Відділ (відділення) аритмій серця

Відділ аритмій включає відділення аритмій серця на 35 ліжок, лабораторії інвазивних електрофізіологічних досліджень, неінвазивної електрофізіології, трансезофагеальної та трансторакальної ехокардіографії, холтерівського моніторування ЕКГ, моніторингу артеріального тиску, навантажувального тестування.

З квітня 2011 р. у складі відділу працює електрофізіологічна лабораторія з рентген операційною.

Науковий керівник: професор, заслужений
лікар України О.С. Сичов.

Це комплекс сучасного обладнання та команда висококваліфікованих лікарів-кардіологів, які пройшли додаткову підготовку з інвазивної електофізіології, що дозволяє проводити інвазивні дослідження та лікування порушень ритму та провідності серця.

Відділ організовано у 1980 році. Основними напрямками роботи відділу є:

 • вивчення електрофізіологічних властивостей провідної системи серця у хворих із суправентрикулярними чи шлуночковими тахіаритміями;
 • проспективне спостереження пацієнтів із різними порушеннями ритму серця та провідності на тлі супутньої кардіальної патології;
 • дослідження факторів ризику раптової кардіальної смерті;
 • розробка нових стратегій антитромботичної терапії при фібриляції та тріпотінні передсердь;
 • дослідження ефективності нових препаратів при лікуванні пацієнтів із різними порушеннями ритму серця;
 • інвазивні методики лікування пацієнтів з порушеннями ритму та провідності серця.

Завідувач відділення, кандидат медичних наук — М.А. Заєць.

Фахівцями електрофізіологічної лабораторії успішно проводяться:

 • імплантація штучних водіїв ритму серця, кардіовертерів –дефібриляторів, ресинхронізуючих пристроїв, ЕКГ-реєстраторів;
 • лікування методом радіочастотної катетерної абляції передсерних та шлуночкових порушень ритму: тріпотіння пердсердь, синдром WPW, AV- вузлова тахікардія, шлуночкова екстрасистолія, шлуночкова тахікардія);
 • черезстравохідна електрокардіостимуляція як з метою діагностики порушень ритму та провідності серця так і з метою відновлення синусового ритму;
 • електроімпульсна терапія у пацієнтів з фібриляцією /тріпотінням передсердь;
 • через стравохідна ехокардіографія на апараті експерт-класу.

Відділ аритмій серця та електрофізіологічна лабораторія з рентгенопераційною це — сучасний аритмологічний центр, де хворий має можливість пройти повний цикл лабораторних обстежень, отримати рекомендації по медикаментозній терапії та за наявності показань пройде інвазивне лікування порушень ритму серця.

На базі відділу з 2014 року функціонує Національний експертний консультативно-діагностичний лікувальний центр життєво загрозливих та рідкісних аритмій. Основним напрямком роботи центру є надання ексклюзивної, високоспеціалізованої медичної допомоги населенню із використанням методів сучасної інструментальної та лабораторної діагностики з подальшим інтервенційним та медикаментозним лікуванням пацієнтів із порушеннями ритму та провідності серця, життєвозагрозливими аритміями та високим ризиком раптової смерті. На базі центру здійснюється діагностика причин синкопальних та пресинкопальних станів за допомогою інвазивних та неінвазивних методів дослідження, імплантація кардіовертерів-дефібриляторів хворим із високим ризиком раптової серцевої смерті, імплантація штучних водіїв ритму пацієнтам із блокадами серця та порушеннями функції синусового вузла, підбір адекватної медикаментозної терапії хворим з імплантованими пристроями, радіочастотна абляція небезпечних для життя шлуночкових аритмій, діагностика та лікування пароксизмальних суправентрикулярних тахіаритмій, аритмій, зумовлених синдромом нічного апное. На базі центру створено реєстр хворих, котрим проведена катетерна абляція чи імплантовані електричні пристрої.

Завідувач електрофізіологічної лабораторії з рентгенопераційною — С.В. Лизогуб.

Відділ є базою Державного експертного центру МОЗ України і проводить апробацію нових лікарських засобів та схем лікування хворих із серцево-судинною патологією в межах України та багато центрових міжнародних досліджень.

На базі відділу аритмій активно діє секретаріат Асоціаіцї аритмологів України, видається фаховий журнал «Аритмологія».

За останні 10 років співробітниками відділу опубліковано понад 400 наукових праць, у тому числі 150 – за кордоном, видано 2 методичні рекомендації, 13 монографій та навчальних посібників, отримано 18 патентів на винаходи, підготовлено 1 доктора та 8 кандидатів медичних наук.

У рамках міжнародної співпраці ведеться робота за грантом, що стосується вирішення фундаментальних проблем аритмології. В 2016 році наукова-дослідна робота, що виконувалась у відділі аритмій серця була названа президією Національної академії медичних наук України кращою роботою року.