Рекомендації практикуючому кардіологу

Рекомендації Української Асоціації Кардіологів

«Дисліпідемії: діагностика, профілактика та лікування» Методичні рекомендації Українського товариства з атеросклерозу Асоціації кардіологів України
Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності (2017). Кишеньковий варіант
Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності (2017)
Рекомендації з диференційної діагностики артеріальних гіпертензій

Рекомендації по терапії стабільної ішемічної хвороби серця
Прилади, що пройшли перевірку і рекомендовані для вимірювання АТ
РЕКОМЕНДАЦІЇ З ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ (2012)

Скорочений варіант.

КЛІНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з діагностики та лікування гострої серцевої недостатності
Ведення пацієнтів з гострим коронарним синдромом без стійкої елевації сегмента ST (проект) — документ 1
Ведення пацієнтів з гострим коронарним синдромом без стійкої елевації сегмента ST (проект) — документ 2
ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ (+ обкладинка )

Виданий варіант. Посібник до Національної програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії. Четверте видання, виправлене і доповнене.

МЕДИКАМЕНТОЗНЕ ЛІКУВАННЯ СТАБІЛЬНОЇ СТЕНОКАРДІЇ

Методичні рекомендації Робочої групи з проблем атеросклерозу та хронічних форм ІХС Асоціації кардіологів України.

СЕРЦЕВО — СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ

Класифікація, стандарти діагностики та лікування.

Дисліпідемії: діагностика, профілактика та лікування — методичні рекомендації (2011р.) (+ обкладинка)
ДИСЛІПІДЕМІЇ: ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

Методичні рекомендації Робочої групи з проблем атеросклерозу та хронічних форм ІХС та Робочої групи з проблем метаболічного синдрому, діабету та серцево судинних захворювань Українського наукового товариства кардіологів.

ВЕДЕННЯ ХВОРИХ З ГОСТРИМИ КОРОНАРНИМИ СИНДРОМАМИ:

Гострі коронарні синдроми без стійкої елевації сегмента ST.

Класифікації кардіоміопатій та міокардитів, які були затверджені на IX Національному конгресі кардіологів Україні (Київ, вересень 2008)

В даних класифікаціях враховані зміни, що запропоновані Американською асоціацією серця (ААС) та Європейським Товариством кардіологів (ЄТК).

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ КЛАПАННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА

Основные положения рекомендаций Европейского общества кардиологов, 2007.

Діагностика та лікування фібриляції передсердь (перегляд 2011р.)

Рекомендації робочої групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України та Асоціації аритмологів України.

ЛІКУВАННЯ ШЛУНОЧКОВИХ ПОРУШЕНЬ СЕРЦЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА РАПТОВОЇ СЕРЦЕВОЇ СМЕРТІ.
Матеріали X Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23–25 вересня 2009 р.)

Український кардіологічний журнал.

Діагностика і лікування метаболічного синдрому, цукрового діабету, предіабету і серцево-судинних захворювань

Методичні рекомендації Робочої групи з проблем метаболічного синдрому, цукрового діабету, предіабету та серцево-судинних захворювань Української асоціації кардіологів і Української асоціації ендокринологів, Київ, 2009

Нітрати в лікуванні серцево-судинних захворювань

Методичні рекомендації підготовлені робочою групою Асоціації кардіологів України з атеросклерозу і хронічних форм ішемічної хвороби серця

Інші рекомендації

Міокардит:

визначення, класифікація, стандарти діагностики та лікування

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ ТЮТЮНОПАЛІННЯ

МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ПІСЛЯ ГОСТРОГО ПОРУШЕННЯ КОРОНАРНОГО КРОВООБІГУ

ДIАГНОСТИКА ТА ЛIКУВАННЯ ЕКСТРАСИСТОЛIЇ І ПАРАСИСТОЛІЇ

Інформаційні листи

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ПРО НОВОВВЕДЕННЯ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.

Лікування стенокардії напруги та зниження ризику коронарних ускладнень при застосуванні інгібітора If-каналів івабрадину у хворих на ІХС.

Перше інформаційне повідомлення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання ревматології» 

Програма ХІ національного конгресу кардіологів України

Оголошення про проведення відкритих торгів

Документація конкурсних торгів. Устаткування медичне, хирургічне та ортопедичне.

Competitive tender documentation.

Зміни до річного плану закупівель на 2010 рік

Запрошення і програма ХІ національного конгресу кардіологів України

Програма XI Національного конгресу кардіологів України

Перше інформаційне повідомлення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання ревматології»