Експертний консультативно-діагностичний та лікувальний центр резистентної тяжкої хронічної серцевої недостатності

Керівник центру:  д.м.н., професор Воронков Л.Г.

Характеристика та основні напрямки діяльності Центру:

 • консультації пацієнтів у поліклінічному відділенні ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска Національної академії медичних наук України»;
 • стаціонарне лікування відповідної категорії пацієнтів у відділі серцевої недостатності ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска Національної академії медичних наук України»;
 • подолання зумовленого ХСН рефрактерного набрякового синдрому за допомогою сучасних фармакотерапевтичних підходів та екстракорпоральних методів лікування;
 • розробка та підбір індивідуалізованих схем підтримувальної амбулаторної фармакотерапії з урахуванням етіології ХСН та супутньої патології;
 • навчання пацієнтів з тяжкою ХСН способу життя та навичкам само догляду за індивідуальними програмами;
 • визначення показів до кардіохірургічного лікування ХСН та підготовка пацієнтів до кардіохірургічних втручань.

Це єдиний в Україні лікувально – діагностичний центр, що спеціалізується на допомозі хворим з тяжкою резистентною до фармакотерапії хронічної серцевої недостатності (ХСН).

             Консультанти:

 • старший науковий співробітник відділу серцевої недостатності, к.м.н., Паращенюк Л.П;
 • старший науковий співробітник відділу серцевої недостатності, к.м.н., Ляшенко А.В.;
 • старший науковий співробітник відділу серцевої недостатності, к.м.н., Ткач Н.А.;
 • провідний науковий співробітник відділу реанімації та інтенсивної терапії, д.м.н. Іркін О.І.;
 • завідувач електрофізіологічною лабораторією з рентгенологічною операційною Лизогуб С.В.;
 • науковий співробітник відділу серцевої недостатності, к.м.н., Дюдіна І.О.;
 • науковий співробітник відділу серцевої недостатності, к.м.н., Нестеренко О.Ю.;
 • молодший науковий співробітник відділу серцевої недостатності, к.м.н., Ільницька М.Р.

Діагностичні підходи:

ЕКГ, ЕходоплерКГ, комп’ютерна томографія, МРТ (кардіопрограма), визначення функціонального стану нирок (ШКФ, кількісна мікроальбумінурія, альбумін/ креатинін сечі), натрійуретичного пептиду, інших прогностичних біомаркерів, стану обміна заліза, чутливості до інсуліну, ендотеліальної функції та генетичних маркерів, електрофізіологічне дослідження.

Лікувальні підходи: фармакотерапія, екстракорпоральні методи (ультрафільтрація крові, сорбційні методи, кардіоресинхронізаційна терапія).

Центр тісно співпрацює з кардіохірургічними закладами НАМНУ та МОЗ України (Національний Інститут серцево – судинної хірургії ім. М.М. Амосова, Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова, центр серця).

Покази для направлення хворого у Центр:

 • резистентна до фармакотерапії  тяжка хронічна серцева недостатність на грунті ІХС;
 • артеріальної гіпертензії або дилатаційної кардіоміопатії.