Експертний консультативно-діагностичний та лікувальний центр симптоматичних гіпертензій

Керівник центру: д.м.н., професор
Юрій Миколайович Сіренко

Заступник керівника центру: к.м.н
Рековець Оксана Леонідівна

В єдиному в Україні центрі проводиться сучасна комплексна методика лікування хворих на вторинну гіпертензію, впроваджуються новітні схеми терапії цього захворювання та відбір хворих (за необхідності) для хірургічного лікування.

Відділ має сертифікат центру майстерності Європейського товариства гіпертензії. Два співробітника відділу мають дипломи спеціаліста Європейського товариства гіпертензії.

Наукові консультанти центру:

 • к. м. н., науковий співробітник, лікар-кардіолог вищої категорії Торбас Олена Олександрівна;
 • к. м. н., науковий співробітник, лікар-кардіолог вищої категорії Кушнір Світлана Миколаївна;
 • к. м. н., завідуючий відділенням, лікар-кардіолог вищої категорії Граніч Володими Миколайович;
 • к. м. н., лікар-кардіолог вищої категорії Примак Галина Федорівна;
 • лікар-кардіолог вищої категорії Сидоренко Петро Іванович;
 • лікар-кардіолог вищої категорії Поліщук Сергій Андрійович.

Основні напрямки діяльності центру:

 • здійснення високотехнічних методів діагностики та лікування пацієнтів із симптоматичною гіпертензією;
 • консультація з метою діагностики, виявлення та лікування симптоматичних артеріальних гіпертензій в консультативній поліклініці;
 • госпіталізація пацієнтів із підозрою на вторинні форми артеріальних гіпертензій з метою надання висококваліфікованої медичної допомоги хворим згідно сучасних світових рекомендацій з урахуванням етіології та індивідуалізацією терапії;
 • відбір хворих із вторинною гіпертензією для проведення високотехнологічних методів лікування із застосуванням медикаментозних, інтервенційних та хірургічних втручань;
 • розробка та впровадження новітніх методів діагностики та лікування пацієнтів із резистентною артеріальною гіпертензією;
 • визначення впливу нічного апное на формування резистентної артеріальної гіпертензії та встановлення можливих шляхів її подолання;
 • оцінка порушень пружно-еластичних властивостей артерій у хворих із синдромом обструктивного апное сну та артеріальною гіпертензією та можливості корекції його шляхом СРАР-терапії.

Діагностичні засоби та ексклюзивність надання допомоги :

 1. Інструментальні:
 • амбулаторне моніторування артеріального тиску;
 • апланаційна тонометрія із дослідженням властивостей пульсової хвилі та визначенням центрального систолічного тиску в аорті;
 • визначення швидкості поширення пульсової хвилі по артеріям м’язевого та еластичного типів;
 • визначення CAVI індексу із розрахунком біологічного віку судин та розрахунком гомілково-плечового індексу;
 • катетеризація правих відділів серця та легеневої артерії з визначенням гемодинамічних показників та проведенням вазореактивного тесту;
 • Доплер-ехокардіографія за стандартизованим розширеним протоколом;
 • велоергометрія;
 • тредміл-тест;
 • ультразвукове дослідження органів черевної порожнини та заочеревинного простору;
 • електрокардіографія;
 • холтерівське моніторування ЕКГ;
 • ультразвукове дослідження краніальних та екстракраніальних артерій із визначенням товщини комплексу інтима-медіа та допплерівським скануванням;
 • допплерівське та двомірне сканування судин нирок;
 • полісомнографія;
 • ангіографія судин нирок;
 • стентування ниркових судин.

2. Лабораторні:

 • розгорнуте біохімічне дослідження сироватки крові;
 • аналіз сироватки крові на креатинін та аналіз сечі на мікроальбумінурію з подальшим розрахунком кліренсу креатиніну та відношення екскреції альбуміну до креатиніну;
 • визначення натрійуретичного пептиду;
 • інсулінорезистентності;
 • міжнародного нормалізованого співвідношення;
 • визначення реніну та альдостерону плазми крові, їх співвідношення;
 • визначення метанефринів у добовій сечі;
 • визначення рівню гормонів щитоподібної залози.

Показання для направлення хворого у центр:

 • вік – старше 18 років;
 • усі види вторинних артеріальних гіпертензій;
 • резистентна артеріальна гіпертензія для виключення вторинних причин артеріальної гіпертензії;
 • підозра на резистентну артеріальну гіпертензію;
 • синдром обструктивного апное сну;
 • персоніфікований моніторинг резистентних вторинних артеріальних гіпертензій.

Консультації в Експертному центрі проводять за умови первинного огляду лікаря поліклініки згідно з направленням пацієнта.