Хід реалізації пілотного проекту

В 2020 році Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України» продовжує участь в реалізації пілотного проекту у відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 року  № 425 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 року № 1161).

Основна мета пілотного проекту – це зміна механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, коли бюджетні кошти спрямовуються на оплату кожного пролікованого випадку, відповідно до затвердженого переліку послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та тарифів на такі послуги, які не можуть бути надані або надані в обмеженій кількості в інших закладах охорони здоров’я.

Установа тісно співпрацює з МОЗ та НСЗУ з метою впровадження набутого досвіду дляреформування третинного (високоспеціалізованого) рівня системи охорони здоров’я.

В рамках такої співпраці розглядаютьсяпроблемні питання, пов’язані із недосконалістюта неузгодженістю чинного законодавства та необхідністю розробки нових нормативно-правових положень.

Позитивним моментом реалізації пілотногопроекту є розширення доступу громадян до надання високоспеціалізованої та високотехнологічної допомоги, на основі передового досвіду, з використанням сучасних технологій. А це врятовані життя, покращенняякості та тривалости життя наших пацієнтів.

Завдяки продовженню реалізаціїПілотногопроекту” Кабінету Міністрів України у 2020 роціза 5 місяців роботи вже понад 2500 пацієнтівотримали високоспеціалізовану медичнудопомогу в умовах стаціонару Інституту.

Разом з реалізацією пілотного проекту високопрофесійний колектив Інститутупроводить іноваційну наукову діяльність, широкомаштабні освітні програми для забезпечення потреб галузі медицини у кваліфікованих кадрах.