Відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії (з катетеризаційною лабораторією)

Науковий керівник: М.Ю. Соколов.
Доктор медичних наук, професор,
голова правління «Асоціації інтервенційних кардіологів України», експерт МОЗ України

Відділ організовано в 1991 р. Основні напрямки роботи – розробка, удосконалення та впровадження в клінічну практику нових методів ендоваскулярного лікування паціентів із різними формами ішемічної хвороби серця.

Вперше в Україні співробітниками відділу розроблені методичні рекомендації до інвазивних втручань, таких як ургентна коронарографія, внутрікоронарний тромболізис, первинна коронарна баллонна ангіопластика та ургентне коронарне стентування в пацієнтів з гострим інфарктом міокарда в перші години захворювання.

У клінічній роботі Ми розробили та дотримуємося концепції максимально раньої реканалізації коронарної артерії від моменту встановлення діагнозу в пацієнтів із гострим інфарктом міокарда, успішно застосовуємо технології первинного коронарного стентування при багатосудинному і множинних ураженнях коронарних артерій у пацієнтів з хронічною ішемічною хворобою серця, маємо власні способи профілактики рестенозів коронарних артерій після баллонної ангіопластики та коронарного стентування.

Ми були першими, хто в нашій державі застосував та продовжує користуватися внутрішньокоронарною ультразвуковою діагностикою уражень вінцевих артерій. У відділі відпрацьовані та широко застосовуються методики лікування реперфузійних ускладнень при інвазивних втручаннях у хворих з гострим інфарктом міокарда, застосування коронарних стентів із медикаментозним покриттям. Сучасне високотехнологічне обладнання та професіоналізм персоналу дозволяють проводити складні життєвозберігаючі малоінвазивні процедури, такі як внутріаортальна баллонна контрапульсаця в пацієнтів з гострою лівошлуночковою недостатністю.

Ми обгрунтували та довели необхідність розвитку реперфузійних центрів по всій Україні, проводимо роботу щодо впровадження методів інвазивного лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця в інших кардіологічних центрах нашої країни, готуємо фахівців і методичні розробки для інших лікувальних закладів, проводимо семінари по інтервенційній кардіології за участю представників Європейскої асоціації кардіології.

Нами опубліковано 350 наукових робіт, у тому числі 3 монографії, 3 методичних посібники для лікарів і хворих. На базі відділу інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії функціонує клінічне відділення на 20 ліжок, де успішно застосовуються наявні знання і величезний досвід у лікуванні пацієнтів з ішемічною хворобою серця.

Завідувач відділення Н.П. Левчук.