Експертний консультативно-діагностичний центр кардіо-онкології

Основні науково-практичні напрямки центру:

Це єдиний в Україні лікувально-діагностичний центр, що спеціалізується на консультуванні та лікуванні онкологічних хворих з кардіоваскулярними ускладненнями, що виникли при проведенні протипухлинної терапії.

 • Висококваліфікована діагностика та лікування кардіоваскулярних ускладнень протипухлинного лікування у онкологічних хворих в амбулаторних та стаціонарних умовах

 • Стратифікація ризику виникнення кардіотоксичних проявів у онкологічних хворих при проведенні комплексного протипухлинного лікування

 • Тривалий моніторинг пацієнтів з метою виявлення віддалених кардіотоксичних ускладнень

 • Розробка персоніфікованих програм профілактики та лікування кардіоваскулярних ускладнень у пацієнтів з онкологічними захворюваннями при проведенні протипухлинного лікування

 • Створення науково-методичних керівництв та протоколів ведення онкологічних хворих з кардіоваскулярними ускладненями при проведенні комплексного протипухлинного лікування

Керівник Центру – доктор медичних наук С.М. Кожухов

Методи дослідження:

 • Трансторакальна ехокардіографія, в т.ч. дослідження серця з оцінкою геометрії скорочення
 • Методи візуалізації – МРТ і КТ (разом з відділом променевої діагностики – к.м.н. Є.Б. Єршова)
 • Холтерівське моніторування ЕКГ
 • Добовий моніторинг АТ
 • Проба з фізичним навантаженням
 • Дослідження периферійних артерій – дуплексне сканування сонних артерій
 • Лабораторна діагностика (імунологічні, біохімічні біомаркери)

Показання до направлення у Центр:

 • Пацієнти з онкологічними захво-рюваннями, особливо з високим кардіоваскулярним ризиком чи наявною серцево-судинною патологією, яким планується проведення протипухлинної терапії з використанням препаратів з потенційною кардіотоксичною дією в схемах моно/поліхіміотерапії, в тому числі при їх поєднанні з променевою терапією та оперативним лікуванням
 • Пацієнти, у яких виникли кардіоваскулярні ускладнення (серцева недостатність, зниження ФВ ЛШ, артеріальна гіпертензія, порушення ритму та інші), при проведенні протипухлинного лікування з використанням антрациклінів, таргетних препаратів та променевої терапії, а також після завершення лікування

Експертний консультативно-діагностичний центр кардіо-онкології співпрацює з провідними установами онкологічного профілю – Національним інститутом раку МОЗ України, Київським міським онкологічним центром МОЗ України – для надання високоспеціалізованої кардіологічної допомоги.

Контакти:

Консультативний кабінет № 17 (корпус № 1, поліклінічне відділення)
Консультації проводяться за умови первинного огляду лікаря поліклініки згідно з направленням пацієнта.
Попередній запис на консультацію та графік роботи: Пн–Пт 8.00–17.00
Тел. (044) 459-70-17, +38 (067) 549-70-17
Графік роботи консультативного центру: Пн–Пт 10.00–12.00