Відділ клінічної фізіології та генетики

Завідувач відділу: професор,
доктор медичних наук
Талаєва Тетяна Володимирівна

Відділ було відкрито  у 1946 р. Його керівником став професор С.Ю.Ярослав. Потім відділом керували: професор А.І.Хомазюк (1959 -1967р.р.), доктор медичних наук М.А.Кондратович (1968 – 1972 р)., професор  В.В. Братусь (1978 -2003 ), професор  Т.В.Талаєва (2003 – по сьогоднішній час).

Основна увага в науково-дослідній роботі відділу зосереджена на вивченні патогенезу атеросклерозу, значимості  та взаємозв’язку між його ліпідним та неліпідним компонентами. Серед найбільш пріоритетних питань — роль системного запалення, оксидантного стресу, перекисного окиснення ліпідів у модифікації ліпопротеїнів крові, підвищенні її атерогенного потенціалу, визначення взаємозв’зку між обміном ліпідів, ліпопротеїнів та глюкози. Головна увага в цій проблемі приділяється визначенню характеру взаємозв’язку між окремими компонентами метаболічного синдрому, а також ролі запалення як фактора, що ініціює порушення метаболізму ліпідів та вуглеводів, становлення диспіпідемії та інсулінорезистентності.

Дослідження мають клініко-експериментальний характер. Клінічний фрагмент роботи включає дослідження залежності між активністю системного запального процесу, інтенсивністю оксидантного стресу, характером обміну ліпідів, ліпопротеїнів та вуглеводів, зміною функції ендотелію у пацієнтів із ішемічною хворобою серця. Проводились дослідження механізмів дестабілізації ішемічної хвороби серця, в яких визначалась роль активації системного запалення у розвитку гострого коронарного синдрому, що пов’язано із збільшенням вираженості атерогенних та імуногенних властивостей модифікованих ліпопротеїнів і безпосередньо призводить до руйнування атеросклеротичної бляшки.

Для підтвердження гіпотези про нерозривність патогенетичного зв’язку системного запалення, порушення метаболізму ліпідів та вуглеводів як в експериментальних, так і в клінічних умовах вивчаються інтегральні ефекти застосування фармакологічних препаратів. Проводяться дослідження патогенетичних особливостей атеросклерозу за наявності супутньої патології, перш за все, в умовах системного запалення як низької, так і високої градації. Це надає можливість виявити особливості розвитку атеросклерозу, патогенезу ішемічної хвороби серця та характеру її перебігу в умовах системних ревматичних захворювань. Визначаються патогенетичні фактори розвитку гіпертонічної хвороби та механізми зв’язку артеріальної гіпертензії з системними метаболічними порушеннями.

В останні роки окрема увага приділяється визначенню найбільш ранніх маркерів судинного атеросклеротичного ураження, дослідженням ролі певних клітинних субпопуляцій (циркулюючих клітин- попередників ендотеліоцитів у вихідному стані та після стрес-навантаження, окремих субпопуляцій лімфоцитів та моноцитів) у патогенетичних механізмах розвитку гострих і хронічних форм ішемічної хвороби серця, аритмій серця, гіпертонічної хвороби,  пошук нових інформативних молекулярно-генетичних маркерів серцево-судинної патології.

Відділ приймає активну участь у проведенні доклінічних досліджень лікарських засобів.

До складу відділу входить лабораторія генетичних та цитометричних досліджень. Дослідження проводяться на сучасному обладнанні: лазерному проточному цитофлоуриметрі NAVIOS 3/10 9 Beckman Coulter,повністю автоматизованому імуноферментному аналізаторі Thunder Bolt (Gold Standard Diagnostics), полуавтоматичному біохімічному аналізаторі, автоматичному генетичному аналізаторі Applied Biosystems®, Thermo Scientific™, BioSan. Спіробітники лабораторії  пройшли навчання та отримали сертифікати міжнародного зразка для роботи на даному обладнанні.

У 2020-2021 роках відділ виконував дослідження на підтримку Національного фонду досліджень України в рамках конкурсу «Наука для безпеки людини та суспільства». Реєстраційний номер проєкту 2020.01/0228.

За останні 15 років співробітки відділу опублікували быльше 400  наукових праць, у тому числі 61 — за кордоном, видали 5 монографій, брали участь у виданні 3 настанов, отримали 15 патентів на винахід.

Відділ активно співпрацює з Інститутом фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України, Національним медичним університетом ім. О.О.Богомольця, іншими лікувально-діагностичними закладами, наприклад, з центром діагностичної медицини EUROLAB.

Робота на імуноферментному аналізаторі

Робота на проточному цитофлуориметрі