На щорічному Європейському конгресі кардіологів-2020 було представлено хід виконання рандомізованого контрольованого дослідження EURO ICE (European Intracoronary Cooling In Patients with ST-elevation Myocardial Infarction), яке проводиться в Нідерландах під керівництвом Nico Piijls.

Реперфузійне пошкодження виникає в перші хвилини гострого інфаркту міокарду з елевацією сегменту ST (STEMI) після відкриття оклюзії інфаркт-залежної артерії. Це спонукало дослідників шукати метод, який би міг мінімізувати це пошкодження. Відомо, що гіпотермія зменшує реперфузійне пошкодження у тварин під час моделювання у них STEMI, якщо розпочати гіпотермію до реперфузії. Системна гіпотермія у дослідженнях, які проводились на людях не показала переваг через повільне та недостатнє зниження температури в зоні інфаркту. Селективна інтракоронарна гіпотермія в інфарктній зоні, яка моніторується вимірюванням температури в дистальній частині артерії може подолати попередні обмеження.

У дослідження заплановано включення 200 пацієнтів зі STEMI передньої стінки лівого шлуночку та TIMI 0-1 flow. Зона інфаркту селективно охолоджується до відкриття інфаркт-залежної артерії (за допомогою балону-«over-the-wire» (OTWB) чи модифікованого RayGlow катетеру, оснащеного комплаєнтним балоном). Весь час вимірюється дистальний тиск та температура в інфаркт-залежній артерії. Охолодження (29-330C) повинно бути досягнуто менше ніж за 20 секунд. Охолодження відбувається тільки в зоні інфаркту, яке розпочинається за 10 хвилин до самої реперфузії, залишаючи сусідній міокард неушкодженим. Первинна кінцева точка: розмір інфаркту через 3 місяці, який визначається за допомогою МРТ.

Техніка виконання селективної інтракоронарної гіпотермії це нова технологія, яка нещодавно тестована на безпечність та здійсненність в дослідженні SINTAMI. Процедура розпочинається з постановки коронарного провідника за оклюзію в інфаркт-залежній артерії з наступним встановленням OTWB -балону, який роздувають в місці оклюзії низьким тиском (4 атм), щоб попередити реперфузію. Після цього, провідник, який вимірює температуру, заводиться вздовж роздутого OTWB-балону до дистальної частини інфаркт-залежної артерії. Потім звичайний провідник видаляється, і в просвіт, який залишається вводиться інфузія фізіологічного розчину. Під час фази оклюзії протягом 10-ти хвилин вводиться фізіологічний розчин кімнатної температури (220С) з дистальної температурою в коронарній артерії на 6-80С нижче, ніж температура тіла. Після цього балон здувається і одночасно розпочинається інфузія фізіологічного розчину (40C)  протягом 10-ти хвилин – це так звана «реперфузійна фаза». Після чого OTWB видаляється та продовжується процедура, яка не відрізняється від звичайного ППКВ.

На даний момент в дослідження включено 75 пацієнтів (38 з протоколом охолодження та наступним первинним ПКВ та 37 з первинним ПКВ). Ускладнень ще не зафіксовано. Дослідження було призупинено через пандемію  COVID-19. Але 1 вересня 2020 р. планувалось відновлення дослідження та завершення 1 вересня 2021 р.

Otterspoor LC, van Nunen LX, van ‘t Veer M, Johnson NP, Pijls NHJ. Intracoronary Hypothermia Before Reperfusion to Reduce Reperfusion Injury in Acute Myocardial Infarction: A Novel Hypothesis and Technique. Ther Hypothermia Temp Manag. 2017 Dec;7(4):199-205. doi: 10.1089/ther.2017.0006. Epub 2017 May 18. PMID: 28520548.