Експертно-консультативний центр невідкладної серцево-судинної допомоги

Консультанти центру:

 • д.м.н., провідний науковий співробітник Іркін О.І.;
 • к.м.н., зав. відділенням реанімації Кушнір С.П.;
 • проф. Пархоменко О.М.;
 • к.м.н., старший науковий співробітник Лутай Я.М.

Основні науково-практичні напрямки  Центру:

 • реалізація комплексної фармако-інвазивної стратегії лікування хворих на гострий коронарний синдром;
 • попередження ушкодження життєво-важливих органів (серце, нирки) під час проведення реперфузійної  терапіїї у хворих на гострі коронарні синдроми внаслідок фармакологічної корекції синдрому no-reflow та контраст-індукованої нефропатії;

Керівник центру: член-кор. НАМН України, професор Пархоменко О.М.

 • невідкладна киснева підтримка методом неінвазивної вентиляції у кардіологічних хворих невідкладного профілю;
 • еферентна терапія (інтра- та екстракорпоральна)у хворих з гострою декомпенсованою
  серцевою недостатністю;
 • комплексна органопротекція у хворих на невідкладні серцево-судинні стани (гостра серцева недостатність, гіпертензивний криз, тромбоемболія легеневої артерії, загрозливі для життя аритмії);
 • індивідуалізована оцінка ризику виникнення віддалений ускладнень після перенесеного інфаркту міокарда із використанням інструментально-лабораторних та генетичних тестів.

Покази до госпіталізації у Центр:

 • гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST та без елевації;
 • гострий інфаркт міокарда, гостра серцева недостатність;
 • синкопальні стани;
 • надшлуночкові та шлуночкові тахіаритмії;
 • тромбоемболія легеневої артерії;
 • зупинка кровообігу.

Методи діагностики та лікування:

 • ультразвукове (черезшкірне та трансезофагальне) дослідження серця із оцінкою геометрії скорочення (спекл-трекінг);
 •  дослідження периферійних артерій (включаючи пробу із ендотелій-залежною вазодялятацією, плазмоток у судинах нирок);
 •  проба з фізичним навантаженням (тредміл);
 • ендокардіальна і черезстравохідна  кардіостимуляція;
 • екстракорпоральна еферентна терапія (плазмаферез, сорбція, діаліз);
 • інвазивна і неінвазивна вентиляція легень;
 •  антитромботична і фібринолітична терапія,  поеднанна з черезшкірним коронарним втручанням (сумісно з відділом член-кор. НАМН України Ю.М.Соколовим);
 • методи візуалізації – магнітно-резонансна і комп’ютерна томографія (разом з відділом д.м.н. С.В.Федьків);
 • лабораторно-імунологічні, біохімічні, генетичні дослідження.