Відділення атеросклерозу та ішемічної хвороби серця

Науковий керівник: професор М.І. Лутай, заслужений діяч науки та техніки України.

Відділ був організований у 1976 р. Основний напрямок роботи відділу – розробка нових підходів до діагностики вторинної профілактики ішемічної хвороби серця. Наукові дослідження стосуються вивчення особливостей розвитку і прогресування атеро-склеротичного ураження коронарного русла у взаємозв*язку з показниками іммунного запалення, ендотеліальної дисфункції та гібернації міокарду.

Фахівці відділу досліджують роль регуляторів іммунного запалення, ендотеліальних і гемореологічних чинників на різних етапах розвитку, прогресування та дестабілізації коронарної атеросклеротичної бляшки. Вивчають роль неліпідних чинників у підвищенні атерогенності плазми крові і можливості відновлення функції ендотелія, стабілізації атеросклеротичної бляшки та регрессії коронарного атеросклерозу при довготривалому лікуванні паціентів з ішемічною хворобою серця.

У відділі вивчаються та проводиться на базі клінічного підрозділу (35 ліжок) лікування хворих з хронічною ішемічною хворобою серця. Для цього використовуються сучасні лабораторні та інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи: коронаровентрікулографія, радіоізотопная вентрікулографія, 2D-, 3D- ехокардіографія;  навантажувальні тести (ВЕМ, тредміл);  добовий моніторинг артеріального тиску та ЕКГ,  комп’ютерна томографія та магнітно-резонансна; сучасні біохімічні та імунологічні дослідження;  генетичні дослідження; томографія.

Розробляються неінвазивні критерії оцінки результатів транслюмінальної коронарної ангіопластики і стентування у хворих стенокардією, методи профілактики рестенозування коронарних артерій.

Відділ є клінічною базою з апробації нових лікарських засобів і приймає участь в проведенні міжнародних багатоцентрових клінічних досліджень.

За останні 10 років опубликовано більше 350 наукових робіт, в тому числі 70 — за кордоном, видано 5 монографій і 13 методичних рекомендацій, отримано 12 патентів на винаходи, підготовлено 2 доктора и 10 кандидатів медичних наук.

Завідувач відділення: кандидат медичних наук Моісеєнко О.І.
Кандидат медичних наук, науковий співробітник,
лікар вищої категорії

Співробітники відділення атеросклерозу та ішемічної хвороби серця

Ткаченко Л.М.
Лікар вищої категорії

Ломаковський О.М.
Кандидат медичних наук
Старший наук співробітник
Лікар вищої категорії

Чубко Н.Ю.
Кандидат медичних наук
Науковий співробітник
Лікар вищої категорії

Бугаенко В.В.
Доктор медичних наук
Провідний науковий співробітник
Лікар вищої категорії

Товстуха В.В.
Лікар першої категорії

Швидка М.П.
Молодший науковий співробітник
Лікар першої категорії

Голікова І.П.
Кандидат медичних наук
Старший науковий співробітник
Лікар вищої категорії