Відділення некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії

Науковий керівник: академік НАМН України,
доктор медичних наук, професор В.М. Коваленко,
віцепрезидент НАМН України.

Відділ організовано у 1998 р., на базі відділення клінічної ревматології (заснованого в 1991 р.).

Керівник відділу — академік НАМН України, доктор медичних наук, професор Коваленко В.М., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, президент Всеукраїнської Асоціації кардіологів України, почесний член Європейського товариства кардіологів, почесний член Американської колегії кардіологів, Європейської та Всесвітньої антиревматичної ліги.

При необхідності дані отримані при проведенні трансторакальної ехокардіографії доповняються результатами черезстравохідного ехокардіографічного обстеження.

Основні напрямки науково-практичної роботи відділу:

  • розробка і вдосконалення діагностики і програм лікування пацієнтів із некоронарними хворобами серця на основі використання сучасних інструментальних, в тому числі ультразвукових, методів, біохімічних та імунологічних тестів;
  • обґрунтування і втілення нових методичних підходів до вивчення клапанного апарату серця і його функціонального стану, діагностики серцевої недостатності у пацієнтів з некоронарними захворюваннями серця на основі моделей шлуночків серця і моніторингу їх ремоделювання залежно від порушень гемодинаміки.

У відділі вивчаються та проводиться на базі клінічного підрозділу (55 ліжок) лікування хворих на:  міокардити (гострі, підгострі, хронічні); перикардит (гострий, підгострий, хронічний); інфекційні ендокардити; кардіоміопатії (гіпертрофічна, дилатаційна,рестриктивна, токсичні, метаболічні і т.і.); набуті вади серця; хронічну ревматичну хворобу серця.

Для цього використовуються сучасні лабораторні та інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи:

  • 2D-, 3D- ехокардіографія (в тому черезстравохідна, стрес-ехокардіографія та спекл-трекінг);  навантажувальні тести (ВЕМ, тредміл);
  • добовий моніторинг артеріального тиску та ЕКГ,  комп’ютерна томографія та магнітно-резонансна;
  • сучасні біохімічні та імунологічні дослідження;
  • генетичні дослідження;
  • томографія.

Ехокардіографія проводиться з використанням ультразвукового сканера експерт-класу. Крім стандартної візуалізації клапанів серця (М-режим, В-режим) проводиться оцінка внутрішньосерцевого кровотоку в режимах імпульсно-хвильової, постійно-хвильової та кольорової доплерографії.

З метою раннього виявлення порушення систолічної функції лівого шлуночка і своєчасного проведення хірургічної корекції вад серця протягом останніх років в рутинній практиці відділу використовуються кількісні методи оцінки скоротливості серця шляхом аналізу деформації та швидкості деформації міокарду (режими 2D та 3D спекл-трекінг ехокардіографії).

3D-ЕхоКГ значно покращує якість та кількісну оцінку клапанного апарату серця, дозволяє вивчати просторову анатомію клапанів. Інформація про просторову тривимірну будову клапанів є важливою для інтервенційних кардіологів з метою коректного розміщення транскатетерних пристроїв та вирішенні питання про можливість проведення клапан-зберігаючих операцій.

У відділі постійно впроваджуються міжнародні рекомендації з діагностики та лікування захворювань відповідно до даних доказової медицини. В разі необхідності проводяться консультації суміжних спеціалістів (кардіохірурга, ендокринолога, пульмонолога, нефролога, інфекціоніста, судинного хірурга і т.і.).

Співробітники відділу мають унікальну можливість проводити детальну оцінку патології клапанів серця в тривимірному просторі (3D-ехокардіографія), в тому числі й в режимі реального часу (4D-ехокардіографія).

Завідувач відділення: кандидат медичних наук
О.В. Дмитриченко.

Лікування всіх пацієнтів здійснюється згідно сучасних рекомендацій Європейського та Українського товариств кардіологів. Відділ також співпрацює з різними установами Національної Академії Медичних наук України — ДУ «Національний Інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України», НДІ ендокринології та обміну речовин, НДІ нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова, НДІ трансплантології та клінічної хірургії ім. акад. Шалімова — та в разі потреби направляє або здійснює переведення в дану установу для подальшого дообстеження та проведення хірургічного лікування хворих.

Відділ є базою Державного експертного центру МОЗ України і проводить апробацію нових лікарських засобів для лікування пацієнтів із серцево-судинними та ревматичними захворюваннями, в тому числі бере участь у міжнародних дослідженнях.

За останні 10 років на базі відділу підготовлено 13 докторів та 17 кандидатів наук, з яких 4 доктори та 7 кандидатів наук є його співробітниками. На базі відділу 14 фахівців закінчили аспірантуру та клінічну ординатуру зі спеціальності «Кардіологія».

Співробітники відділення некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії

Чернюк С.В.
Доктор медичних наук
Провідний науковий співробітник

Тітов Є.Ю.
Кандидат медичних наук
Науковий співробітник

Адарічев В.В.
Кандидат медичних наук
Лікар другої категорії

Борткевич О.П.
Доктор медичних наук
Профессор
Головний науковий співробітник

Кириченко Р.М.
Кандидат медичних наук
Науковий співробітник

Романовський А.В.
Кандидат медичних наук
Науковий співробітник