Експертний консультативно-діагностичний та лікувальний центр злоякісної та резистентної артеріальної гіпертензії

Міщенко Л.А. — д.м.н., старший науковий співробітник, кардіолог вищої категорії

Купчинська О.Г. — д.м.н., провідний науковий співробітник, лікар-кардіолог

Матова О.О. — к.м.н., лікар-кардіолог
Безродна Л.В. — к.м.н., лікар-кардіолог

Це єдиний в Україні лікувально-діагностичний центр, що спеціалізується на допомозі хворим з найтяжчими проявами артеріальної гіпертензії.

Основні напрямки діяльності:

 • консультації пацієнтів із резистентною артеріальною гіпертензією, а також хворих з неконтрольованою гіпертензією на тлі  цукрового діабету, захворювань нирок, після перенесених церебро-васкулярних подій та з рецидивуючими гіпертензивними кризами;
 • госпіталізація хворих з найбільш тяжким (злоякісним та резистентним перебігом) артеріальної гіпертензії, а також хворих із рецидивуючими гіпертензивними кризами, неконтрольованою гіпертензією на тлі супутніх захворювань;
 • діагностика артеріальної гіпертензії неясного генезу і причин резистентності до терапії;
 • розробка нових технологій лікування тяжких форм артеріальної гіпертензіі на основі оцінки ренін-альдостеронового профілю, симпато-адреналової активності, виявлення об’ємзалежних форм артеріальної гіпертензії.

Методи діагностики причин тяжкої артеріальної гіпертензії:

 • мультиспіральна комп’ютерна томографія або МРТ нирок, наднирників таангіографія судин нирок і головного мозку;
 • допплер-ЕХО-кардіографія;
 • дуплексне сканування сонних і ниркових артерій;
 • аортографія ниркових судин;
 • визначення альдосторен-ренінового співвідношення;
 • визначення вмісту в крові кортизолу та метанефринів в умовах фармакологічних проб.

Ексклюзивні методи лікування:

 • персоналізована терапія залежно від патогенетичного варіанту захворювання (гіперреніновий, симпато-адреналовий, об’ємзалежний);
 • хронобіологічна терапія;
 • апробація нових методів лікування (симпатектомія парааортальних гангліїв та радіочастотна абляція ниркових артерій).

Покази для направлення пацієнтів до центру:

 • злоякісна артеріальна гіпертензія;
 • резистентна артеріальна гіпертензія;
 • тяжка артеріальна гіпертензія (АТ≥180/100);
 • артеріальна гіпертензія неясного генезу;
 • неконтрольована артеріальна гіпертензія у хворих на цукровий діабет, захворювання нирок, периферичних артерій, після перенесених цереброваскулярних подій, ускладнена серцевою недостатністю;
 • рецидивуючі гіпертензивні кризи.