call
(044) 459-70-17, (067) 549-70-17
place
м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5
Дивитись на мапi

Пацiєнту

Напрямки лiкування i дiагностики, послуги, лiкарi, записатися на консультацiю

Лiкарю

Клiнiчнi пiдроздiли, спецiалiсти, порядок направлення

Науковцю

Наукове спiвробiтництво, клiнiчнi дослiдження, спецiалiзована рада
Відділ симптоматичних гіпертензій
з експертними консультативними-діагностичними центрами з легеневих гіпертензій та симптоматичних гіпертензійКерівник відділу –
професор Сіренко Юрій Миколайович, д.м.н., Заслужений лікар України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, президент ГО «Всеураїнська антигіпертензивна асоціація»

Відділ організовано видатним українським лікарем-кардіологом, професором Миколою Степановичем Заноздрою у 1992 р. З 1994 року і по теперішній час відділ очолює професор Сіренко Юрій Миколайович. У відділі працюють 2 лікарі та 8 наукових співробітників. З них 2 доктори медичних наук та 6 кандидатів медичних наук.

На базі відділу функціонує 2 національних експертних референтних центри:

1. Експертний консультативно-діагностичний та лікувальний центр із симптоматичних гіпертензій. Керівник центру – професор Сіренко Юрій Миколайович. Заступник керівника центру – к.м.н. Рековець Оксана Леонідівна. Наукову та клінічну роботу забезпечують 8 наукових співробітників і 2 лікарі.

2. Експертний консультативно-діагностичний та лікувальний центрлегеневої артеріальної гіпертензії. Керівник центру – професор Сіренко Юрій Миколайович. Заступник керівника центру – д.м.н. Радченко Ганна Дмитрівна. Наукову та клінічну роботу забезпечують 8 наукових співробітників і 2 лікарі.Основними напрямками наукової роботи відділу симптоматичних гіпертензій є:

•Здійснення високотехнічних методів діагностики та лікування пацієнтів із симптоматичною гіпертензією.

•Відбір хворих із вторинною гіпертензією для проведення високотехнологічних методів лікування із застосуванням медикаментозних, інтервенційних та хірургічних втручань.

•Підвищення рівню теоретичних знань та навчання медичного персоналу лікувальних установ практичним навичкам з діагностики та лікування симптоматичних гіпертензій.

•Створення науково-методичного керівництва та протоколу ведення хворих із вторинною артеріальною гіпертензією, рекомендацій із вибору методики (за необхідності) інвазивного та хірургічного лікування таких пацієнтів, а також подальшого спостереження.

•Розробка та впровадження новітніх методів діагностики та лікування пацієнтів із резистентною артеріальною гіпертензією.

•Визначення впливу нічного апное на формування резистентної артеріальної гіпертензії та встановлення можливих шляхів її подолання;•Оцінка порушень пружньо-еластичних властивостей артій у хворіх із синдромом обструктивного апное сну та артеріальною гіпертензією та можливості корекції його шляхом СРАР-терапії;

•Проведення відбору та спостереження хворих із різними формами легеневої гіпертензії (ідіопатична легенева артеріальна гіпертензія; легенева гіпертензія, асоційована з захворюваннями сполучної тканини; легенева гіпертензія, асоційована з портальною гіпертензією; легенева гіпертензія, асоційована з вродженими вадами серця (синдром Ейзенменгера) із використанням новітніх методик діагностики та лікування;•Проведення найбільш специфічної діагностики із катетерезацією правих відділів серця для верифікації діагнозу легеневої артеріальної гіпертензії та індивідуалізації терапії;

•Розробка та впровадження клінічних протоколів із діагностики та лікування пацієнтів із легеневою артеріальною гіпертензією;

•Ведення реєстру хворих на легеневу артеріальну гіпертензію.

У відділі виконується науково-дослідна робота – Розробка індивідуальних підходів до медикаментозного і апаратного лікування хворих із артеріальною гіпертензією різного ступеню важкості.Нещодавно було завершено виконання науково-дослідної роботи – “Вивчити вплив різнихкомбінацій антигіпертензивних препаратів на центральний артеріальний тиск та пружноеластичні властивості артерій у хворих на есенціальну та ренопаренхимну артеріальну гіпертензію”, за що відділу було присуджено грамоту НАМН України «За найбільш важливу та актуальну наукову роботу, що було виконано у 2015 році».

У відділі застосовуються сучасні інструментальні (амбулаторне моніторування артеріального тиску, апланаційна тонометрія із дослідженням властивостей пульсової хвилі та визначенням центрального систолічного тиску в аорті, визначення швидкості поширення пульсової хвилі по артеріям м’язевого та еластичного типів, визначення CAVI індексу із розрахунком біологічного віку судин та розрахунком гомілково-плечового індексу, катетеризація правих відділів серця та легеневої артерії з визначенням гемодинамічних показників та проведенням вазореактивного тесту, Доплер-ехокардіографія за стандартизованим розширеним протоколом, велоергометрія, тредміл-тест, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини та заочеревинного простору, електрокардіографія, холтерівське моніторування ЕКГ, ультразвукове дослідження краніальних та екстракраніальних артерій із визначенням товщини комплексу інтима-медіа та допплерівським скануванням, допплерівське та двомірне сканування судин нирок та наднирників, ультразвукове дослідження судин нижніх кінцівок, полісомнографія) та лабораторні (розгорнуте біохімічне дослідження сироватки крові, аналіз сіроватки крові на креатинін та аналіз сечі на мікроальбумінурію з подальшим розрахунком кліренсу креатиніну та відношення екскреції альбуміну до креатиніну, визначення натрійуретичного пептиду, інсулінорезистентності, міжнародного нормалізованого співвідношення, визначення реніну та альдостерону плазми крові, їх співвідношення, визначення метанефринів у добовій сечі, визначення рівню гормонів щитоподібної залози).У відділі проводиться госпіталізацію у плановому порядку пацієнтів із підозрою на симптоматичну артеріальну гіпертензію та легеневу артеріальну гіпертензію з метою надання висококваліфікованої медичної допомоги хворим в яких: необхідно провести додаткові лабораторні, діагностичні, інвазивні дослідження для уточнення діагнозу та вибору тактики лікування, для проведення або підбору специфічної терапії, для проведення клінічних досліджень.За період функціонування відділу підготовлено 3 доктори наук, 15 кандидатів наук, опубліковано 751 наукові праці, в тому числі 511 – за кордоном, видано 13 монографій та 10 методичних рекомендацій. Відділ має широкий досвід міжнародної співпраці із багатьма науковими та клінічними центрами,співробітники відділу приймають активну участь в організації та проведенні міжнародних науково-практичних конференцій, представляючи чимало стендових та усних доповідей. За час існування відділу підготовлено 430 доповідей в Україні та 211 за кордоном. Відділ має сертифікат центру майстерності Європейського товариства гіпертензії. Два співробітника відділу мають дипломи спеціаліста Європейського товариства гіпертензії.

Контакти: тел.:+38 044 240 70 40 факс:+38044 249 70 41

e-mail: hypertension@ukr.net

ПРАЦІВНИКИ ВІДДІЛУ:


Сіренко Юрій Миколайович


Керівник відділу, професор, д.м.н., заслужений лікар України, лауреат державної премії в галузі науки та техніки, лікар вищої категорії.

Дійсний член Європейського товариства кардіологів та Європейського товариства гіпертензії, віце-президент Міжнародного товариства здоров’я судин

Голова ГО «Всеукраїнська антигіпертензивна асоціація»

Член робочих груп з розроблення національних протоколів з артеріальної гіпертензії та легеневої гіпертензії, головний редактор журналу «Артеріальна гіпертензія», голова і член робочої групи із розроблення стандартів діагностики та лікування серцево-судинних захворювань.

Загальний лікарський стаж 40 років, стаж роботи за спеціальністю – 36 років.

Особисто виконує діагностичні та лікувальні процедури – катетеризація правих відділів серця із визначенням центральної гемодинаміки і тиску, вазореактивний тест у хворих з легеневою гіпертензією, селективна ангіографія легеневих артерій, плевральна пункція, лапароцентез.

Основні наукові та клінічні інтереси – есенціальна артеріальна гіпертензія, вторинна артеріальна гіпертензія, резистентна артеріальна гіпертензія, первинна легенева гіпертензія, асоційована легенева гіпертензія.

Має понад 500 публікацій у вітчизняних і зарубіжних виданнях, автор численних монографій та посібників.

Міжнародне визнання — Scopus h-index 9, Google Scholar h-index 19, ResearchGate 40,73


Радченко Ганна Дмитрівна

Провідний науковий співробітник відділу, д.м.н., лікар вищої категорії

Дійсний член Європейського товариства кардіологів та Європейського товариства гіпертензії

Член робочої групи з розроблення національних протоколів з легеневої гіпертензії. Член робочої групи із розроблення стандартів діагностики та лікування серцево-судинних захворювань.

Секретар редакційної колегії журналу «Артеріальна гіпертензія»

Загальний лікарський стаж 25 років, стаж роботи за спеціальністю – 21 років.

Володіє наступними методиками діагностики: добове моніторування АТ, проби із дозованим фізичним навантаженням.

Основні наукові та клінічні інтереси – есенціальна артеріальна гіпертензія, вторинна артеріальна гіпертензія, резистентна артеріальна гіпертензія, первинна легенева гіпертензія, асоційована легенева гіпертензія.

Має понад 200 публікацій у вітчизняних і зарубіжних виданнях, автор монографій та посібників.

Міжнародне визнання — Scopus h-index 2, Google Scholar h-index 10, ResearchGate 35,07


Рековець Оксана Леонідівна


Старший науковий співробітник, к.м.н., лікар вищої категорії

Секретар ГО «Українська антигіпертензивна асоціація»

Член робочої групи із розроблення стандартів діагностики та лікування серцево-судинних захворювань.

Загальний лікарський стаж 25 років, стаж роботи за спеціальністю – 19 років.

Володіє наступними методиками діагностики: добове моніторування АТ, добове моніторування ЕКГ, проби із дозованим фізичним навантаженням, УЗД допплерографія судин шиї, екстракраніальних та інтракраніальних судин, ниркових артерій, добове моніторування центрального АТ, добове моніторування жорсткості судин.

Основні наукові та клінічні інтереси – есенціальна артеріальна гіпертензія, вторинна артеріальна гіпертензія, резистентна артеріальна гіпертензія, первинна легенева гіпертензія, асоційована легенева гіпертензія.

Має понад 100 публікацій у вітчизняних і зарубіжних виданнях.

Міжнародне визнання — Google Scholar h-index 6, ResearchGate 29,62


Кушнір Світлана Миколаївна


Науковий співробітник, к.м.н., лікар вищої категорії.

Загальний лікарський стаж 27 років, стаж роботи за спеціальністю – 19 років.

Володіє наступними методиками діагностики: добове моніторування АТ, проби із дозованим фізичним навантаженням, добове моніторування центрального АТ, добове моніторування жорсткості судин, офісне вимірювання центрального АТ, офісне вимірювання жорсткості судин, автоматичне вимірювання серцево-судинного гомілкового індексу, автоматичне вимірювання гомілково-плечового індексу, скринінгове дослідження обструктивного апное сну, спірометрія.

Основні наукові та клінічні інтереси – есенціальна артеріальна гіпертензія, вторинна артеріальна гіпертензія, резистентна артеріальна гіпертензія, первинна легенева гіпертензія, асоційована легенева гіпертензія.

Має понад 70 публікацій у вітчизняних і зарубіжних виданнях.

Міжнародне визнання — Google Scholar h-index 3, ResearchGate 30,4


Торбас Олена Олександрівна


Науковий співробітник, к.м.н., лікар першої категорії.

Дійсний член Європейського товариства кардіологів, Європейського товариства гіпертензії, Європейського товариства серцево-судинної візуалізації.

Перший заступник голови Ради молодих вчених НАМН України .

Загальний лікарський стаж 14 років, стаж роботи за спеціальністю – 8 років.

Володіє наступними методиками діагностики: добове моніторування АТ, добове моніторування ЕКГ, ехокардіогрфія серця і магістральних судин, УЗД допплерографія судин шиї, проби із дозованим фізичним навантаженням, добове моніторування центрального АТ, добове моніторування жорсткості судин, офісне вимірювання центрального АТ, офісне вимірювання жорсткості судин, автоматичне вимірювання серцево-судинного гомілкового індексу, автоматичне вимірювання гомілково-плечового індексу, скринінгове дослідження обструктивного апное сну.

Основні наукові та клінічні інтереси – есенціальна артеріальна гіпертензія, вторинна артеріальна гіпертензія, резистентна артеріальна гіпертензія, первинна легенева гіпертензія, асоційована легенева гіпертензія.

Має понад 80 публікацій у вітчизняних і зарубіжних виданнях.

Міжнародне визнання — Scopus h-index 2, Google Scholar h-index 5, ResearchGate 32,65


Живило Ірина Олександрівна


Молодший науковий співробітник, к.м.н., лікар вищої категорії.

Загальний лікарський стаж 19 років, стаж роботи за спеціальністю – 13 років.

Володіє наступними методиками діагностики: добове моніторування АТ, проби із дозованим фізичним навантаженням, добове моніторування центрального АТ, добове моніторування жорсткості судин, офісне вимірювання центрального АТ, офісне вимірювання жорсткості судин, автоматичне вимірювання серцево-судинного гомілкового індексу, автоматичне вимірювання гомілково-плечового індексу, скринінгове дослідження обструктивного апное сну.

Основні наукові та клінічні інтереси – есенціальна артеріальна гіпертензія, вторинна артеріальна гіпертензія, резистентна артеріальна гіпертензія, первинна легенева гіпертензія, асоційована легенева гіпертензія.

Має близько 20 публікацій у вітчизняних і зарубіжних виданнях.

Міжнародне визнання — Google Scholar h-index 2


Сидоренко Петро Іванович


Молодший науковий співробітник, лікар вищої категорії.

Загальний лікарський стаж 35 років, стаж роботи за спеціальністю – 26 років.

Володіє наступними методиками діагностики: проби із дозованим фізичним навантаженням.

Основні наукові та клінічні інтереси – есенціальна артеріальна гіпертензія, вторинна артеріальна гіпертензія, резистентна артеріальна гіпертензія, первинна легенева гіпертензія, асоційована легенева гіпертензія.

Має близько 30 публікацій у вітчизняних і зарубіжних виданнях.

Міжнародне визнання — Google Scholar h-index 1
Поліщук Сергій Андрійович


Молодший науковий співробітник, лікар вищої категорії.

Загальний лікарський стаж 46 років, стаж роботи за спеціальністю – 40 років.

Володіє наступними методиками діагностики: проби із дозованим фізичним навантаженням, ехокардіографія.

Основні наукові та клінічні інтереси – есенціальна артеріальна гіпертензія, вторинна артеріальна гіпертензія, резистентна артеріальна гіпертензія, первинна легенева гіпертензія, асоційована легенева гіпертензія.

Має близько 30 публікацій у вітчизняних і зарубіжних виданнях.

Міжнародне визнання — Google Scholar h-index 2
Граніч Володимир Миколайович


Завідуючий клінічним відділенням, к.м.н., лікар вищої категорії.

Загальний лікарський стаж 43 років, стаж роботи за спеціальністю – 37 років.

Володіє наступними методиками діагностики: ехокардіографія, ультразвукове дослідження черевної порожнини та заочеревинного простору.

Основні наукові та клінічні інтереси – есенціальна артеріальна гіпертензія, вторинна артеріальна гіпертензія, резистентна артеріальна гіпертензія, первинна легенева гіпертензія, асоційована легенева гіпертензія.

Має близько 50 публікацій у вітчизняних і зарубіжних виданнях.

Міжнародне визнання — Google Scholar h-index 3


Примак Галина Федорівна


Лікар-кардіолог, к.м.н., лікар вищої категорії.

Загальний лікарський стаж 50 років, стаж роботи за спеціальністю – 44 років.

Володіє наступними методиками діагностики: проби із дозованим фізичним навантаженням.

Основні наукові та клінічні інтереси – есенціальна артеріальна гіпертензія, вторинна артеріальна гіпертензія, резистентна артеріальна гіпертензія, первинна легенева гіпертензія, асоційована легенева гіпертензія.

Має близько 50 публікацій у вітчизняних і зарубіжних виданнях.

Міжнародне визнання — Google Scholar h-index 1