25-27 вересня, 2019 р. м. Київ, НСК «Олімпійський»

Реєстрація на майстер-класи:
ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПОРУШЕННЯМИ РИТМУ ТА ПРОВІДНОСТІ СЕРЦЯ

Ведення хворих з кардіостимуляторами та дефібриляторами С.В. Лизогуб (Київ) — 40 хв
Антикоагулянтна терапія у хворих з неклапанною фібриляцією передсердь проф. О.С. Сичов (Київ) — 40 хв
Кардіореанімація д.м.н. О.І. Іркін (Київ) — 40 хв
Аритмії і коморбідність к.м.н. О.М. Романова (Київ) — 40 хв
Чи потрібно лікувати безсимптомні аритмії серця д.м.н. А.О. Бородай (Київ) — 40 хв