call
(044) 249-70-17
з 9.00 до 16.30 (реестратура)
place
м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5
Дивитись на мапi

Пацiенту

Напрямки лiкування i дiагностики, послуги, лiкарi, записатися на консультацiю

Лiкарю

Клiнiчнi пiдроздiли, спецiалiсти, порядок направлення

Науковцю

Наукове спiвробiтництво, клiнiчнi дослiдження, спецiалiзована рада
Спеціалізована вчена рада
Спеціальності:
14.01.11 – кардіологія
14.01.12 - ревматологія

Спеціалізована вчена рада Д 26.616.01 утворена у ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН України відповідно до наказу МОН України від 13.03.2017 № 374 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.11 «Кардіологія» та 14.01.12 «Ревматологія».

Голова ради:
 Сичов Олег Сергійович, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН України.

Заступник голови:
 Воронков Леонід Геогійович, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН України.

Вчений секретар:
 Деяк Сергій Іванович, к.мед.н., старший науковий співробітник, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН України.

Контактна інформація:

03058, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5

тел.: +38(044) 275-66-22

e-mail: D26.616.01state@ukr.net