Експертний консультативно-діагностичний центр

з діагностики і лікування резистентних та особливих форм

хронічної ішемічної хвороби серця

Консультатнти:

 • ст.н.с., дмн Бугаєнко В.В.;
 • ст.н.с., кмн, Голікова І.П.;
 • ст.н.с., кмн  Лисенко Г.Ф.;
 • ст.н.с., кмн Ломаковський О.М.;
 • н.с. кмн Моісеєнко О.І.

Показання для направлення хворого у центр:

 • резистентна стенокардія – наявність ангінальних нападів після реваскуляризації міокарда (АКШ, стентування) на фоні оптимальної медикаментозної терапії;
 • особливі форми стабільної ІХС: вазоспастична, мікроваскулярна стенокардія, безбольова ІХС, ішемічна кардіоміопатія (діагностика і лікування);

Керівник центру: д.м.н., професор Лутай Михайло Іларионович

 • складні випадки щодо диференційної діагностики ІХС/ включаючи наявність вторинної стенокардії: кардіоміопатії (ГКМП), аномалії коронарних артерій, вади серця тощо.

Направлення приймаються від лікувально-профілактичних закладів різних рівнів за наявності відповідних показань!

Діагностичні засоби:

 • проби з ДФН (тредміл-тест, велоергометрія);
 • парні фармакодинамічні тести з дозованим фізичним навантаженням для вибору /корекції медикаментозної терапії, включаючи пацієнтів з резистентною стенокардією;
 • холтерівськемоніторування ЕКГ;
 • фармакологічні проби та інтракоронарні тести з провокацією вазоспазму;
 • стрес-ЕхоКГ з навантаженням чи добутаміном;
 • трансторакальнадоплер-ЕхоКГ ПМШК ЛКА з вимірюванням діастолічного коронарного резерву після внутрішньовенного введення дипіридамолу /аденозину — для неінвазивного визначення коронарного резерву (діагностика мікроваскулярних порушень);
 • КТ-коронарографія (за участі відділу ядерної медицини та променевої діагностики);
 • МРТ-коронарографія (за участі відділу ядерної медицини та променевої діагностики);
 • інвазивна коронарна ангіографія (за участі відділу інтервенційної кардіології та рентген-хірургії).