Нормативна база

  • Постанова Кабінету Міністрів України № 425 від 14 червня 2017 р. «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/425-2017-п
  • Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України № 967/58 від 28 серпня 2017 р. «Про затвердження нормативно-правових актів МОЗ України та НАМН України щодо реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 року № 425 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1160-17
  • «Перелік послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги учасниками пілотного проекту», затвердженний наказом Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України № 967/58 від 28 серпня 2017 р. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1161-17/paran…
  • Порядок направлення пацієнтів відповідно до медичних показань в заклади охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту, та надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у таких закладах http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1160-17#n17
  • Направлення на госпіталізацію (консультацію) (файл для завантаження)
  • Договір про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та учасником пілотного проекту (файл для завантаження)