Нормативні документи

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22.06.2021 № 1254 «Про затвердження Положення про
інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію»:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1081-21#Text

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.03.2022 № 493 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоров’я України від 22.06.2021 № 1254»:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0372-22#Text

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13.05.2022 № 805 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоров’я України від 22.06.2021 № 1254»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22.02.2019 № 446 (зі змінами) «Деякі питання безперервного
професійного розвитку лікарів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0293-19#Text

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12.12.2006 № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та
фармацевтів»:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1366-06#Text