’ясування нових можливостей лікування ниркової дисфункції у пацієнтів з ХСН. 5. Порівняння клінічних проявів, довготермінового прогнозу та можливостей індивідуального прогнозування перебігу ХСН в пацієнтів жіночої та чоловічої статі. 6. Вивчення клінічного феномену втрати маси тіла при ХСН, з’ясування його механізмів, предикторів та дослідження можливостей відповідного терапевтичного впливу. 7. Дослідження особливостей клінічного перебігу захворювання та нових фармакотерапевтичних можливостей у пацієнтів з ХСН із супутнім цукровим діабетом. 8. Створення та наукове опрацювання українського реєстру пацієнтів з ХСН.
Відділ СН є опорним підрозділом в Україні щодо науково-метордичної роботи з діагностики та лікування серцевої недостатності в Україні та міжнародного співробітництва у даній галузі.
Керівник та співробітники відділу здійснюють роботу з формування та реалізації наукової програми щорічних Національних конгресів кардіологів України, а саме – пленарної сесії з серцевої недостатності , круглих столів та лекцій з даної тематики, щорічних Національних конференцій з серцевої недостатності, постійно діючих регіональних шкіл з серцевої недостатності для практичних лікарів. Співробітники відділу роботу забезпечують координацію роботиУкраїнської Асоціації фахівців з СН (президент – професор Л.Г. Воронков, секретар – старший науковий співробітник Н.А. Ткач), а також Київського наукового товариства кардіологів (голова – професор Л.Г. Воронков, секретар – старший науковий співробітник Л.П. Паращенюк).

В аспекті міжнародного співробітництва наукові співробітники та лікарі відділу забезпечують безпосереднє виконання та координацію у рамках України таких програм як ІІІ Європейський реєстр з серцевої недостатності (національний координатор – професор Л.Г. Воронков, відповідальний виконавець старший науковий співробітник Н.А. Ткач), загальноєвропейське дослідження ATLAS, Всесвітній реєстр з серцевої недостатності (2017-2019) (професор Л.Г. Воронков, науковий співробітник О.Л. Філатова, молодший науковий співробітник Н.Г. Ліпкан), програма взаємодії національних товариств з серцевої недостатності під егідою відповідної профільної асоціації Європейського товариства кардіологів (Л.Г. Воронков, Н.А. Ткач, А.В. Ляшенко, В.В. Горбачова). Впродовж останніх 20 років співробітники відділу регулярно приймають участь у щорічних міжнародних форумах Європейської Асоціації кардіологів (Європейський кардіологічний конгрес, конгрес Європейської Асоціації з серцевої недостатності, конференція Європейської робочої групи з кардіоваскулярної фармакотерапії) у вигляді наукових доповідей та відповідних публікацій.


За результатами наукової діяльності співробітників відділу за останні 10 років видано більш ніж 200 наукових праць, 3 монографії, захищено 5 кандидатських дисертацій. За результатами завершених наукових досліджень отримано 12 патентів України на корисну модель. Підготовлені 12 методичних документів для практичної охорони здоров’я, у тому числі 2 практичних посібника, 3 оновлених видання Національних рекомендацій з діагностики, лікування та профілактики ХСН (2009, 2013, 2017 рр.), Національна Настанова з діагностики та лікування ХСН (2016). Основні результати наукових досліджень регулярно впроваджується у роботу практичних закладів охорони здоров’я України.
Клінічна діяльність відділу полягає у наданні висококваліфікованої медичної допомоги найвищого (ІІІ) рівня пацієнтам з тяжкою серцевою недостатністю різного походження (ішемічна хвороба серця, гіпертензивне серце, дилатаційна кардіоміопатія тощо), в тому числі у поєднанні з супутньою внутрішньою патологією.
Впродовж останніх 10 років у відділенні проліковано 4000 пацієнтів з тяжкою серцевою недостатністю, клінічне спостереження за якими склали базу для зазначених вище науково-практичних розробок співробітників відділу.


На базі відділу функціонує науково- консультативний Центр з тяжкої та резистентної до стандартних методів лікування серцевої недостатності (керівник – професор Л.Г. Воронков), який здійснює консультування та надає відповідну стаціонарну діагностичну та лікувальну допомогу пацієнтам, що спрямовуються у Центр практичними медичними закладами з різних регіонів України. У відділенні надається увесь спектр відповідних сучасних медичних послуг – таких, як новітні методи візуалізації серця, діагностичні тести з фізичним навантаженням, комплексна оцінка ниркової функції, стану вуглеводного обміну та стану обміну заліза, біомаркери серцевої недостатності й ураження міокарда, системного запалення, чутливості до інсуліну. Використовуються, зокрема, магнітно-резонансне дослідження серця, ультразвукове дослідження серця та судин експертного рівня, імуноферментний аналіз, денситометричні методи дослідження. В інтенсивному лікуванні тяжкої гостро декомпенсованої серцевої недостатності, окрім схем парентерального введення фармакологічних препаратів, за необхідності можуть бути застосовані сучасні еферентні методи, зокрема, ультрафільтрація крові. Здійснюється індивідуальний підбір новітніх засобів підтримуючої фармакотерапії серцевої недостатності, а за наявності відповідних клінічних показів використовуються, у співпраці з фахівцями відділення порушень серця та провідності, сучасні апаратні методи лікування серцевої недостатності – зокрема, імплантація постійного кардіоресинхронізуючого пристрою та імплантація кардіовертера –дефибрилятора.

Колектив відділу серцевої недостатності:1. Воронков Леонід Георгійович – керівник відділу, доктор мед. наук., професор, лікар-кардіолог вищої категорії.2. Паращенюк Ліля Павлівна – завідуюча відділенням, кандидат мед. наук, лікар-кардіолог вищої категорії.3. Ляшенко Аліна Вікторівна – старший науковий співробітник, кандидат мед. наук, лікар-кардіолог вищої категорії.
4. Ткач Наталія Альбертівна – старший науковий співробітник, кандидат мед. наук, лікар-кардіолог вищої категорії.5. Філатова Олена Леонідівна – науковий співробітник, кандидат мед. наук, лікар-кардіолог вищої категорії.
6. Мазур Ірина Дмитрівна – науковий співробітник, кандидат мед. наук, лікар-кардіолог вищої категорії.
7. Луцак Олена Олександрівна – молодший науковий співробітник, кандидат мед. наук, лікар-кардіолог першої категорії.
8. Ліпкан Наіра Георгіївна – молодший науковий співробітник, лікар-кардіолог першої категорії.
9. Солонович Анастасія Сергіївна – молодший науковий співробітник, лікар-кардіолог другої категорії.
10. Горбачова Віра Вікторівна – молодший науковий співробітник, лікар-кардіолог другої категорії.
11. Дудник Анна Євгеніївна - молодший науковий співробітник, лікар-кардіолог першої категорії.

Відділ є науково-практичною базою для проходження клінічної ординатурти та аспірантури за фахом «Кардіологія».

КОНТАКТИ.

Телефони:
Стаціонарні: 044-249-70-06
044-275-86-77

Мобільний: +38067-795-26-49
Факс: 044-249-70-06
E-mail:
osn.strazhesko@gmail.com
lilya.prezlyata@gmail.com