Відділення артеріальної гіпертензії та коморбідної патології

Науковий керівник: доктор медичних наук Л.А. Міщенко.

Відділ організовано у 1962 році. Основні напрямки наукової роботи: вивчення патогенезу, вдосконалення діагностики та оптимізація підходів до лікування хворих з артеріальною гіпертензією за даними оцінки індивідуальних особливостей перебігу захворювання.

Перший керівник відділу професор Заноздра М.С. займався вивченням аретріальної гіпертензії з 40-х років ХХ сторіччя. Тривалий час (з 1992 по 2017 рік) відділ очолювала професор Свіщенко Є.П.

Співробітниками відділу розроблялись питання патогенезу, удосконалення діагностики та лікування артеріальної гіпертензії. Сьогодні робота відділу спрямована на розробку індивідуалізованих підходів до лікування пацієнтів з резистентним, ускладненим та злоякісним перебігом артеріальної гіпертензії.

У відділі:

  • проводиться дослідження нейрогуморальних факторів регуляції АТ, показників активності системного запалення та ліпідного, вуглеводного й пуринового метаболізму та їх ролі у прогресуванні захворювання і формуванні резистентності до терапії;
  • вивчається взаємозв’язок нейрогуморальних та прозапальних субстанцій з порушеннями добового ритму артеріального тиску та ураженням органів-мішеней – серця, нирок, брахіоцефальних артерій та головного мозку;
  • досліджуються чинники та механізми розвитку резистентної артеріальної гіпертензії і розробляються заходи щодо поліпшення контролю артеріального тиску та запобігання серцево-судинних ускладнень у цієї категорії хворих.

На базі відділу працює Експертний консультативно-діагностичний та лікувальний центр злоякісної та резистентної артеріальної гіпертензії. Це єдиний в Україні діагностично-лікувальний центр, що спеціалізується на допомозі хворим з найтяжчими проявами артеріальної гіпертензії (злоякісній та резистентній перебіг захворювання, тяжкі ускладнення та супутні стани, діагностика та лікування яких потребують високотехнологічної та високоспеціалізованої допомоги).

В клінічному підрозділі (30 ліжок) відділу гіпертонічної хвороби  хворим проводяться сучасні інструментальні та біохімічні методи дослідження (доплер-ехокардіографія, дуплексне сканування екстра- та інтракраніальних артерій, добове моніторування артеріального тиску, холтерівське моніторування електрокардіограм, визначення концентрації гормонів та вазоактивних речовин у крові тощо); надання висококваліфікованої консультативної та стаціонарної допомоги хворим на ускладнену, резистентну, злоякісну артеріальну гіпертензію.

У відділі працюють 2 доктори та 9 кандидатів медичних наук. Всі лікарі-кардіологи мають вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю кардіологія.

Завідувач відділення: кандидат медичних наук Моспан М.П.

Відділ є клінічною базою Державного фармакологічного центру МОЗ України.

За останні 10 років співробітниками відділу було опубліковано 317 наукових праць, у тому числі 98 – за кордоном, видано 3 монографії та 17 методичних рекомендацій, отримано 7 патентів України на винаходи.

Співробітники відділення артеріальної гіпертензії та коморбідної патології

Купчинська О.Г.
Доктор медичних наук
Провідний науковий співробітник
Лікар вищої категорії

Радченко В.В.
Кандидат медичних наук
Лікар вищої категорії

Овдієнко Т.М.
Кандидат медичних наук
Лікар вищої категорії

Матова О.О.
Кандидат медичних наук
Старший науковий співробітник
Лікар вищої категорії

Боженко Г.М.
Молодший науковий співробітник
Лікар-кардіолог вищої категорії