Відділення вторинних і легеневих гіпертензій

Відділ організовано у 1992 р. видатним українським лікарем-кардіологом, професором М.С. Заноздрою. З 1994 року і по теперішній час відділ очолює професор Сіренко Ю.М.

На базі відділу функціонує 2 національних експертних референтних центри:

 1. Експертний консультативно-діагностичний та лікувальний центр із симптоматичних гіпертензій.
 2. Експертний консультативно-діагностичний та лікувальний центр легеневої артеріальної гіпертензії.

Науковий керівник: професор Ю.М. Сіренко, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Основними напрямками  роботи відділу вторинних і легеневих гіпертензій є:

 • Здійснення високотехнічних методів діагностики та лікування пацієнтів із симптоматичною гіпертензією.
 • Відбір хворих із вторинною гіпертензією для проведення високотехнологічних методів лікування із застосуванням медикаментозних, інтервенційних та хірургічних втручань.
 • Підвищення рівню теоретичних знань та навчання медичного персоналу лікувальних установ практичним навичкам з діагностики та лікування симптоматичних гіпертензій.
 • Створення науково-методичного керівництва та протоколу ведення хворих із вторинною артеріальною гіпертензією, рекомендацій із вибору методики (за необхідності) інвазивного та хірургічного лікування таких пацієнтів, а також подальшого спостереження.
 • Розробка та впровадження новітніх методів діагностики та лікування пацієнтів із резистентною артеріальною гіпертензією.
 • Визначення впливу нічного апное на формування резистентної артеріальної гіпертензії та встановлення можливих шляхів її подолання;
 • Оцінка порушень пружньо-еластичних властивостей артій у хворіх із синдромом обструктивного апное сну та артеріальною гіпертензією та можливості корекції його шляхом СРАР-терапії;
 • Проведення відбору та спостереження хворих із різними формами легеневої гіпертензії (ідіопатична легенева артеріальна гіпертензія; легенева гіпертензія, асоційована з захворюваннями сполучної тканини; легенева гіпертензія, асоційована з портальною гіпертензією; легенева гіпертензія, асоційована з вродженими вадами серця (синдром Ейзенменгера) із використанням новітніх методик діагностики та лікування;
 • Проведення найбільш специфічної діагностики із катетерезацією правих відділів серця для верифікації діагнозу легеневої артеріальної гіпертензії та індивідуалізації терапії;
 • Розробка та впровадження клінічних протоколів із діагностики та лікування пацієнтів із легеневою артеріальною гіпертензією;
 • Ведення реєстру хворих на легеневу артеріальну гіпертензію.

Завідувач відділення: кандидат медичних наук В.М. Граніч.

Фахівцями відділу проводиться госпіталізація в плановому порядку в стаціонарне відділення на 30 ліжок пацієнтів із підозрою на симптоматичну артеріальну гіпертензію та легеневу артеріальну гіпертензію з метою надання їм висококваліфікованої медичної допомоги.

У відділі працюють 2 лікарі та 8 наукових співробітників. З них 2 доктори медичних наук та 6 кандидатів медичних наук.

За період функціонування відділу підготовлено 3 доктори наук, 15 кандидатів наук, опубліковано 751 наукові праці, в тому числі 511 – за кордоном, видано 13 монографій та 10 методичних рекомендацій. Відділ має широкий досвід міжнародної співпраці. Відділ має сертифікат центру майстерності Європейського товариства гіпертензії. Два співробітника відділу мають дипломи спеціаліста Європейського товариства гіпертензії.

Для цього у відділенні застосовуються сучасні інструментальні (амбулаторне моніторування артеріального тиску, апланаційна тонометрія із дослідженням властивостей пульсової хвилі та визначенням центрального систолічного тиску в аорті, визначення швидкості поширення пульсової хвилі по артеріям м’язевого та еластичного типів, визначення CAVI індексу із розрахунком біологічного віку судин та розрахунком гомілково-плечового індексу, катетеризація правих відділів серця та легеневої артерії з визначенням гемодинамічних показників та проведенням вазореактивного тесту, доплер-ехокардіографія за стандартизованим розширеним протоколом, велоергометрія, тредміл-тест, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини та заочеревинного простору, електрокардіографія, холтерівське моніторування ЕКГ, ультразвукове дослідження краніальних та екстракраніальних артерій із визначенням товщини комплексу інтима-медіа та допплерівським скануванням, допплерівське та двомірне сканування судин нирок та наднирників, ультразвукове дослідження судин нижніх кінцівок, полісомнографія) та лабораторні (розгорнуте біохімічне дослідження сироватки крові, аналіз сіроватки крові на креатинін та аналіз сечі на мікроальбумінурію з подальшим розрахунком кліренсу креатиніну та відношення екскреції альбуміну до креатиніну, визначення натрійуретичного пептиду, інсулінорезистентності, міжнародного нормалізованого співвідношення, визначення реніну та альдостерону плазми крові, їх співвідношення, визначення метанефринів у добовій сечі, визначення рівню гормонів щитоподібної залози).

Співробітники відділення вторинних і легеневих гіпертензій

Рековець О.Л.
Кандидат медичних наук
Старший науковий співробітник
Лікар вищої категорії

Примак Г.Ф.
Кандидат медичних наук
Лікар вищої категорії

Поліщук С.А.
Лікар вищої категорії