call
(044) 459-70-17, (067) 549-70-17
place
м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5
Дивитись на мапi

Пацiєнту

Напрямки лiкування i дiагностики, послуги, лiкарi, записатися на консультацiю

Лiкарю

Клiнiчнi пiдроздiли, спецiалiсти, порядок направлення

Науковцю

Наукове спiвробiтництво, клiнiчнi дослiдження, спецiалiзована рада
Інформація для пацієнтів
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ

Для отримання високоспеціалізованої допомоги за кошти державного бюджету в рамках пілотного проекту пацієнт звертається в консультативну поліклініку Державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України та надає наступні документи:
- направлення встановленого зразку (файл для завантаження ),
- виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (ф.№ 027/о) (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0682-12/paran3#n3),
-результати попередніх медичних досліджень (за наявності).
Госпіталізація для надання екстреної медичної допомоги здійснюється без направлення відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу».