До уваги вступників до інтернатури!

Відповідно до п. 3 розділу ІІІ Положення про інтернатуру наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22.06.2021 № 1254 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16.03.2022 № 493)  Перелік баз стажування лікарів-інтернів, їх географічний розподіл визначається МОЗ України:

https://moz.gov.ua/bazi-stazhuvannja-likariv-interniv

 

ДУ «Національний науковий центр «Інститут  кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д.Стражеска Національної  академії медичних наук України» є базою стажування  лікарів-інтернів (практична частина)  за спеціальністю «Внутрішні хвороби»

Навчальна дисципліна «Внутрішні хвороби» вивчається інтернами спеціальності 222 «Медицина» протягом двох років і поділяється на теоретичну та практичну частини.

  • Практична частина інтернатури проходить на базі стажування і складає 16 місяців
  • Теоретична частина інтернатури складає 6 місяців і вивчається інтернами в інший установах, а саме: на кафедрах медичних (фармацевтичних) ВНЗ III — IV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів і в установах медичної (фармацевтичної) післядипломної освіти