Спеціалізоване відділення інтенсивної терапії та реанімації кардіологічного профілю

На базі відділу реанімації та інтенсивної терапії функціонує клінічне відділення на 18 ліжок, де працюють 11 лікарів та 7 наукових співробітників, створено консультативно-експертний центр з невідкладної кардіології.

Протягом року ми надаємо кваліфіковану допомогу понад 800 пацієнтам із гострим коронарним синдромом, порушеннями ритму серця, гострою серцевою недостатність, гіпертензивними кризами, тромбоемболією легеневої артерії, гострими порушеннями мозкового кровообігу.

Відділ є базою Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України» і проводить апробацію нових лікарських засобів для лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями.

Науковий керівник: членкореспондент НАМН України, професор О.М. Пархоменко, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, почесний член Європейської спілки кардіологів, почесний член Американського коледжу ангіологів.

Відділ організовано в 1970 р. Основні напрямки роботи відділу:

  • дослідження поліморфізму генів, які беруть участь у патогенезі гострого коронарного синдрому, гострої серцевої недостатності та розробка індивідуалізованого фармакогенетичного підходу до лікування;
  • визначення діагностичного та прогностичного значення активації імунного та системного запального процесу, дисфункції ендотелію при гострих формах ішемічної хвороби серця, гострій серцевій недостатності;
  • розробка та впровадження у клінічну практику комплексу інвазивних та неінвазивних електрофізіологічних, гемодинамічних, нейрогуморальних критеріїв після перенесеного гострого коронарного синдрому з високим ризиком розвитком (або рецидиву), загрозливих для життя порушень серцевого ритму та раптової смерті;
  • дослідження геометрії скорочення шлуночків серця (технологія «стрейн») з метою розробки методів ранньої діагностики та прогнозування дилатації порожнин серця;
  • обґрунтування нових підходів до органопротекції в пацієнтів із гострим коронарним синдромом, гострою серцевою недостатністю;
  • підвищення ефективності тромболітичної та інтервенційної терапії в хворих на гострий інфаркт міокарда шляхом захисту міокарда від ішемічного та реперфузійного пошкодження;
  • вивчення та впровадження у практику методів оптимізації антитромботичної терапії пацієнтів із гострим коронарним синдромом, фібриляцією передсердь;
  • вивчення особливостей перебігу гострого інфаркту міокарда у різних вікових групах.

Завідувач відділення Корнацький Ю.В.  — кандидат медичних наук, лікар-кардіолог вищої категорії.

Наші фахівці застосовують сучасні діагностичні та лікувальні технології: моніторування основних показників гемодинаміки, ультразвукове дослідження серця та судин, стрес-навантаження (тредміл, проба з добутаміном), неінвазивні електрофізіологічні дослідження (ЕКГ високого підсилення, варіабельність ритму серця, дисперсія реполяризації), внутрішньосерцева і чрезстравохідна електрокардіостимуляція, системний тромболізис, катетеризація та манометрія центральних вен, правих відділів серця, легеневої артерії, експрес-біохімічні методи дослідження, електроімпульсна терапія, реанімаційні заходи.

За останні 10 років співробітниками відділу захищено 11 кандидатських і 2 докторські дисертації, опубліковано понад 450 наукових праць, у тому числі 186 монографій у співавторстві, отримано 20 патентів на винаходи. Співробітники відділу відзначені Державною премією України у галузі науки і техніки (2007) та Премією імені академіка М.Д. Стражеска НАН України (2009), Нагородою міжнародного товариства та Національної академії наук України «За видатні заслуги у науці» (2016).

Співробітники беруть участь у підготовці та проведенні міжнародних симпозіумів і конференцій в Україні та за кордоном, розробці міжнародних і вітчизняних рекомендацій, стандартів із діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи, є експертами та членами редакційних рад вітчизняних і закордонних журналів, членами правлінь Асоціації з невідкладної кардіології, Асоціації кардіологів України, почесними членами Європейського товариства кардіологів, Міжнародного коледжу ангіологів (США). За активну співпрацю та вагомий внесок у розвиток європейської кардіології у 2004 р. ми отримали Срібну медаль Європейського товариства кардіології.

Співробітники відділення реанімації та інтенсивної терапії

Іркін Олег Ігорович
Старший науковий співробітник,
доктор медичних наук
Лікар-кардіолог вищої категорії

Лутай Ярослав Михайлович
Старший науковий співробітник,
кандидат медичних наук
Лікар-кардіолог вищої категорії

Козловський Віктор Іванович
Старший науковий співробітник,
кандидат медичних наук
Лікар-кардіолог вищої категорії

Скаржевський Олександр Анатолійович
Науковий співробітник,
кандидат медичних наук
Лікар-кардіолог вищої категорії

Шумаков Олександр Валентинович
Науковий співробітник,
кандидат медичних наук
Лікар-кардіолог першої категорії

Кушнір Сергій Петрович
Кандидат медичних наук
Заслужений лікар України

Пагава Давид Зурабович
Лікар-кардіолог вищої категорії

Вовченко Вячеслав Євгенович
Лікар-кардіолог вищої категорії

Степура Антон Олександрович
Лікар-кардіолог другої категорії

Білий Дмитро Олександрович
Лікар-кардіолог другої категорії