Інформація для лікарів

 Пацієнти, які мають захворювання або стани, що визначені в Переліку послуг  та потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги за кошти державного бюджету в рамках впровадження та реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наукскеровуються на госпіталізацію чи консультацію до Державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д.
           Планова госпіталізація до стаціонару нашого Інституту для лікування за бюджетні кошти в рамках впровадження та реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук передбачає подання пацієнтом:
 
          Госпіталізація до ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України в ургентному порядку для надання екстреної медичної допомоги здійснюється без направлення відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу».
        З метою запобігання непорозумінь при госпіталізації пацієнтів просимо контактувати з адміністрацією Інституту або завідуючими підрозділів.