Інформація для лікарів

 Пацієнти, які мають захворювання або стани, що визначені в Переліку послуг  та потребують надання спеціалізованої медичної допомоги за кошти державного бюджету в рамках впровадження та реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наукскеровуються на госпіталізацію чи консультацію до ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска Національної академії медичних наук України» лікуючим лікарем від повідно до Наказу МОЗ України від 28 лютого 2020 року №586 «Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду».
           Планова госпіталізація до стаціонару нашого Інституту для лікування за бюджетні кошти в рамках впровадження та реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук передбачає подання пацієнтом:
 
          Госпіталізація до ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска Національної академії медичних наук України» в ургентному порядку для надання екстреної медичної допомоги здійснюється без направлення відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу».
        З метою запобігання непорозумінь при госпіталізації пацієнтів просимо контактувати з адміністрацією Інституту або завідуючими підрозділів.