Вимоги до посади лікаря-анестезіолога катетаризаційної лабораторії
— вища кваліфікаційна категорія, вища освіта другого рівня за ступенем магістра галузі знань «Охорона здоров’я», спеціальністю «Медицина».
— спеціалізація за фахом «Анестезіологія» (інтернатура, курси спеціалізації)..
Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності.
Стаж роботи за фахом понад 10 років.
— наявність досвіду з методів лікування при невідкладних станах в клініці внутрішніх, інфекційних, нервових і хірургічних хвороб,
— знати класифікацію видів анестезії і седації та методику їх проведення, клінічний перебіг провідникової та загальної анестезії;
— клінічні і фармакологічні засоби, що застосовуються при проведенні знеболення, інтенсивної терапії та реанімаційних заходах;
— принципи роботи та будову наркозно-дихальної і моніторингової апаратури, організацію кардіомоніторного нагляду за хворим, засоби знезараження обладнання; ускладнення анестезії та своєчасно проводити лікувально-реанімаційні заходи;
— патологію системи згортання крові та заходи її корекції; показання до трансфузії препаратів крові;
— володіння методиками проведення серцево-легеневої реанімації на спеціалізованому етапі, пункції плевральної порожнини та перикарду, електричної дефібриляції серця, катетеризації центральних вен та артерій, навички з проведення інтенсивної терапії при невідкладних станах
Резюме має бути надіслані на електронну адресу: nata_asti@ukr.net
В темі листа зазначити «2021-лікар-анестезіолог»
За результатами розгляду резюме кандидати будуть запрошені на співбесіду.
Умови роботи роботи будуть обговорені під час співбесіди.