Відділення атеросклерозу та ішемічної хвороби серця

Науковий керівник: професор М.І. Лутай, заслужений діяч науки та техніки України.

Відділ був організований у 1976 р. Основний напрямок роботи відділу – розробка нових підходів до діагностики вторинної профілактики ішемічної хвороби серця. Наукові дослідження стосуються вивчення особливостей розвитку і прогресування атеро-склеротичного ураження коронарного русла у взаємозв*язку з показниками іммунного запалення, ендотеліальної дисфункції та гібернації міокарду.

Фахівці відділу досліджують роль регуляторів іммунного запалення, ендотеліальних і гемореологічних чинників на різних етапах розвитку, прогресування та дестабілізації коронарної атеросклеротичної бляшки. Вивчають роль неліпідних чинників у підвищенні атерогенності плазми крові і можливості відновлення функції ендотелія, стабілізації атеросклеротичної бляшки та регрессії коронарного атеросклерозу при довготривалому лікуванні паціентів з ішемічною хворобою серця.

У відділі вивчаються та проводиться на базі клінічного підрозділу (35 ліжок) лікування хворих з хронічною ішемічною хворобою серця. Для цього використовуються сучасні лабораторні та інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи: коронаровентрікулографія, радіоізотопная вентрікулографія, 2D-, 3D- ехокардіографія;  навантажувальні тести (ВЕМ, тредміл);  добовий моніторинг артеріального тиску та ЕКГ,  комп’ютерна томографія та магнітно-резонансна; сучасні біохімічні та імунологічні дослідження;  генетичні дослідження; томографія.

Розробляються неінвазивні критерії оцінки результатів транслюмінальної коронарної ангіопластики і стентування у хворих стенокардією, методи профілактики рестенозування коронарних артерій.

Відділ є клінічною базою з апробації нових лікарських засобів і приймає участь в проведенні міжнародних багатоцентрових клінічних досліджень.

За останні 10 років опубликовано більше 350 наукових робіт, в тому числі 70 — за кордоном, видано 5 монографій і 13 методичних рекомендацій, отримано 12 патентів на винаходи, підготовлено 2 доктора и 10 кандидатів медичних наук.

Завідувач відділення: кандидат медичних наук Моісеєнко О.І.