Відділення клінічної фармакології та кардіоонкології

Науковий керівник: доктор медичних наук
Кожухов Сергій Миколайович.

Відділ клінічної фармакології та кардіоонкології  було створено за ініціативи акад. М.Д.Стражеска у 1936 р., його керівником став проф. В.А.Ельберг. З 1930 по 1979 р.р. керував відділом проф. А.Л.Міхньов. Провідним завданням на той час було вивчення і апробація нових лікарських засобів як вітчизняного, так і закордонного виробництва. У 1991 р. було організовано відділ фармакотерапії, а з 1992 р. відновлено відділ клінічної фармакології.

Напрямками роботи відділу фармакотерапії були розробка нових методичних підходів до діагностики структурно-функціональних змін серця у хворих з набутими вадами серця, корекція порушень ритму серця та лікування серцевої недостатності, клінічної фармакології — вивчення нових вітчизняних препаратів, математичне моделювання фармакокінетичних та клініко-фармакологічних процесів. З 1995 р. по квітень 2011р. відділ клінічної фармакології та кардіоонкології очолював проф. О.П.Вікторов. Основними напрямками наукової роботи були: дослідження в галузі клінічної фармакодинаміки та фармакокінетики лікарських засобів; вивчення механізмів виникнення, розвитку та профілактики побічних реакцій лікарських засобів; впровадження в медичну практику сучасних технологій щодо контролю за ускладненнями фармакотерапії. З 1995 по 2011 р.р. на базі відділу функціонував підрозділ фармакологічного нагляду ДП «Державний експертний центр МОЗ України».

Науково-експертна діяльність центру була спрямована на створення та розвиток в Україні системи державного контролю за ефективністю та безпечністю лікарських засобів в умовах реальної клінічної практики. Співробітники відділу приймали участь в розробці нормативних документів МОЗ України, зокрема стосовно впровадження в охорону здоров’я України системи фармнагляду — системи спонтанних повідомлень про побічні реакції лікарських засобів.

У 2000 р. в складі відділу клінічної фармакології та кардіоонкології була заснована лабораторія клінічної фармакокінетики, на базі якої у 2006 р. було створено лабораторію Державного фармакологічного центру МОЗ України. Задачами підрозділу було здійснення державного контролю за біоеквівалентністю генеричних лікарських засобів в Україні.

У відділі вивчаються та проводиться на базі клінічного підрозділу (25 ліжок) лікування хворих на  захворювання серця. Для цього використовуються сучасні лабораторні та інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи:  2D-, 3D- ехокардіографія;  навантажувальні тести (ВЕМ, тредміл);  добовий моніторинг артеріального тиску та ЕКГ,  комп’ютерна томографія та магнітно-резонансна;  сучасні біохімічні та імунологічні дослідження;  генетичні дослідження; томографія.

Завідувач відділення клінічної фармакології та кардіоонкології:
Тхор Наталія Володимирівна. 
Кандидат медичних наук
Лікар вищої категорії

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ВІДДІЛУ:

  • вивчення ефективності медикаментозних методів терапії захворювань серцево-судинної системи, розробка диференційованих підходів до лікування на основі дослідження клінічних, гемодинамічних, електрофізіологічних та лабораторних даних;
  • вивчення впливу медикаментозної терапії на процеси ремоделювання серця і судин у пацієнтів з кардіоваскулярними захворюваннями;
  • розробка диференційованих підходів до діагностики структурно-функціональних змін серця, лікування серцевої недостатності у пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями.

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ВІДДІЛУ:

  • вивчення кардіотоксичності протипухлинних препаратів: виявлення ранніх проявів кардіотоксичності, розробка методів профілактики, довготривале спостереження за пацієнтами з моніторуванням кардіогемодинаміки, порушень ритму серця, артеріального тиску, проявів серцевої недостатності;
  • розробка дизайну клінічних випробувань, протоколів клінічних досліджень, реєстраційних форм пацієнта, тощо;
  • розрахунок вибірки пацієнтів, розробка плану статистичних методів досліджень, статистична обробка результатів клінічних випробувань;
  • проведення клінічних випробувань I-IV фази – від розробки концепції до заключного звіту та публікацій;
  • проведення досліджень по вивченню біоеквівалентності лікарських засобів;
  • моніторинг побічних явищ/побічних реакцій лікарських засобів;
  • фармакоекономічні дослідження лікарських засобів.

Співробітники відділення клінічної фармакології та кардіоонкології

Базика О.Е.
Кандидат медичних наук
Старший наук співробітник
Лікар вищої категорії

Деяк С.І.
Кандидат медичних наук
Старший науковий співробітник
Лікар вищої категорії

Довганич Н.В.
Кандидат медичних наук
Науковий співробітник
Лікар вищої категорії

Яринкіна О.А.
Кандидат медичних наук
Науковий співробітник
Лікар вищої категорії