Експертно-консультативний центр з діагностики та лікування сімейних та рефрактерних дисліпідемій

Науковий керівник: д.м.н., професор, лікар-кардіолог вищої категорії, зав. відділом дисліпідемії Мітченко Олена Іванівна

Наукові консультанти:

 • к.м.н., старший науковий співробітник Романов В.Ю. — лікар-кардіолог вищої категорії;
 • к.м.н., науковий співробітник Шкрьоба А.О. — лікар-кардіолог першої категорії;
 • к.м.н., молодший науковий співробітник Ілюшина Г.О. — лікар-кардіолог першої категорії;
 • молодший науковий співробітник Штонда Ю.Є. — лікар-кардіолог.

Основні напрямки діяльності Центру:

 • консультації з метою діагностики та лікування сімейних та рефрактерних вторинних дисліпідемій в консультативній поліклініці ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска Національної академії медичних наук України»;
 • госпіталізація пацієнтів із підозрою на рідкісні форми сімейних та рефрактерних вторинних дисліпідемій з метою надання висококваліфікованої медичної допомоги хворим згідно сучасним світовим рекомендаціям з урахуванням етіології та індивідуалізацією терапії;
 • співпраця з додатковими службами ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска Національної академії медичних наук України» – генетичною та імунологічною лабораторіями (визначення сучасних лабораторних маркерів сімейних та рефрактерних вторинних дисліпідемій), лабораторіями інструментальної діагностики (МРТ, КТ,коронароангіографія);
 • співпраця із установами МОЗ та НАМН України – Національний Інститут серцево-судинної  хірургії ім. М.М Амосова НАМНУ, Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМНУ, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМНУ, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМНУ», Київський міський клінічний ендокринологічний центр, Український науково- практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і  тканин  МОЗ України для надання поетапної високоспеціалізованої допомоги при коморбідній патології;
 • участь у створенні європейських реєстрів хворих з сімейними гіперхолестеринеміями — Screen ProFH Project та EAS-FHSC для вдосконалення діагностичних та лікувальних засобів, верифікованих згідно міжнародних стандартів.

Діагностичні засоби та ексклюзивність надання допомоги:

 • всебічне біохімічне, імунологічне та генетичне дослідження хворих з сімейними та рефрактерними вторинними дисліпідеміями з метою визначення етіології та патогенезу порушень ліпідного профілю;
 • оцінка стану коронарних та периферичних судин за даними інвазивних та неінвазивних (УЗД каротид, кісточково-плечовий індекс) досліджень;
 • розробка індивідуалізованих схеми медикаментозної терапії , а в разі необхідності надання поетапного спадкоємного лікування іншими спеціалістами (кардіохірургами, ендокринологами, педіатрами, генетиками);
 • формування реєстру та каскадного скринінгу хворих з гомозиготними сімейними та рефрактерними гетерозиготними гіперхолестеринеміями в Україні та проведення аферезу у спеціалізованій лабораторії;
 • надання діагностичної та лікувальної допомоги хворим з гомозиготними сімейними та рефрактерними гетерозиготними гіперхолестеринеміями у співпраці з провідними європейськими ліпідним центрами.

Покази для направлення хворого у центр:

 • гомо- та гетерозиготні сімейні гіперхолестеринемії;
 • гомо- та гетерозиготні сімейні гіпертригліцеридемії;
 • гомо- та гетерозиготні сімейні комбіновані дисліпідемії;
 • тяжкі випадки рефрактерної вторинної дисліпідемії, які потребують додаткової диференціальної діагностики (гіпотиреоз, цукровий діабет, полікістоз яєчників, терапія гестагенами, андрогенодефіцит та ін.);
 • клінічні випадки статинорезистентності та непереносимості статинів.