Експертний консультативно-діагностичний та лікувальний центр міокардиту і кардіоміопатій

Керівник центру: 
доктор медичних наук, професор, лікар вищої категорії
Несукай О.Г.

Науковий консультант:
академік НАМН України,
доктор медичних наук, професор
Коваленко В.М.

Консультанти:

 • доктор медичних наук Рябенко Д. В.;
 • доктор медичних наук Висоцька Ж. М.;
 • кандидат медичних наук Поленова Н. С.;
 • кандидат медичних наук Чернюк С. В.;
 • кандидат медичних наук Дмитриченко О.В.

Методи дослідження:

 • трансторакальна ехокардіографія в режимі 2D, 4D;
 • черезстравохідна ехокардіографія;
 • спекл-трекінг ехокардіографія в режимі 2D, 4D;
 • стрес-Ехокардіографія;
 • дослідження показників варіабельності серцевого ритму;
 • МРТ серця і інтерпретація його результатів для диференційної діагностики міокардиту та кардіоміопатій;
 • комп’ютерна томографія з контрастуванням судин серця;
 • оцінка імунного статусу у хворих з кардіоміопатіями та міокардитом із застосуванням сучасних методів для визначення рівнів прозапальних та протизапальних цитокінів, антитіл до міокарду, активності реакцій клітинного і гуморального імунітету, активації лімфоцитів на специфічний антиген міокарду;
 • генетичне дослідження у хворих на дилатаційну кардіоміопатія;
 • генетична діагностика хвороби Андерсона-Фабрі.

Покази для направлення в центр:

 • діагностика, диференційна діагностика та лікування важкого перебігу гострого та хронічного міокардиту;
 • диференційна діагностика  міокардиту та ДКМП;
 • діагностика гіпертрофічної кардіоміопатії, визначення наявності обструкції виносного тракту та розрахунок ризик распової смерті;
 • діагностика рідкісних форм кардіоміопатій, включаючи, аритмогенну КМП правого шлуночка, рестриктивні КМП та амілоїдоз серця, некомпактну кардіоміопатію;
 • діагностика хвороби Андерсона-Фабрі, покази до призначення патогенетичного лікування;
 • розробка індивідуалізованих схем терапії для хворих з кардіоміопатіями та міокардитом і, в разі необхідності, забезпечення етапності лікування в співпраці з іншими спеціалістами (кардіохірургами, аритмологами);
 • діагностика набутих вад серця, оцінка показів до оперативного лікування, моніторинг функціонального стану та фармакотерапії після оперативного втручання;
 • діагностика та лікування серцевої недостатності зі збереженою та зниженою фракцією викиду у хворих з некоронарними захворюваннями;
 • персоніфікований моніторинг рідкісних кардіоміопатій.