call
(044) 459-70-17, (067) 549-70-17
place
м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5
Дивитись на мапi

Пацiєнту

Напрямки лiкування i дiагностики, послуги, лiкарi, записатися на консультацiю

Лiкарю

Клiнiчнi пiдроздiли, спецiалiсти, порядок направлення

Науковцю

Наукове спiвробiтництво, клiнiчнi дослiдження, спецiалiзована рада
Всеукраїнський реєстр пацієнтів з життєвозагрозливими захворюваннями серця
Шановні колеги!
Разом з Вами ми започатковуємо спільний проект – Всеукраїнський реєстр пацієнтів з життєвозагрозливими захворюваннями серця. Сучасні та передові методи надання кардіологічної та кардіохірургічної допомоги, такі як імплантація кардіовертерів-дефібриляторів, ресинхронізаційних штучних водіїв ритму та трансплантація серця, мають спорадичний характер.
Даний реєстр - це нова форма співпраці та взаємодії між суспільством, лікарями та науковцями. Реєстр стане платформою для обміну інформацією з освітньою та науково-практичною метою.
Ваша активна професійна позиція дозволить популяризувати та впровадити в рутинну практику використання вищезазначених методів терапії і тим самим дозволить зробити доступнішою високоспеціалізовану допомогу для наших пацієнтів. Розраховуємо на Вашу підтримку, адже від кожного з нас залежить майбутнє нашого суспільства та нашої країни.
З повагою та вдячністю. 

Коваленко Володимир Миколайович
Віце-президент НАМН України, Академік НАМН України, професор, Директор ДУ ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України, Президент Асоціації кардіологів України, Президент Асоціації ревматологів України
Сичов Олег Сергійович
Доктор медичних наук, професор, керівник відділу аритмій серця Національного наукового центру «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» Національної академії медичних наук України, м.Київ, Президент Асоціації аритмологів України
Лазоришинець Василь Васильович
Член-кореспондент НАМН України, Доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, Директор ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова» НАМН України, Президент Асоціації серцево-судинних хірургів