call
(044) 459-70-17, (067) 549-70-17
place
м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5
Дивитись на мапi

Пацiєнту

Напрямки лiкування i дiагностики, послуги, лiкарi, записатися на консультацiю

Лiкарю

Клiнiчнi пiдроздiли, спецiалiсти, порядок направлення

Науковцю

Наукове спiвробiтництво, клiнiчнi дослiдження, спецiалiзована рада
Відділ клінічної фармакологіїНауковий керівник – доктор медичних наук С.М. Кожухов.


ІСТОРІЯ ВІДДІЛУ

Відділ клінічної фармакології було створено за ініціативи акад. М.Д.Стражеска у 1936 р., його керівником став проф. В.А.Ельберг. З 1930 по 1979 р.р. керував відділом проф. А.Л.Міхньов. Провідним завданням на той час було вивчення і апробація нових лікарських засобів як вітчизняного, так і закордонного виробництва. У 1991 р. було організовано відділ фармакотерапії, а з 1992 р. відновлено відділ клінічної фармакології. Напрямками роботи відділу фармакотерапії були розробка нових методичних підходів до діагностики структурно-функціональних змін серця у хворих з набутими вадами серця, корекція порушень ритму серця та лікування серцевої недостатності, клінічної фармакології - вивчення нових вітчизняних препаратів, математичне моделювання фармакокінетичних та клініко-фармакологічних процесів. З 1995 р. по квітень 2011р. відділ клінічної фармакології очолював проф. О.П.Вікторов. Основними напрямками наукової роботи були: дослідження в галузі клінічної фармакодинаміки та фармакокінетики лікарських засобів; вивчення механізмів виникнення, розвитку та профілактики побічних реакцій лікарських засобів; впровадження в медичну практику сучасних технологій щодо контролю за ускладненнями фармакотерапії. З 1995 по 2011 р.р. на базі відділу функціонував підрозділ фармакологічного нагляду ДП «Державний експертний центр МОЗ України». Науково-експертна діяльність центру була спрямована на створення та розвиток в Україні системи державного контролю за ефективністю та безпечністю лікарських засобів в умовах реальної клінічної практики. Співробітники відділу приймали участь в розробці нормативних документів МОЗ України, зокрема стосовно впровадження в охорону здоров’я України системи фармнагляду - системи спонтанних повідомлень про побічні реакції лікарських засобів. У 2000 р. в складі відділу клінічної фармакології була заснована лабораторія клінічної фармакокінетики, на базі якої у 2006 р. було створено лабораторію Державного фармакологічного центру МОЗ України. Задачами підрозділу було здійснення державного контролю за біоеквівалентністю генеричних лікарських засобів в Україні.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ВІДДІЛУ:

• Вивчення ефективності медикаментозних методів терапії захворювань серцево-судинної системи, розробка диференційованих підходів до лікування на основі дослідження клінічних, гемодинамічних, електрофізіологічних та лабораторних даних
• Вивчення впливу медикаментозної терапії на процеси ремоделювання серця і судин у пацієнтів з кардіоваскулярними захворюваннями
• Розробка диференційованих підходів до діагностики структурно-функціональних змін серця, лікування серцевої недостатності у пацієнтів з серцево-судинними захворюваннямиПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ВІДДІЛУ:
• Вивчення кардіотоксичності протипухлинних препаратів: виявлення ранніх проявів кардіотоксичності, розробка методів профілактики, довготривале спостереження за пацієнтами з моніторуванням кардіогемодинаміки, порушень ритму серця, артеріального тиску, проявів серцевої недостатності
• Розробка дизайну клінічних випробувань, протоколів клінічних досліджень, реєстраційних форм пацієнта, тощо
• Розрахунок вибірки пацієнтів, розробка плану статистичних методів досліджень, статистична обробка результатів клінічних випробувань
• Проведення клінічних випробувань I-IV фази – від розробки концепції до заключного звіту та публікацій
• Проведення досліджень по вивченню біоеквівалентності лікарських засобів
• Моніторинг побічних явищ/побічних реакцій лікарських засобів
• Фармакоекономічні дослідження лікарських засобів
Контакти: тел.:+380445015962 факс:+380442497001
e-mail: clinpharmacologybest@gmail.com

Працівники відділу:


Кожухов Сергій Миколайович

 • Спеціальність: кардіологія
 • Категорія: Вища, спеціальність «кардіологія»
 • Науковий ступінь: доктор медичних наук
 • Наукове звання: старший науковий співробітник
 • Посада: завідувач відділу клінічної фармакології
 • Науковий стаж: 20 р.
 • Клінічний стаж: 27 р.
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та інше: ТУ, ПАЦ з кардіології та інше.
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Національний конгрес кардіологів України; конгреси Європейського товариства кардіологів, Американського коледжу кардіологів, Американської асоціації серця.
 • Основні напрямки роботи: основні напрямки наукової та клінічної роботи пов'язані з клінічною фармакотерапією гострої та хронічної серцевої недостатності, ІХС, артеріальної гіпертензії, аритмій серця та іншої патології серцево-судинної системи.
 • Нагороди, премії та інше: медаль ім. акад. М.Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров'я».
 • Додаткова інформація: заступник голови Консультативно-експертної групи з фаху «Кардіологія. Ревматологія», член формулярного комітету Державного Експертного Центру.

Базика Ольга Євгенівна

 • Спеціальність: кардіологія
 • Категорія: вища, спеціальність «кардіологія»
 • Науковий ступінь: кандидат медичних наук
 • Наукове звання: старший науковий співробітник
 • Посада: старший науковий співробітник відділу клінічної фармакології
 • Науковий стаж: 21 р.
 • Клінічний стаж: 33 р.
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та інше: ПАЦ з кардіології (НМАПО ім. П.Л. Шупика, 2016 р.) та інше.
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Національні конгреси кардіологів України; Європейський конгрес кардіологів та інше.
 • Основні напрямки роботи: Вивчення ефективності медикаментозних методів лікування захворювань серцево-судинної системи, розробка диференційованих підходів до терапії на підставі клінічних, гемодинамічних, електрофізіологічних та лабораторних досліджень та впливу медикаментозної терапії на процеси ремоделювання серця і судин.
 • Додаткова інформація: Член Європейського товариства кардіологів.

Деяк Сергій Іванович

 • Спеціальність: кардіологія
 • Категорія: Вища, спеціальність «кардіологія»
 • Науковий ступінь: кандидат медичних наук
 • Наукове звання: старший науковий співробітник
 • Посада: старший науковий співробітник відділу клінічної фармакології
 • Науковий стаж: 25 р.
 • Клінічний стаж: 32 р.
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та інше: ТУ «Сучасні інвазивні та неінвазивні методи діагностики та лікування аритмій серця» (НМАПО ім. П.Л. Шупика, 2017р.), ПАЦ з кардіології (НМАПО ім. П.Л. Шупика, 2017р.) та інше.
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Національний конгрес кардіологів України (2013-2017р.р.); член організаційного комітету циклу Українсько-французьких науково-практичних семінарів; та інше.
 • Основні напрямки роботи: основні напрямки наукової та клінічної роботи пов'язані з клінічною фармакотерапією різних форм ІХС, артеріальної гіпертензії, аритмій серця та іншої патології серцево-судинної системи. Володіє методами добового моніторування ЕКГ і АТ, трансезофагальної електричної стимуляції серця, інтерпритації ЕхоКГ, навантажувального тестування (ВЕМ).
 • Нагороди, премії та інше: медаль ім. акад. Стражеска М.Д. «За заслуги в охороні здоров'я»; почесні грамоти Президії НАМН України за сумлінну працю і досягнення в науковій роботі та за значний внесок у розвиток медичної науки і практики охорони здоров'я; подяка Київського міського голови
 • Додаткова інформація: Вчений секретар спеціалізованої Вченої ради

Старшова Олена Сергіївна

 • Спеціальність: кардіологія
 • Категорія: вища, спеціальність «кардіологія»
 • Науковий ступінь: кандидат медичних наук
 • Посада: науковий співробітник відділу клінічної фармакології
 • Науковий стаж: 26р.
 • Клінічний стаж: 33р.
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та інше: ПАЦ з кардіології (НМАПО ім. П.Л. Шупика, 2016 р.) та інше.
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Національні конгреси кардіологів України та інше.
 • Основні напрямки роботи: Вивчення ефективності медикаментозних методів лікування захворювань серцево-судинної системи, розробка диференційованих підходів до терапії на підставі клінічних, гемодинамічних, електрофізіологічних та лабораторних досліджень та впливу медикаментозної терапії на процеси ремоделювання серця і судин.


Довганич Наталія Василівна

 • Спеціальність: кардіологія
 • Категорія: вища, спеціальність «кардіологія»
 • Науковий ступінь: кандидат медичних наук
 • Посада: науковий співробітник відділу клінічної фармакології
 • Науковий стаж: 16 р.
 • Клінічний стаж: 20 р.
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та інше: ПАЦ з кардіології (НМАПО ім. П.Л. Шупика, 2013 р.) та інше.
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Національні конгреси кардіологів України; Європейський конгрес кардіологів та інше.Яринкіна Олена Анатоліївна

 • Спеціальність: кардіологія
 • Категорія: Вища, спеціальність «кардіологія»
 • Науковий ступінь: кандидат медичних наук
 • Посада: науковий співробітник відділу клінічної фармакології
 • Науковий стаж: 26 р.
 • Клінічний стаж: 28 р.
 • Післядипломна освіта, стажування, курси та інше: ПАЦ з кардіології (НМАПО ім. П.Л. Шупика, 2017 р.), спеціалізація з кардіології в школі підвищення кваліфікації при Європейському Товаристві гіпертензії (2001 p.).
 • Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Національні конгреси кардіологів України; Європейські конгреси з артеріальної гіпертензії;
 • Основні напрямки роботи: Вивчення ефективності медикаментозних методів лікування захворювань серцево-судинної системи, розробка диференційованих підходів до терапії на підставі клінічних, гемодинамічних, електрофізіологічних та лабораторних досліджень та впливу медикаментозної терапії на процеси ремоделювання серця і судин. Володіє методами добового моніторування ЕКГ і АТ, ЕхоКГ, УЗДГ судин шії та голови.
Додаткова інформація: Член Європейського товариства гіпертензії.


На базі відділу клінічної фармакології функціонує клінічне відділення на 25 ліжок.
КЛІНІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ займається діагностикою та стаціонарним лікуванням ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби, порушень ритму серця, хронічної серцевої недостатності в поєднанні з коморбідною (супутньою) патологією (цукровий діабет, ХОЗЛ, захворювання периферичних артерій), надає терапію супроводу онкологічним пацієнтам під час проведення поліхіміотерапії та променевої терапіїї.

Тхор Наталія Володимирівна - завідувач відділення клінічної фармакології

Спеціальність: кардіологія
Категорія: вища, спеціальність «кардіологія»
Науковий ступінь: кандидат медичних наук
Наукове звання: доцент
Посада: завідувач відділення клінічної фармакології
Науково-педагогічний стаж: 22 р. (каф. кардіології НМАПО ім.П.Л.Шупика)
Клінічний стаж: 42 р.
Післядипломна освіта, стажування, курси та інше: ПАЦ з кардіології (НМАПО ім. П.Л. Шупика, 2016 р.) та інше.
Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Національні конгреси кардіологів України;.
Основні напрямки роботи: клінічна кардіологія
Нагороди, премії та інше: медаль ім. акад. Стражеска М.Д. «За заслуги в охороні здоров'я»;


Лосєва Тамара Степанівна
- старша медична сестра
Категорія: Вища
Посада: старша медична сестра відділення
Клінічний стаж: 33 р.
Додаткова інформація: Заслужений працівник охорони здоров’я України (2017 р.)