Як потрапити на прийом?

В консультативній поліклініці ведуть прийом лікарі-кардіологи, лікарі-ревматологи та проводять консультації наукові співробітники відділів Інституту.

Для консультації в поліклініці необхідно мати :

1. Направлення на обстеження
2. Паспорт громадянина України
3. Рентгенографія органів грудної порожнини
4. Результати загального аналізу крові, біохімія, ревмопроби — для ревматології
5. Медична документація

Зверніть увагу!
Прийом дорослих проводиться тільки з 18 років
Консультація вагітних виключно до 20 тижнів

Консультативна поліклініка працює з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 16.30
Адреса консультативної поліклініки: м. Київ, вул.Народного Ополчення,5
Завідуючий консультативною поліклінікою Циж Олександр Васильович

Інформація для пацієнтів

Для отримання високоспеціалізованої допомоги за кошти державного бюджету в рамках пілотного проекту пацієнт звертається в консультативну поліклініку Державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України та надає наступні документи:

— направлення встановленого зразку (файл для завантаження),

— виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (ф.№ 027/о) (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0682-12/paran3#n3),

— результати попередніх медичних досліджень (за наявності). Госпіталізація для надання екстреної медичної допомоги здійснюється без направлення відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу».