Відділення серцевої недостатності поєднаної з патологією внутрішніх органів

Науковий керівник: професор Л.Г. Воронков.

У 1984 р в Українському НДІ кардіології ім. М.Д. Стражеска створено відділ серцевої недостатності, поєднаної з патологією внутрішніх органів, який очолив доктор медичних наук професор Г.В. Яновський. Робота новоствореного  відділу спиралася на багаторічні напрацювання інституту клінічної медицини під керівництвом його засновника академіка М.Д. Стражеска у галузі вивчення проблеми клінічно маніфестованої або прихованої серцевої недостатності у хворих з різними клінічними формами ІХС, гіпертонічною хворобою, ревматичними вадами серця, хронічними неспецифічними захворюваннями легень.

Ми єдиний в Україні лікувально-діагностичний центр, що спеціалізується на допомозі хворим з тяжкою резистентною до фармакотерапії хронічною серцевою недостатністю.

Сьогодні основними напрямками роботи відділу  є:

  1. Визначення клінічних і патофізіологічних чинників прогресування ХСН, розробка та впровадження нових підходів до попередження епізодів декомпенсації кровообігу у зазначеної категорії пацієнтів.
  2. Вивчення клініко-прогностичного значення та з’ясування предикторів залізодефіцитного стану у пацієнтів з ХСН.
  3. Дослідження чинників та з’ясування клінічного значення когнітивної дисфункції у пацієнтів з ХСН та розробка нових підходів до ії корекції в зазначеної категорії хворих.
  4. Вивчення клініко-прогностичної ролі та з’ясування нових можливостей корекції ниркової дисфункції у пацієнтів з ХСН.
  5. Порівняння клінічних проявів, довготермінового прогнозу та можливостей індивідуального прогнозування перебігу ХСН в пацієнтів жіночої та чоловічої когорт.

Перспективними  напрямками роботи відділу визначені:

  1. Вивчення клінічного феномену втрати маси тіла при ХСН, з’ясування його механізмів, предикторів та дослідження можливостей відповідного терапевтичного впливу.
  2. Дослідження особливостей, клінічних проявів, клінічного перебігу захворювання и нових фармакотерапевтичних можливостей у пацієнтів з ХСН та супутнім цукровим діабетом.
  3. Створення та наукове опрацювання реєстру пацієнтів з ХСН та супутньою фібриляцією передсердь.Клінічне відділення здійснює стаціонарне лікування пацієнтів з тяжкою гострою декомпенсованою хронічною серцевою недостатністю (ХСН) та амбулаторне консультування пацієнтів з ХСН різної етіології (ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, дилатаційна кардіоміопатія, хронічне легеневе серце) у тому числі у поєднанні із супутньою внутришньою патологією (хронічне обструктивне захворювання легень, цукровий діабет, анемія, хронічна хвороба нирок).

Щорічно на базі клінічного підрозділу на 25 ліжок фахівці відділу проводять стаціонарне лікування близько 400 хворим. Для цього використовують сучасні лабораторні та інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи: 2D-, 3D- ехокардіографія;  навантажувальні тести (ВЕМ, тредміл);  добовий моніторинг артеріального тиску та ЕКГ,  комп’ютерна томографія та магнітно-резонансна; сучасні біохімічні та імунологічні дослідження;  генетичні дослідження; томографія.

Завідувач відділення: кандидат медичних наук Л.П. Паращенюк.

З 1992 р відділ серцевої недостатності, поєднаної з патологією внутрішніх органів ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска Національної академії медичних наук України» очолює д.м.н. професор Воронков Л.Г. Нині у відділі працюють 12 наукових співробітників, у тому числі  1 професор та 7 кандидатів наук. Відділ є клінічною базою з апробації лікарських засобів Державного експертного центру МОЗ України. Керівник відділу професор Воронков Л.Г. – голова Всеукраїнського громадського об’єднання «Українська асоціація фахівців із серцевої недостатності». Завданнями Асоціації є координація зусиль із профілактики, діагностики та лікування серцевої недостатності у нашій державі у науковому та практичному плані. На базі відділу серцевої недостатності, поєднаної з патологією внутрішніх органів працює Центр з лікування тяжкої та резистентної серцевої недостатності, який здійснює відповідну консультативно-лікувальну роботу для всіх областей України.

Співробітники відділення серцевої недостатності поєднаної з патологією внутрішніх органів

Ткач Н.А.
Кандидат медичних наук
Старший науковий співробітник
Лікар вищої категорії

Ляшенко А.В.
Кандидат медичних наук
Старший науковий співробітник
Лікар вищої категорії