Експертний консультативно-діагностичний та лікувальний центр рідкісних та фармакорезистентних ревматичних хвороб

Керівник: професор Проценко Галина Олександрівна

 Науковий консультант: академік НАМН України, професор Коваленко Володимир Миколайович

Професор Борткевич Олег Петрович

Консультанти:

 • д.м.н., професор Борткевич О.П. — головний науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця та ревматології;
 • к.м.н. Гарміш.О.О. — старший науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця та ревматології;
 • к.м.н. Білявська Ю.В. — науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця та ревматології;
 • к.м.н. Коваленко С.О. — науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця та ревматології.

Діагностичні  засоби:

 • цифрова рентгенографія;
 • двоенергетична рентгенівська кісткова денситометрія;
 • комп’ютерна томографія та МРТ опорно-рухового апарата;
 • ультразвукове дослідження суглобів;
 • визначення сучасних імунологічних та імуногенетичних маркерів фармакорезистентних ревматичних хвороб (антинуклеарні антитіла та їх підтипи, інтерлейкіни, цитруліновані пептиди, імунні комплекси тощо).

Ексклюзивні методи лікування:

 • імунобіологічна терапія;
 • імуносупрессивна та імуномодифікуюча терапія;
 • обгрунтування застосування глюкокортикоїдів;
 • еферентні методи (плазмаферез);
 • внутрішньосуглобове введення лікарських засобів;
 • розробка і обгрунтування програм персоніфікованої терапії;

Покази для направлення хворого у центр:

 • вік > 18 років;
 • захворювання кістково-м’язової системи з аутоімунним та імунокомплексним механізмами розвитку (ревматичні захворювання суглобів, в т.ч. ранній недиференційований артрит, ревматоїдний артрит, серонегативні спондилоартропатії, в т.ч. анкілозивний спондилоартрит, псоріатичний артрит; реактивні артрити; метаболічні артропатії, в т.ч. подагричний артрит, сольові артропатії) — при умові:
  •  не визначеного на попередніх етапах обстеження за допомогою стандартних методів та у відповідності до стандартів дослідження чіткого діагнозу;
  • важкого перебігу та/ чи високої активності хвороби, що є резистентною до проведення стандартної фармакотерапії;
  • необхідності призначення високоспеціалізованих технологій, напр. призначення біологічних агентів, пульс-терапії, еферентних методів, з метою модифікації перебігу хвороби;
 • лікування та моніторинг пацієнтів з ювенільним ревматоїдним артритом у пацієнтів, що досягли 18 років;
 • системні хвороби сполучної тканини, в т.ч. системні васкуліти, з первинною клініко-лабораторною маніфестацією, в стадії загострення процесу, або невпинно прогресуючому перебігу, резистентністю до призначеної фармакотерапії;
 • остеоартроз з ознаками реактивного синовіту, або прог­ресуючим перебігом, що веде до стійкої втрати працезда
 • тності, або вимагає направлення на ортопедичне лікування;
 • системний остеопороз, що потребує визначення за допомогою двоенергетичної рентгенівської денситометрії, та/або підбору сучасних базисних антиостеопоретичних засобів;
 • потреба в проведенні еферентних методів лікування (плазмаферезу);
 • персоніфіковане лікування резистентних до фармакотерапії ревматичних хвороб;
 • персоніфікований моніторинг резистентних та рідкісних ревматичних захворювань.