Відділ (відділення) аритмій серця

Відділ аритмій включає відділення аритмій серця на 35 ліжок, лабораторії інвазивних електрофізіологічних досліджень, неінвазивної електрофізіології, трансезофагеальної та трансторакальної ехокардіографії, холтерівського моніторування ЕКГ, моніторингу артеріального тиску, навантажувального тестування.

З квітня 2011 р. у складі відділу працює електрофізіологічна лабораторія з рентген операційною.

Науковий керівник: професор, заслужений
лікар України О.С. Сичов.

Це комплекс сучасного обладнання та команда висококваліфікованих лікарів-кардіологів, які пройшли додаткову підготовку з інвазивної електофізіології, що дозволяє проводити інвазивні дослідження та лікування порушень ритму та провідності серця.

Відділ організовано у 1980 році. Основними напрямками роботи відділу є:

 • вивчення електрофізіологічних властивостей провідної системи серця у хворих із суправентрикулярними чи шлуночковими тахіаритміями;
 • проспективне спостереження пацієнтів із різними порушеннями ритму серця та провідності на тлі супутньої кардіальної патології;
 • дослідження факторів ризику раптової кардіальної смерті;
 • розробка нових стратегій антитромботичної терапії при фібриляції та тріпотінні передсердь;
 • дослідження ефективності нових препаратів при лікуванні пацієнтів із різними порушеннями ритму серця;
 • інвазивні методики лікування пацієнтів з порушеннями ритму та провідності серця.

Завідувач відділення, кандидат медичних наук — Т.В. Гетьман.

Фахівцями електрофізіологічної лабораторії успішно проводяться:

 • імплантація штучних водіїв ритму серця, кардіовертерів –дефібриляторів, ресинхронізуючих пристроїв, ЕКГ-реєстраторів;
 • лікування методом радіочастотної катетерної абляції передсерних та шлуночкових порушень ритму: тріпотіння пердсердь, синдром WPW, AV- вузлова тахікардія, шлуночкова екстрасистолія, шлуночкова тахікардія);
 • черезстравохідна електрокардіостимуляція як з метою діагностики порушень ритму та провідності серця так і з метою відновлення синусового ритму;
 • електроімпульсна терапія у пацієнтів з фібриляцією /тріпотінням передсердь;
 • через стравохідна ехокардіографія на апараті експерт-класу.

Відділ аритмій серця та електрофізіологічна лабораторія з рентгенопераційною це — сучасний аритмологічний центр, де хворий має можливість пройти повний цикл лабораторних обстежень, отримати рекомендації по медикаментозній терапії та за наявності показань пройде інвазивне лікування порушень ритму серця.

На базі відділу з 2014 року функціонує Національний експертний консультативно-діагностичний лікувальний центр життєво загрозливих та рідкісних аритмій. Основним напрямком роботи центру є надання ексклюзивної, високоспеціалізованої медичної допомоги населенню із використанням методів сучасної інструментальної та лабораторної діагностики з подальшим інтервенційним та медикаментозним лікуванням пацієнтів із порушеннями ритму та провідності серця, життєвозагрозливими аритміями та високим ризиком раптової смерті. На базі центру здійснюється діагностика причин синкопальних та пресинкопальних станів за допомогою інвазивних та неінвазивних методів дослідження, імплантація кардіовертерів-дефібриляторів хворим із високим ризиком раптової серцевої смерті, імплантація штучних водіїв ритму пацієнтам із блокадами серця та порушеннями функції синусового вузла, підбір адекватної медикаментозної терапії хворим з імплантованими пристроями, радіочастотна абляція небезпечних для життя шлуночкових аритмій, діагностика та лікування пароксизмальних суправентрикулярних тахіаритмій, аритмій, зумовлених синдромом нічного апное. На базі центру створено реєстр хворих, котрим проведена катетерна абляція чи імплантовані електричні пристрої.

Завідувач електрофізіологічної лабораторії з рентгенопераційною — С.В. Лизогуб.

Відділ є базою Державного експертного центру МОЗ України і проводить апробацію нових лікарських засобів та схем лікування хворих із серцево-судинною патологією в межах України та багато центрових міжнародних досліджень.

На базі відділу аритмій активно діє секретаріат Асоціаіцї аритмологів України, видається фаховий журнал «Аритмологія».

За останні 10 років співробітниками відділу опубліковано понад 400 наукових праць, у тому числі 150 – за кордоном, видано 2 методичні рекомендації, 13 монографій та навчальних посібників, отримано 18 патентів на винаходи, підготовлено 1 доктора та 8 кандидатів медичних наук.

У рамках міжнародної співпраці ведеться робота за грантом, що стосується вирішення фундаментальних проблем аритмології. В 2016 році наукова-дослідна робота, що виконувалась у відділі аритмій серця була названа президією Національної академії медичних наук України кращою роботою року.

У січні 2020 року за сприяння навчальної програми компанії «MEDTRONIC»  в умовах електро-фізіологічної лабораторії з рентген-операційною відбувся тренінг-курс з імплантації  електроду для стимуляції пучка Гіса.

До нашого закладу завітали колеги з польського міста Катовіца, що мають найбільший досвід з імплантації цих електтодів у Европі. Вони поділилися своїм досвідом та розповіли переваги цього методу. У присутності польских колег, в межах тренінгу було імплантовано три штучних водія ритму серця з електродом для стимуляції пучка Гіса, пацієнтам зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка. Всі випадки відрізнялись особливостями, але були  успішно виконані. Саме зараз через 3 місяці після виконання цих процедур, ми можемо оцінити переваги технології стимуляції Гіса. У всіх пацієнтів за даними повторного ЕхоКГ зберіглась фракція викиду і всі стали краще переносити фізичні навантаження.

Технологія стимуляції пучка Гіса застосовується у пацієнтів, для яких є важливим збереження фракції викиду лівого шлуночка, а також може бути альтернативою СРТ пристроя. Електрод для стимуляції пучка Гіса має зовсім іншу будову та має систему доставки. Завдяки цьому таким електродом легше маніпулювати в порожнинах серця і він має досконалу систему фіксації. Це дозволяє передавати імпульс безпосередньо в провідну систему серця, не викликаючи порушень синхронності скорочення шлуночків.

Під час процедур, колеги пояснювали особливості та послідовність етапів імплантації. Технологія досить молода і досвід подібних процедур досить обмежений, тому поради колег на цьому етапі – дуже важливі.

Важливим є розуміння процесу всіма учасниками імплантації: оператором, асистентом, інженером, пацієнтом. Результат залежить від роботи кожного з колективу.

І ось кінцевий результат, ширина та графіка комплексу QRS, який нав’язує стимулятор не відрізняється від комплексу QRS, який був у пацієнта до імплантації.

Дякуємо польським колегам та українському офісу «Medtronic» за чудову технологію та чудову організацію навчального процесу.

Співробітники відділення аритмій серця

Солов’ян Г.М.
Кандидат медичних наук
Старший науковий співробітник
Лікар вищої категорії

Зінченко Ю.В.
Доктор медичних наук
Провідний науковий співробітник
Лікар вищої категорії

Міхалева Т.В.
Кандидат медичних наук
Лікар вищої категорії

Ільчишина О.Я.
Лікар першої категорії