Відділення інфаркту міокарда та реабілітації кардіологічних хворих

Науковий керівник: професор, заслужений лікар України В.О. Шумаков.

Відділ організовано в 1968 р. з метою наукової та практичної розробки термінів і рівня фізичного, психологічного та соціального відновлення хворих на гострий інфаркт міокарда.

Основним напрямком досліджень відділу є вивчення характеру перебігу постінфарктного періоду з урахуванням сучасних підходів лікування гострого коронарного синдрому та інфаркту міокарда при тривалому спостереженні (протягом трьох років після його розвитку) у зіставленні з показниками, що характеризують прогресування атеросклеротичного процесу та інтенсивність ураження коронарних судин, а також розробка кардіореабілітаційних підходів у цієї категорії пацієнтів.

Співробітники відділу широко застосовують на базі клінічного відділення на 30 ліжок методи навантажувального тестування, ехокардіографію, холтерівське ЕКГ-моніторування та моніторинг артеріального тиску, коронароангіографію, мультиспіральну комп’ютерну томографію (МСКТ) із контрастуванням коронарних судин, визначення ступеню атерогенної модифікації ліпопротеїдів та активності запального процесу. У відділі вперше в Україні проведено розробку проблеми етапної реабілітації хворих із гострими порушеннями коронарного кровообігу.

Завдяки роботі фахівців унаслідок прискорення активізації хворих значно скоротилися терміни тимчасової непрацездатності та знизилася інвалідизація.

У відділі з дня заснування майже 50 років працювала одна із визначних українських кардіологів, засновник кардіореабілітаційної служби у хворих на гострий інфаркт міокарда в Україні, д.м.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України професор І.К. Следзевська.

За розробку та впровадження системи протиінфарктної служби та етапної реабілітації хворих на інфаркт міокарда д.м.н., професор І.К. Следзевська стала лауреатом Державної премії УРСР.

Завідувач відділення кандидат медичних наук — Н.М. Терещенко.

Наукові співробітники відділу на чоліі з Заслуженим лікарем України, д.м.н., професором В.О. Шумаковим, продовжують розробку індивідуалізованих кардіореабілітаційних заходів в умовах сучасного лікування гострого інфаркту міокарда. За останні 10 років опубліковано 430 наукових праць, в тому числі 20 -за кордоном, видано 5 монографій та 7 методичних рекомендацій, отримано 22 патенти.

Співробітники відділення інфаркту міокарда та реабілітації кардіологічних хворих

Бабій Л.М.
Кандидат медичних наук
Провідний науковий співробітник
Лікар вищої категорії

Волошина О.В.
Кандидат медичних наук
Провідний науковий співробітник
Лікар вищої категорії

Погурельська О.П.
Кандидат медичних наук
Провідний науковий співробітник
Лікар вищої категорії