Інформація для пацієнтів

Для отримання високоспеціалізованої допомоги за кошти державного бюджету в рамках пілотного проекту пацієнт звертається в консультативну поліклініку Державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України та надає наступні документи:

— направлення встановленого зразку (файл для завантаження),

— виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (ф.№ 027/о) (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0682-12/paran3#n3),

— результати попередніх медичних досліджень (за наявності). Госпіталізація для надання екстреної медичної допомоги здійснюється без направлення відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу».