Інформація для лікарів

Пацієнти, які мають захворювання або стани, що визначені в переліку послуг та потребують високоспеціалізованої допомоги за кошти держбюджету в рамках пілотного проекту, скеровуються на госпіталізацію чи консультацію до Державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д.

Стражеска НАМН України лікуючим лікарем.

Планова госпіталізація у рамках пілотного проекту передбачає подання пацієнтом:

Госпіталізація до ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України в ургентному порядку для надання екстреної медичної допомоги здійснюється без направлення відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу».

З метою запобігання непорозумінь при госпіталізації пацієнтів просимо контактувати з адміністрацією інституту або завідуючими підрозділів.